Bekijk het origineel

Samen en alleen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Samen en alleen

4 minuten leestijd

“Je wordt niet alleen in een hoek geduwd, er is ook een bepaald verwachtingspatroon hoe een weduwe zich behoort te gedragen. Op twee manieren wordt er over weduwen gedacht: óf ze is zielig, óf ze is flink.

Dit is een vrij willekeurig citaat uit de bijdrage “En dan ben je weduwe” van Hanna Lam-Raadgever. Het is me bijgebleven omdat het in het laatste hoofdstuk staat van het boekje waarover het hier gaat.

Voor me ligt de laatste uitgave (1977) van de Interkerkelijke Gezinsweekcommissie, onlangs verschenen onder de titel “Samen en alleen”. Het boekje handelt over de voortgang van de relaties in en om het ge-zin.

Even een korte gang door de inhoud. Prof. dr. H. R. Wijngaarden (hoogleraar V.U.) schrijft over de betekenis van onze rela-ties. Ze ontstaan soms heel toevallig, maar het instandhouden van relaties vraagt vaak inspanning. Mensen hebben mensen nodig. Dat is geen afhankelijkheid, maar levensvoorwaarde.

Mevr. ds. E. G. van Egmond (geref.) denkt na over het thema “Alleen en samen”. Niet alle mensen gaan twee aan twee. Is er iets mis met hem of haar, die alléén door het leven gaat? Is de alleenstaande zielig?

Seef Konijn (r.k. priester) schrijft over “We gaan trouwen”. Over de start van het hu-welijk, het “samenwonen”, over het ker-kelijk huwelijk en de betekenis daarvan. Dan Toos Suurmond over het “kiezen voor kinderen” en nogmaals prof. Van Wijn-gaarden over het “zelfstandig worden”.

Als kinderen zelfstandig worden, heeft dat ook consequenties voor de ouders. Je kunt er gekwetst, verdrietig of boos om worden, wanneer kinderen hun eigen weg gaan.

Het boekje besluit met drie korte, maar aansprekende bijdragen. Helen Stellwag over de vraag hoe we nu samen, als de kinderen weg zijn, weer verder moeten. Prof. dr. E. L. Smelik over het grootouder-zijn en Hanna Lam over de situatie van de weduwe. Ik citeerde haar al in het begin. Ik herhaal ook haar laatste regel: “De dood van mijn man was geen einde, al leek dat aanvankelijk wel zo, maar een heel nieuw begin”.

Dat zal wel niet iedereen haar kunnen na-zeggen. Voor wie het wel kan, is het een zegen.

Ik ga deze uitgave niet echt bespreken. Ook de lezer zal hier en daar uitroeptekens of vraagtekens zetten. Behalve om het zelf te lezen is dit boekje óók bedoeld als gespreksboekje voor kringen. Achter ieder onderdeel geeft ds. C. van Gelder daar aanzetten voor.

Wanneer ik voor dit boekje een titel had moeten bedenken, zou die luiden: Samen, alleen en verder. Want dit willen de schrijvers ons vooral mee geven, dat de relaties in en om het gezin in iedere levensfase veranderen, maar dat er telkens weer een uitzicht blijkt te zijn.

“Samen en alleen” is een uitgave van de Interkerkelijke Gezinsweekcommissie. U krijgt het franco thuis door storting van f 4,50 op giro 54.98.35 van genoemde commissie te Driebergen, met vermelding van het gewenste.

De gezinsweek wordt dit jaar gehouden van 16 tot 23 oktober.


Medewerkers gevraagd voor Nes Ammim

De christelijke nederzetting “Nes Ammim” in Galilea werd in het begin van de zestiger jaren gesticht om een positieve bijdrage te leveren in de verhouding tus-sen joden en christenen, door in de staat Israël werkzaam te zijn zonder particu-lier winstdoel.

Dit besluit werd genomen door christenen en kerken in Nederland, Zwitserland, de Verenigde Staten en West-Duitsland.

De sober levende nederzetting handhaaft zich door de cultuur van rozen (Belinda, Sonia en Baccarat) en avocado’s: ook wordt er geëxperimenteerd met het telen van lelies en tulpen.

Het dorp telt nu ruim 100 bewoners, inclusief een tiental gezinnen met kinderen, en heeft nog een overwegend Nederlandse bezetting.

Er is nog dringend behoefte aan uitbreiding met:

— ervaren rozenkwekers en een tuinman

— timmerlieden

— een electriciën en een vrachtwagenchauffeur

— personeel voor secretariaatswerkzaamheden

— keukenpersoneel, o.a. een kok.

Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot het bureau van Nes Ammim Nederland, t.a.v. de heer J. de Boer, van Lynden van Sandenburglaan 43, Utrecht, tel. 030-716773.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 augustus 1977

Diakonia | 40 Pagina's

Samen en alleen

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 augustus 1977

Diakonia | 40 Pagina's

PDF Bekijken