Bekijk het origineel

Over het onzichtbare werk van de vrouw

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Over het onzichtbare werk van de vrouw

Wereldwijde verbondenheid

5 minuten leestijd

Onlangs werd ik getroffen door een diskussie in een groep leerlingen van een atheneum. 'Werk is iets, waar je geld mee verdient'. Maar twee meisjes kwamen daar heftig tegenop: 'een huisvrouw werkt toch ook, al krijgt ze er geen geld voor; haar werk is zelfs erg belangrijk.'
Aan deze diskussie moet ik terugdenken, nu ik u iets over een konferentie in Glion, Zwitserland, wil vertellen. Dit beraad was georganiseerd door de afdeling 'Vrouwen in kerk en samenleving' van de Wereldraad van Kerken.
Er waren ongeveer 80 deelneemsters, allen vrouwen, die een full-time funktie vervulden in de kerk. Zij kwamen uit 43 landen van alle kontinenten. Het was een veelzijdig gezelschap. Eén vertegenwoordigde de vredesbeweging van de vrouwen in Noord-lerland, een ander was afkomstig uit Rhodesië (voor haar was het een ongelooflijke zaak met een blanke haar hotelkamer te delen); sommigen werkten met plaatselijke groepen, anderen op nationaal of internationaal niveau; enkelen maakten deel uit van een universitaire staf. Er waren deelneemsters uit arme en rijke landen.

Waarover spraken zij?
Door de grote verscheidenheid van deelneemsters was er een 'waslijst' van onderwerpen, theologische, maar ook praktische vragen als meer deelname van vrouwen op het beleidsniveau, de rol van de vrouwenbewegingen, de vrouwen op het platteland in de ontwikkelingslanden, die het vaak aan het allernodigste ontbreekt; heeft dit iets te maken met ónze manier van leven?, racisme verweg en dichtbij, de rechten van de mens (het was ontstellend hoevelen te maken hadden met onderdrukking en onvrijheid), bewustmaking van vrouwen, huwelijk en gezin.

Wat bewoog deze vrouwen?
Waarom wilden zij, terwijl ze in zulke verschillende omstandigheden leefden en werkten, met elkaar praten?
Ik zou twee dingen willen noemen:
In de eerste plaats het besef dat de kwaliteit van het leven in welke gemeenschap dan ook voor een groot deel afhangt van de plaats, die aan de vrouw gegeven wordt in het leven van die gemeenschap; alleen al door haar plaats in het gezin en bij de opvoeding.
Hoe verwerken wij dit besef in ons gezin en in de samenleving, waarvan wij deel uitmaken?
Wat betekent de bevrijding, die Jezus ons schenkt, hierin voor ons?
Het tweede, dat ik wil noemen, is het feit, dat zoveel vrouwen in de wereld onzichtbaar zijn. Gedurende de laatste 25 jaar is 'ontwikkeling' als het wondermiddel voor de kwalen van de minder ontwikkelde landen beschouwd; schep nieuwe mogelijkheden voor werk; dat zal een beter leven geven voor iedereen. Maar nu blijkt het, dat dit niet het geval is en helemaal niet voor de vrouwen. Het heeft eerder een ongunstige invloed op haar leven gehad.
Dat komt vooral omdat de plannenmakers, hier en overzee, er geen rekening mee hebben gehouden, dat vrouwen in ontwikkelingslanden een dubbele rol vervullen: ze krijgen kinderen, zijn dus moeder in het gezin, maar tegelijkertijd zorgen ze voor een groot deel voor de inkomsten van het gezin (in Afrika bijvoorbeeld is de landbouw grotendeels de taak van de vrouw). Het Westen hield geen rekening met dit bestaande patroon
Een van de grote vragen, die als een rode draad door de hele konferentie liep, was dan ook: hoe kunnen zij zich bewust worden van deze situatie, en hoe kunnen zij dat veranderen? Daarom wilde men graag van elkaar horen, hoe men daar in andere landen mee bezig was. Er was een grote behoefte aan voorbeelden van modellen, die je op andere plaatsen kunt toepassen; waarvan je de resultaten ook met elkaar kan uitwisselen.

Vrouw uit India.
Zo vertelde een vrouw uit India over een ontwikkelingsprojekt voor vrouwen in de dorpen. Het betreft een groot aantal groepen van vijf dorpen in Noord-lndia. Deze vijf dorpen liggen hoogstens vijf mijl van elkaar. Tijdens de vakantie van de kinderen, in mei en juni, als de grote kinderen op de kleintjes kunnen passen, worden er van één tot drie uur, als de vrouwen tijd hebben, in één van de dorpen praktische kursussen voor de vrouwen gegeven, die hen kunnen helpen het dagelijks leven te verbeteren.
Ze horen over kinder- en gezondheidszorg; ze leren koken zonder verlies van de voedingswaarde, enz. De organisatoren kiezen een aantal vrouwen uit. Er wordt daarbij met allerlei rekening gehouden. Er wordt bijvoorbeeld op gelet, dat de helft dochters en de andere helft schoondochters zijn, want de dochters gaan bij hun huwelijk naar het dorp van haar man. Het gouvernement heeft deze projekten opgezet en betaalt ze, maar de kerk van Noordlndia is er nauw bij betrokken. De kerk zorgt voor het vervoer van de vrouwen naar en van de dorpen.
Dit is één van de voorbeelden, hoe intensief men zelf met deze problemen bezig is.
Maar het is een druppel op een gloeiende plaat. Daarom was er de dringende vraag naar training. Help ons om te maken, dat we het zelf kunnen doen, dat we daardoor de mogelijkheden krijgen om op onze eigen manier naar oplossingen te zoeken, zoals in het genoemde voorbeeld.

Wat betekent dat voor ons?
Ik geloof, dat het ons allereerst erg bescheiden maakt in de wijze waarop we hulp geven; maar daarnaast vraagt het van ons, die wèl de middelen en vele mogelijkheden hebben, solidariteit en openheid om attent te zijn, wanneer en waarin zij onze hulp nodig hebben en hoe wij die kunnen geven. Het vraagt ook onderling respect en vertrouwen in elkaar in een nieuwe wereldwijde verbondenheid.

Mevrouw Streefland is studiesekretaris bij de zending van onze Kerken. Haar taak is zich te verdiepen in de rol en de positie van de vrouw in de twee-derde wereld.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 mei 1977

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Over het onzichtbare werk van de vrouw

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 mei 1977

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken