Bekijk het origineel

Verenigingswerk vanwege de opdracht tot dienst

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Verenigingswerk vanwege de opdracht tot dienst

Mannenbond groeit weer

5 minuten leestijd

Vijfenvijftig jaar geleden, op 24 februari 1922, werd in Rotterdam de Bond van Gereformeerde Mannenverenigingen opgericht, met zeven aangesloten mannenverenigingen en 200 leden.
In de dertiger jaren volgde een grote expansie: in 1939 zijn er 8.843 leden en na de onderbreking van oorlog en bezetting telt de bond in 1947 bijna 500 verenigingen met in totaal meer dan 11.000 leden.
Bij het vijftigjarig jubileum van de bond werd geconstateerd dat er in ons land veel gesproken wordt over permanente opvoeding van volwassenen. Vaak met de gedachte dat er wetenschappelijk geschoolde experts zullen moeten zijn die in hoofdzaak op staatskosten deze voortdurende opvoeding van ons allemaal zullen moeten leiden.

De Gereformeerde mannenvereniging is echter een organisatie, waar men elkaar en daardoor ook zichzelf wil vormen door studie en onderiinge discussie — zonder subsidie van de overheid. Als wij samen, in het verband van onze mannenverenigingen en gesprekskringen, ons buigen over het Woord van God, dan geeft dat een inspiratie waardoor wij weer moed en blijdschap ontvangen voor de toekomst. En dat is wel nodig, omdat er zoveel machten zijn die het leven en werken van een christenbelagen.
De diepste vragen komen dan op ons af: wie is God? Waar is God? Hoe kunnen wij God kennen?

In de verwarring van onze tijd zullen wij de weg moeten zoeken bij het licht van de Heilige Schrift.

Niet zonder de ander.
We kunnen dat niet alleen. Samen met anderen die leven uit het geloof in de overwinning van Christus over alle machten, kunnen wij onze opdracht leren aanvaarden en er iets van waarmaken in ons leven. Wij hebben onze gespreksgroepen nodig, omdat we elkaar nodig hebben: elkaars hulp en gebed om bezieling en leiding van Gods Geest. Ons werk is gericht op de vragen: hoe moeten we Gods Woord vandaag verstaan en wat heeft het ons nu te zeggen? Het schriftonderzoek is dus gericht op de praktijk; om de kennis en het inzicht daardoor verkregen, te gebruiken om ook anderen weer verder te kunnen helpen in hun geloofsbeleving.
Wat stelt het eigenlijk voor dat wij geloven in Jezus Christus en hoe kunnen wij wat we geloven doorgeven en overdragen aan anderen.

Gespreksmateriaal
Het bondsbestuur heeft daarvoor in de afgelopen jaren veel gespreksmateriaal uitgegeven, handige schetsenbundels, die ons helpen kunnen op onze bespreking in de verenigingen. Het ligt in de bedoeling binnenkort weer een nieuwe pocket uit te geven, hoofdzakelijk bestaande uit bijbelstudies, onder de titel 'Spreek Heer, uw gemeente hoort' (lied 329). Verscheidene auteurs werken hieraan mee. Het slothoofdstuk handelt over het profetisch gezag van de Heilige Schrift. Eén van de schriftstudies uit deze nieuwe pocket is als voorproef in het meinummer van ons bondsorgaan 'Opdracht en dienst' geplaatst. Wij verwachten dat deze nieuwe bijbelpocket een goed onthaal zal krijgen en in het komende vergaderseizoen door velen gebruikt zal worden.

Hoogerheide
In dit verband wil ik graag ook nog iets zeggen over het Gereformeerd Vormingscentrum 'Hoogerheide', bureauadres: Vlierweg 39, Nunspeet. In 1965 is dit Geref. Vormingscentrum opgericht door het Bondsbestuur ten behoeve van het vormings- en toerustingswerk in onze kerken. We zagen dat er behoefte bestond aan inlichtingen en praktische aanwijzingen in de snel veranderende situatie, waarin we verkeren. Hoogerheide is geen conferentie-oord, maar een stichting van waaruit u plaatselijk eigen vormingswerk kunt organiseren. Zij, die dit willen doen, verbinden zich om drie of vier avonden in een winterseizoen samen te komen. Er is dan géén spreker met een referaat, maar een gespreksleider, die de deelnemers met elkaar aan het praten brengt over het gespreksmateriaal dat u van Hoogerheide kunt krijgen. Op die manier trachten wij ook mensen bij elkaar te brengen, die liever niet gebonden zijn aan een verenigingsstruktuur.

'Opdracht en dienst'
Meer dan een halve eeuw heeft ook ons Bondsorgaan aan leden van onze Gereformeerde Kerken informatie en instructie gegeven, bezinning en bezieling geschonken onder het inspirerend devies: Opdracht en dienst.
Plaatselijk, regionaal en landelijk zijn we bezig met de bijbel, waarin we de weg kunnen vinden naar het Licht der wereld.
Er zijn ook kontakten over de grenzen van ons land heen. In september zal de elfde Europese conferentie voor kerkelijk mannenwerk in Straatsburg worden gehouden met als thema: 'De boodschap van de rechtvaardiging en haar betekenis voor het kerkelijk mannenwerk'.
We zijn dankbaar, dat er in veel plaatsen sprake is van nieuwe aktiviteit. Als gevolg van veler inzet konden we het vijfenvijftigste jaarverslag van onze bond afsluiten met deze verheugende zinnen: 'Voor het eerst na vele jaren is het ledental van onze bond weer vooruitgegaan. Onder de nieuwe leden zijn relatief veel jongeren. Het ledental bedraagt thans ongeveer drieduizend. Een belangrijke factor in de bescheiden groei die in 1976 zichtbaar werd, is het feit dat naast mannenverenigingen, nu ook gemengde gespreksgroepen zich kunnen aanmelden. Zo is er weer hoop voor onze bond, wat de toekomst betreft. Laten we met z'n allen voor onze bond blijven bidden en werken'.
De mannenbond gaat met vreugde verder, ziende op Hem Die ons de opdracht gegeven heeft tot Zijn dienst.

Drs. A. J. de Bakker, gereformeerd predikant te Zuidland, is voorzitter van de Bond van Gereformeerae Mannenverenigingen in Nederland.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 juni 1977

Kerkinformatie | 28 Pagina's

Verenigingswerk vanwege de opdracht tot dienst

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 juni 1977

Kerkinformatie | 28 Pagina's

PDF Bekijken