Bekijk het origineel

1477-1977 Delftse Bijbel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

1477-1977 Delftse Bijbel

5 minuten leestijd

In dit jaar 1977 krijgt de bijbel veel aandacht. Daarbij kunnen we twee hoofdlijnen aanwijzen. In de eerste plaats de herdenking van 500 jaar Delftse Bijbel. In de tweede plaats de landelijke bijbelweek in oktober a.s. Over de betekenis van deze gebeurtenissen is wel wat meer te zeggen.

In 1477 kwam in Delft een uitgave gereed van het Oude Testament, behalve de Psalmen, bekend geworden als de Delftse Bijbel. Het bijzondere hiervan is dat dit het eerste boek van deze omvang was (twee forse delen) dat met losse letters werd gedrukt in de Nederlanden. Vóór die tijd moesten de boeken worden overgeschreven— echt monnikenwerk!— en er konden dus niet veel exemplaren worden gemaakt. Het gaat bij de Delftse Bijbel dus om het eerste 'gedrukte boek' en om de eerste gedrukte bijbel.
Dit jubileum wordt op verschillende wijze gevierd. Er is inmiddels een fraaie facsimile-heruitgave tot stand gekomen.
De herdenkingspostzegel van de PTT heeft velen bij de Delftse Bijbel bepaald. In april is het 'boek van de maand' getiteld het Woord in beeld, gewijd aan de invloed van de bijbel op het dagelijks leven en beleven van de mensen in die 500 jaren.'
Ditzelfde thema zal worden uitgewerkt in de grote zomertentoonstelling in het museum 'Het Prinsenhof' te Delft. Deze wordt gehouden van 18 mei tot 7 augustus en zal vele bezoekers trekken uit binnen- en buitenland. Op 18 mei zal niet alleen de tentoonstelling worden geopend, maar daaraan vooraf gaat de officiële herdenkingssamenkomst in de Oude Kerk te Delft. Daar zal prof. dr. C. C. de Bruin het herdenkingswoord spreken. (Hij is bij uitstek de kenner van de Delftse Bijbel en ook initiatiefnemer tot de herdenking.) Daarnaast is er muziek en zang en een inleiding op de tentoonstelling.
De kerken in Delft en de afdeling Delft van het Nederlands Bijbelgenootschap hebben voor belangstellenden diverse aktiviteiten ontplooid.

Nieuwe lezers toen en nu.
Gaat het bij de herdenking van 500 jaar 'Delftse Bijbel' alleen om een historische zaak, voor de liefhebbers? Nee, want de 'Delftse Bijbel' is niet alleen een startpunt van het gedrukte boek in Nederland, maar ook de aanzet tot verspreiding van de bijbel in onze volkstaal. Het is er de twee drukkers om te doen geweest dat mensen zélf de bijbel zouden kunnen lezen. Daarin moest men niet gebonden zijn aan geestelijkheid of kerklatijn. Bovendien hebben de uitgevers bewust de minst bekende gedeelten van de bijbel willen brengen. De Psalmen kwamen voor in de getijdeboeken en het Nieuwe Testament was beter bekend en meer overgeschreven. En in het najaar van 1 977 zou in Gouda een uitgave van het N.T. gereed komen.
De drukkers in Delft hebben bewust de bijbel bij de mensen willen brengen in een taal, die zijzelf konden lezen en begrijpen. In deze traditie zijn ook vandaag nog de bijbelgenootschappen over de hele wereld aan het werk. Daarom in veel talen ook een vertaling in de omgangstaal, naast de bestaande vertalingen. Daarom veel aandacht voor de beginnende lezers, die bezig zijn zich het lezen eigen te maken. (Er zijn nog steeds meer dan 700 miljoen analfabeten in de wereld!). In veel landen zijn inmiddels 'new-readers-(nieuwe lezers)uitgaven' tot stand gekomen.
Dit zijn series bijbelgedeelten met opklimmende moeilijkheidsgraad, die bij het leren lezen gebruikt kunnen worden. Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft onlangs een speciaal fonds in het leven geroepen om dit werk in de belangstelling te brengen en te ondersteunen. Nadere informaties over dit 'abc-fonds' kan men krijgen bij NBG, Postbus 620, Haariem.

Bijbelweek in oktober
De Raad voor Contact en Overleg betreffende de Bijbel (RCOB) heeft het initiatief genomen om jaarlijks gerichte aandacht voor de bijbel te vragen door een 'bijbelweek' die dit jaar wordt gehouden van 9- 15 oktober. (Zie ook Kerkinformatie nr. 68, pag. 24.). Dit kan op het eerste gezicht overbodig lijken, omdat immers iedere dag en het hele jaar de bijbel opengaat in de kerken en in vele huizen. Inderdaad is het een zegen dat de bijbel er veelal nog zo vanzelfsprekend bij hoort. Daarin ligt ook het gevaar van gewoonte en weinig bewuste omgang met de Schrift. Velen hebben wel een bijbel, maar hoeveel mensen gebruiken hem regelmatig? En voor hoevelen is de bijbel dan tóch 'moeilijk' en onbekend?
De bijbelweek is bedoeld als een steun in de rug voor ons gesprek rond de bijbel en onze omgang met de bijbel. De opzet is om aan te sluiten bij de bestaande mogelijkheden, zoals kerkdienst, bijbelkring, catechese, jeugdwerk. Juist daarin kan hef geen kwaad de bijbel zelf aan de orde te stellen.
Voor dit jaar is als thema gekozen: De bijbel, een boek om te vieren. Daarbij wordt uitgegaan van Nehemia 8:1-13. Ezra doet daar het volk — terug uit de ballingschap — weer de Schrift ontdekken, met alle gevolgen vandien. Er ontstaat inkeer, bemoediging, vreugde, gemeenschap!
Dit thema wordt uitgewerkt in een werkboekje voor de bijbelweek, dat o.a. aan de predikanten zal worden gezonden. Daarin ook alle suggesties voor deze week. Op donderdagavond zal de NCRV een t.v.- uitzending verzorgen over: Wat doet de bijbel ons? Daar kunnen de kerken ter plaatse ook op aansluiten met een ontmoetingspunt rond de bijbel.

Beleidskonferentie van RCOB
Nog een actueel bericht vanuit de RCOB.
Voorafgaande aan de herdenkingsbijeenkomst in Delft op 1 8 mei, houdt de RCOB een beleidskonferentie, eveneens te Delft.
Daar zal met 'beleidsfiguren' uit de kerken worden overiegd over de zaak van de bijbel in Nederland en wat we daarin van elkaar — kerken en bijbelorganisaties — mogen verwachten.
Over de resultaten van dit overleg zult u nader geïnformeerd worden.
Voor nadere inlichtingen over de nu genoemde onderwerpen kunt u altijd terecht bij het Nederlands Bijbelgenootschap, Postbus 620, Haariem, tel. 023-259501.

Ds. Van Galen is predikant met bijzondere opdracht voor de bijbelverspreiding en Secretaris Algemene Zaken van het Ned. Bijbelgenootschap.


Het is van groot belang dat kerkeraden en predikanten nu al de bijbelweek opnemen in de planning voor het najaar. Het gaat dus om de week van 9-15 oktober.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 mei 1977

Kerkinformatie | 32 Pagina's

1477-1977 Delftse Bijbel

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 mei 1977

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken