Bekijk het origineel

Samen op Weg en hervormde/gereformeerde emeritaatslasten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Samen op Weg en hervormde/gereformeerde emeritaatslasten

4 minuten leestijd

Zoals bekend, is voor de financiering van de emeritaatsgelden van de (gereformeerde) predikanten met ingang van 1976 een nieuw systeem ingevoerd. Kortweg komt het erop neer:
a. kerken die een predikant hebben, passen op zijn traktement een inhouding toe en dragen die af aan de Stichting Landelijke Samenwerking;
b. alle kerken, ook de vacante, betalen een bedrag per lid, dat door genoemde stichting via een omslagtelsel wordt gevraagd.
Hier en daar blijkt nu de opvatting te leven, dat dit nieuwe systeem tot onbillijkheden leidt in gevallen, waarin een hervormde gemeente en een gereformeerde kerk een zodanige vorm van samenwerking zijn aangegaan, dat zij samen één hervormde of gereformeerde predikant hebben. Men betaalt dan nl. mee aan zowel de hervormde als de gereformeerde financiële lasten en dat zou min of meer tot dubbele betaling leiden.
Om hierover duidelijkheid te verschaffen is de onderstaande uiteenzetting opgesteld, na een overleg tussen de hervormde en gereformeerde landelijke instanties die bij deze zaak betrokken zijn.
Het gereformeerde financieringssysteem werd hierboven samengevat. Aan hervormde zijde bestaat een soortgelijk systeem, niet alleen voor de emeritaatslasten, maar ook voor (een deel van) de traktementen. Zonder op de details daarvan in te gaan, kan voor ons doel dit systeem als volgt worden samengevat:
1. alle hervormde gemeenten, ook de vacante, betalen een aandeel in de kas voor de predikantstraktementen. Dat aandeel wordt vastgesteld op basis van het aantal belijdende — en doopleden en de inkomsten uit bezittingen;
2. voor de "predikantspensioenen " is er een omslag over de ""predikantsplaatsen"", ongeacht of zo"n predikantsplaats al dan niet bezet is.
Wat houdt dit alles nu in voor de gevallen, waarin nauwe hervormd/gereformeerde samenwerking ontstaan is, zoals hierboven bedoeld?
Laten we gemakshalve eerst even aannemen, dat die "hervormd/gereformeerde gemeente" nog geen predikant heeft, dus vacant is. Veronderstellen we verder dat er 300 gereformeerde belijdende — en doopleden zijn en 700 hervormde. Die "samenwerkingsgemeente" betaalt dan:
— aandeel in de gereformeerde emeritaatsomslag op basis van 300 leden;
— aandeel in de hervormde kas voor de traktementen op basis van 700 leden (en de inkomsten uit bezittingen);
— aandeel in de hervormde emeritaatsomslag op basis van de hervormde predikantsplaats.
Dus: dit is niets meer of minder dan de gereformeerde kerk en de hervormde gemeente elk afzonderlijk als vacante kerken zouden hebben betaald als zij niet tot samenwerking waren gekomen. Er vindt geen "dubbele betaling" plaats.
Dit verandert niet, als de samenwerkingsgemeente een predikant gaat beroepen. De bovenbedoelde lasten blijven dan dezelfde, al kan er aan hervormde zijde soms een wijziging optreden (zie hierna). Een geheel andere zaak is, dat de kosten van die predikant op zich zelf wel kunnen verschillen naar gelang men een hervormde dan wel een gereformeerde predikant beroept (èn naar gelang van zijn dienstjaren: een jonge hervormde predikant zal "duurder" zijn dan zijn gereformeerde collega van dezelfde leeftijd, maar bij een oudere predikant is het andersom; de grootte van de gemeente speelt daar ook nog een rol bij). Die kant van de zaak laten we hier buiten beschouwing.
We bedoelden alleen duidelijk te maken, dat de hoogte van de landelijke omslagen voor emeritaatsgelden (en hervormde traktementen) niet beïnvloed wordt door het aangaan van plaatselijke hervormd/gereformeerde samenwerking.
Er moet echter toch nog iets meer gezegd worden, voor wat de lasten aan hervormde zijde betreft. De Ned. Hervormde Kerk kent nl. in bepaalde gevallen — niet op grond van hervormd/gereformeerde samenwerking, maar op grond van bestaande kerkelijke regelingen — de mogelijkheid, dat een gedeeltelijke ontheffing wordt verleend van de normale emeritaatslasten of van de bijdrage in de kas predikantstraktementen. Indien die gevallen zich voordoen in een hervormd/gereformeerde samenwerkingsgemeente, dient de hervormde partner in die gemeente zich daarover in verbinding te stellen met het bevoegde landelijke orgaan van de Ned. Hervormde Kerk.
E. Hazelaar, algemeen secretaris Geref. Kerken

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 augustus 1977

Kerkinformatie | 28 Pagina's

Samen op Weg en hervormde/gereformeerde emeritaatslasten

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 augustus 1977

Kerkinformatie | 28 Pagina's

PDF Bekijken