Bekijk het origineel

Banden NG-Kerk (blank) en Geref. kerken gehandhaafd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Banden NG-Kerk (blank) en Geref. kerken gehandhaafd

3 minuten leestijd

De Nederduits Gereformeerde Kerk (blank) in Suid-Africa zal de banden met de Gereformeerde Kerken in Nederland niet verbreken. 'De zaken, waarover onze synode van 1974 zo verontrust was en waardoor onze broederlijke banden in het gedrang zijn gekomen, hebben uw ernstige aandacht gekregen', zo heeft het moderamen van de NG-Kerk (blank) in een uitvoerig schrijven aan het moderamen van de generale synode der gereformeerde kerken doen weten.

De brief vervolgt: 'Hoewel de resultaten waartoe u gekomen bent ons niet volkomen bevredigen hebben wij toch de vrijmoedigheid aan onze synode te rapporteren, dat wij de banden niet als volledig verbroken konden beschouwen en een beslissing terzake overlaten aan onze algemene synode die in oktober 1978 bijeenkomt.'

Toen de gereformeerde synode in 1974 besloot het speciale fonds van het programma ter bestrijding van het racisme (PCR) van de Wereldraad van Kerken te gaan steunen dreigde de NG-Kerk (blank) alle banden te verbreken, als deze steun niet gestaakt zou worden. In een speciale geref. synodezitting van mei vorig jaar viel toen het besluit 'de aanbevelingen tot financiële steun aan het speciale fonds van PCR op te schorten', wat inhield dat er geen officiële actie voor het fonds in de kerken meer zou worden gevoerd.

In haar brief zegt de NG-Kerk (blank) dat door deze beslissing een opening is gekomen 'om het gesprek over onze onderlinge verhouding voort te zetten', al bleef er teleurstelling dat gemeenteleden vrijwillig bijdragen kunnen blijven overmaken via het diakonaal bureau in Leusden.

Over het besluit van de geref. synode 'desgevraagd deel te nemen aan een conferentie van alle Nederduitse Gereformeerde Kerken over de problematiek van de rassendiscriminatie, zo mogelijk in samenwerking met de Nederlandse Hervormde Kerk' zegt de brief van de NGKerk (blank) dat zij niet bereid is daar de hervormde kerk bij te betrekken, vanwege haar geheel andere relatie met deze kerk.
Ook kan de NG-Kerk (blank) onder de huidige omstandigheden niet akkoord gaan met een conferentie over de rassenproblematiek waaraan de gereformeerde kerken zouden deelnemen, omdat de NG-Kerkenfamilie onderling daarover een gesprek is begonnen dat nog lang kan duren. Wel is de NG-Kerk (blank) bereid met de gereformeerde kerken in gesprek te blijven via correspondentie en/of persoonlijke afvaardiging, terwille van een beter onderling begrip.
De NG-Kerk (blank) wijst er tenslotte op dat het harerzijds niet zozeer de kwestie van het PCR als wel de leerkwesties (inzake het belijden — red.) binnen de gereformeerde kerken zijn, die de onderlinge verhoudingen onder spanning hebben gezet. De NG-Kerk (blank) heeft kennis genomen van bemoedigende besluiten in dat verband (inzake dr. Wiersinga en dr. Kuitert) aldus de brief, maar acht het noodzakelijk dat ook over deze kwesties een diepgaand theologisch gesprek zal plaats hebben.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 april 1977

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Banden NG-Kerk (blank) en Geref. kerken gehandhaafd

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 april 1977

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken