Bekijk het origineel

Evangelisatie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Evangelisatie

4 minuten leestijd

Als het eerste schaap . . . .
Met instemming van synode en steun van de zending wordt vanaf november vorig jaar hard gewerkt aan de aanstelling van nieuwe werkers in de evangelisatie. Hoe is de stand van zaken?
In Rotterdam is het eerste bijna over de dam. De benoemingsprocedure van een coördinator op het brede missionaire veld van Groot-Rotterdam is in een vergevorderd stadium. Er wordt nog een tweede 'schaap' gezocht. De functie is bepaald. . . nu nog de vrouw (of man).
In Amsterdam is de functie voor twee extra werkers vastgesteld. Ook daar wordt door een benoemingscommissie gezocht naar twee geschikte kandidaten.
In Den Haag wordt naar iemand gezocht voor de ook daar nieuw gecreëerde functie.
In Leeuwarden (we vergeten het noorden niet!) wordt hardt gewerkt aan een nieuwe functie. Daarnaast zijn in de andere regio's (in het oosten, het zuiden en het westen) de contacten aan het groeien.
Tot nu toe had één gesprek een negatief resultaat. Dat kan natuurlijk ook als bepaalde kerken het evangelisatiewerk niet zien zitten.

Ook Amsterdam een nieuwe man
Te lang heeft de vacature, ontstaan door het overlijden van de zo gewaardeerde ds. W. van Boeijen, geduurd. Maar binnenkort komt in Amsterdam toch weer een evangelisatiepredikant. De evangelisatieraad in Amsterdam heeft dr. C. H. Koetsier bereid gevonden. We kennen hem allemaal als secretaris voor de ontwikkelingssamenwerking.
Het zal voor de rest van gereformeerd Nederland wel even wennen zijn dat de werkkracht van de familie Koetsier — want ook zijn vrouw gaat diverse taken vervullen — grotendeels op Amsterdam gericht zal worden. We wensen hen en het werk in Amsterdam vernieuwde vaart toe!


Hoe denkt U over 'zending in Nederland'
Dat is de vraag die we de nederiandse christenen graag willen voorleggen. Die vraag is actueel: van 13 tot 15 oktober a.s. zal namelijk een congres worden gehouden om te komen tot conclusies en ideeën die aansluiten op de zendingsuitdagingen in de nederiandse situatie. Kerk en Wereld in Driebergen en ons Evangelisatiecentrum in Leusden willen graag vooraf zoveel mogelijk ideeën en ervaringen van gemeenteleden en -groepen verzamelen om die in te brengen in de dicussies op het congres. Wilt U meedoen, vraag dan een gratis folder aan (postbus 203, Leusden). Ook kunt U - tegen betaling — een werkboek bestellen bij de Nederlandse Zendingsraad, Pr. Hendriklaan 37, Amsterdam.
Evangelisatie- en zendingscommissies, kerkeraden en diaconieën kunnen eigenlijk niet verstek laten gaan.


Nog meer werkers
Naast de al eerder genoemde tien extra arbeidskrachten gebeurt er natuurlijk van alles om het aantal werkers in de evangelisatie op sterkte te houden. Zo is de classis Assen het eens over de vacature in Gieten. Zoiets kost nu eenmaal heel wat gecijfer en overleg. Maar thans is het omzien naar kandidaten. In Utrecht is veel overleg gevoerd rond de mogelijkheid een derde werker aan te stellen naast de twee evangelisatiewerkers die er al zijn. Vooral de commissies van beheer verdienen een compliment voor de moed om daaraan mee te werken. We hopen met een nieuwe collega te kunnen kennismaken.


Het evangelisatiecentrum is momenteel ook een centrum van gaande, maar vooral komende functionarissen. Eén van de stafleden, drs. Jan B. G. Jonkers, stelt hen op deze pagina aan U voor.


Welkom voor Jan
Jan, dat is meneer J. Slomp. In het Jaarboek treffen we hem aan onder de predikanten. Terug uit de missionaire dienst in Pakistan heeft hij volgens hetzelfde jaarboekje "de benoeming tot functionaris voor de toerusting van onze kerkleden met het oog op de ontmoeting met moslims in Nederland aangenomen".

Aan zo'n Jan is grote behoefte. Dat merkten we al lang in onze contacten met het nederiandse zendingsveld.
Op 6 juli j.l. begon dan echt het dienstverband bij het Evangelisatiecentrum. Jan, welkom . . . ook al ben je de derde Jan in ons kleine team.

Afscheid van Tonny
Tonny, dat is mevrouw T. van Harten. Met ingang van 1 augustus 1 977 heeft ze ons wegens pensionering verlaten. Haar naam is verbonden met meerdere plaatsen waar ze als evangeliste heeft gewerkt. Maar onverbrekelijk is de band met het evangelisatie- zondagsschoolwerk. Eerst met de zondagsschoolvereniging Jachin, sinds januari 1972 als adviseur zondagsschoolwerk verbonden aan het Evangelisatiecentrum.
Als team op het Evangelisatiecentrum blijven we achter met een vacature. Hopelijk wordt deze snel gevuld. Gelukkig blijven we in het bezit van een fijn instructieboekje voor jonge mensen die als leider of leidster willen inspringen in het evangelisatiezondagsschoolwerk. De titel: "Wat ben ik begonnen?" Het advies op de laatste bladzijde: 'Ja, echt maar gewoon beginnen".
Tonny, bedankt en o ja . . . . . tot ziens!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 augustus 1977

Kerkinformatie | 28 Pagina's

Evangelisatie

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 augustus 1977

Kerkinformatie | 28 Pagina's

PDF Bekijken