Bekijk het origineel

Schets van onze kerkelyke familie in Australië

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Schets van onze kerkelyke familie in Australië

Konkreet en kritisch

5 minuten leestijd

Australië ligt erg ver van ons vandaan, geografisch beschouwd. Liefst 27 uur vliegen. Kerkelijk gezien lijkt het nog veel verder weg te liggen. Tenzij we er familie hebben, weten we van Australië en van het kerkelijke leven daar meestal niet veel meer, dan dat het nogal excentrisch is, konservatief, kleinschalig en ze hadden er indertijd een erg goede professor, maar hem hebben we inmiddels al naar Kampen gehaald.
Dan kennen we allemaal wel mensen die er geweest zijn en die het er niet uit konden houden. Maar verder? Is er trouwens enige goede reden te noemen, waarom we meer van Australië zouden moeten weten? Uw deputaten oecumene buitenland menen van wel. Want Australië is niet alleen één van de buitenlandse kerken waarmee we nauwe relaties onderhouden, maar in feite zijn die kerken uit ons voortgekomen. En ofschoon dochterlief inmiddels volwassen is geworden, en heel goed op eigen benen kan staan, voelen wij ons toch nog altijd min of meer verantwoordelijk voor haar welzijn. Tenslotte zijn er duizenden leden van onze kerken, die daar familie hebben, meest leden van de Reformed Churches van Australië (en van de mini-zusterkerken van Nieuw Zeeland).

Daadkracht
Zeker, die kerken zijn erg klein, maar desondanks vertonen ze een grote daadkracht. Gemeenten met minder dan 250 zielen beroepen zonder blikken of blozen hun eigen predikant. Komen ze over de 600 zielen, dan kijken ze rond naar een tweede, want er moet niet alleen gemeentepastoraat bedreven worden, maar er ligt ook een brok evangelisatiearbeid te wachten. Behalve de Reformed Churches zijn er verder geen calvinistische kerken die over heel Australië opereren (met uitzondering van het Northern Territory). In samenwerking met enige nog kleinere kerkgenootschappen van Ierse en Schotse afkomst, houden ze er daar een hogeschool op na, die er wezen mag, en die steeds meer bekendheid krijgt, ook buiten de grenzen van Australië, met name in Azië vanwaar studenten maar wat graag hun theologische opleiding ontvangen of afronden op het Reformed Theological College te Geelong.

Geen zendtijd
Neen, ze hebben daar geen IKON, want de regering stelt geen vrije zendtijd beschikbaar voor de verkondiging van het evangelie, maar in samenwerking met de Christian Reformed Church van Amerika heeft men daar wel het BACK TO GOD HOUR (terug tot God-uur), een evangelisatieprogramma, waarvoor men de zendtijd van meestal een half uur, tegen advertentietarieven moet kopen!
Met hun kleine gemeenten, nieuwe kerkgebouwen, theologische hogeschool en evangelisatieprogramma, hebben deze kerken meer dan genoeg hooi op hun vork, zouden wij zo zeggen, maar zelf denken zij daar anders over. Ook zending is een opdracht van de Heer, dus in samenwerking met onze kerken heeft men zelf een zendingspredikant naar Indonesië gestuurd, die daar werkzaam is als campusevangelist (onder studenten). Hij doet daar goed en zegenrijk werk.
Dan is daar verder nog het christelijk basis- en voortgezet onderwijs. In steeds meer plaatsen verrijzen christelijke scholen, die voorheen helemaal niet gesteund werden door de overheid, maar die nu toch erkenning hebben afgedwongen en — variërend van staat tot staat — een kleine subsidie per leerling ontvangen. De rest — het overgrote deel —wordt door de ouders van de leerlingen betaald, meest leden van de Reformed Churches van Australië, hoewel er ook steeds meer christenen uit andere kerken belangstelling voor deze scholen beginnen te tonen.
Zo had bijvoorbeeld de Donvale Christian School te Melbourne al een behoorlijke wachtlijst, nog voordat ze geopend was!
Binnen drie jaar na oprichting is daar nu ook een High School bijgekomen. Mocht u ooit die kant uitkomen, dan zult u bemerken dat zeer veel gemeenteleden 10 tot 20% van hun inkomen voor kerk, school en zending geven — blijmoedig, en kennelijk met veel zegen.

Wat doen jullie?
Is het een wonder dat men daar nogal een kritisch aankijkt tegen de ontwikkelingen in ons land, waar men vaak zo weinig blijk geeft van dankbaarheid voor de bevoorrechte positie van kerk, christelijk en theologisch onderwijs??
Wat doen jullie daar — vraagt men zich af — met theologen die geen of nauwelijks enige kerkelijke ervaring hebben, vaak niet bij benadering weten wat er in de maatschappij en in de kerk te koop is, maar die kerken wel zo gauw mogelijk willen 'omturnen?' (Sommigen zijn geneigd dit barbarisme met 'op de kop zetten' te vertalen). Te meer daar in Nederland een theologisch taalgebruik in zwang lijkt te komen, dat naar de vorm steeds minder verwantschap toont met al wat ons — konfessioneel en internationaal — samenbindt.
Als dan de inhoud ook al aanvechtbaar wordt, dan is het te begrijpen dat men daar grote moeite mee heeft in die kleine, maar hardwerkende kerken.
Want die kleine kerken met hun Australische leden, meest van Nederlandse en Ceylonese afkomst, nemen toch wel duidelijk een frontlijnpositie in. Het is voor hen te hopen, dat het thuisfront betrouwbaar blijft.

Drs. De Vries, predikant te Ommen, is van 1960-1968 predikant in Australië geweest. Vorig jaar vaardigde de synode hem af naar de synode van de Reformed Churches in Blacktown, samen met ds. H. van Benthem, moderamenlid van Maastricht.


Fotobijschriften
Tijdens de synode van de Reformed Churches in Blacktown (Sydney) 1977, v.l.n.r. (onze) ds. H. v. Benthem, ds. W. Wiersma (N. Zeeland), ds. K. Moerman (Blacktown), ds. W. v. Brussel (synode praeses), de schrijver, ds. A. I. de Graaf (Box HUI), dr. S. Woudstra (V.S.) en mr. Ferguson, funktionaris synode.

Zo kom je Reformed Theological College: de theologische opleidingsschool te Geelong, binnen.

Ingang van het College, met rector dr. A. Berkley op het bordes

Donvale-christelijke school te Boxhill, Melbourne

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 mei 1977

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Schets van onze kerkelyke familie in Australië

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 mei 1977

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken