Bekijk het origineel

En zij hadden rokerige onderonsjes…

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

En zij hadden rokerige onderonsjes…

3 minuten leestijd

‘De gemeente, in al haar leden geroepen tot de dienst der barmhartigheid, beant-woordt, onder leiding of door de arbeid van de diakenen, aan deze roeping in het diakonaat.’

Zo staat dat in onze Kerkorde, in het eerste artikel van de Ordinantie voor het diakonaat.

Mijlen verder, in artikel 12, kunt u ’t volgende lezen: ‘In elke gemeente bestaat een diakonie, zijnde een met rechtspersoonlijkheid toegeruste instelling, ten dienste van de uitoefening van het diakonaat’.

Deze afstand op papier is symbolisch voor de nog al te vaak voorkomende kloof tussen een gemeente en haar diakonie.

Maar ook een vlotte communicatie tussen het totaal der gemeente (het grondvlak) en de zgn. ‘hogere organen’ blijkt een moeilijk haalbare kaart. En dat betekent weer een stuk onbegrip, onbehagen en soms zelfs miskenning.

De ‘filialen’ van onze Hervormde Kerk mogen dan via de landelijke computer cijfermatig zéér dicht bij elkaar worden gebracht, maar dat is allerminst een afspiegeling van het hervormde kerkelijke leven.

Op het kerk ambtelijke erf wemelt het nog van los-vaste verkeringen.

In dat beeld passen, landelijk gezien, ook vele gemeente- of wijkavonden. Welgemeende suggesties van meelevenden komen dikwijls niet verder dan het gewillige oor van de kerkeraadvertegenwoordigers. Niemand hoort daarna nog iets wat op een serieuze behandeling van de opmerkingen wijst — al is er een groeiend aantal ‘eerste zwaluwen’.

De ambtelijke vergaderingen blinken uit in beslotenheid, leder kerkelijk college vormt een knus winkeltje voor interne zaken: aan de deur wordt niet gekocht. Besluiten worden opgetekend in, ook letterlijk, zwaarwichtige boekwerken. Men zou toch minstens de bedienden van de overige filiaaltjes, in casu de leden van de overige colleges, op schrift gestelde samenvattingen van het besprokene moeten verschaffen Vele burgerlijke gemeenten geven in dezen het goede voorbeeld. Zij leggen de notulen van de verschillende commissievergaderingen ter inzage. De meeste vergaderin-gen, en uiteraard de raadsvergaderingen, zijn openbaar.

Daarbij is het altijd mogelijk een besloten gedeelte in te lassen, als dat noodzakelijk is. Niet alle wereldlijke gebruiken zijn geschikt om in de kerk na te volgen. Laten we de goede gebruiken toch maar oppikken! Van de eerste christengemeente wordt geschreven: ‘en zij hadden alles gemeen-schappelijk’. Is dat bij óns niet verworden tot: ‘en zij hadden rokerige onderonsjes’?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 mei 1977

Diakonia | 36 Pagina's

En zij hadden rokerige onderonsjes…

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 mei 1977

Diakonia | 36 Pagina's

PDF Bekijken