Bekijk het origineel

Een bloeiende jeugdvereniging

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Een bloeiende jeugdvereniging

I.J.E.-Rotterdam: werk met veel aspecten

5 minuten leestijd

Toen 26 jaar geleden tientallen jongeren van de Gereformeerde- en Hervormde kerk van Rotterdam-Charlois besloot om samen de boodschap van Jezus aan de straatjeugd te brengen, hadden ze niet kunnen vermoeden dat daaruit een vereniging zou ontstaan die na een kwart eeuw nog steeds haar boodschap zou laten horen.
Doelstelling van de vereniging voor Interkerkelijke Jeugd Evangelisatie (I.J.E.Rotterdam) is de van het evangelie vervreemde jeugd met het evangelie bekend te maken én ze zo mogelijk in verenigingsverband samen te brengen. De twee aspecten van de doelstelling komen in de verenigingsaktiviteiten tot uitdrukking.

Jeugdkoor de spil
De spil waar dit stuk jeugdwerk om draait is het jeugdkoor. Dit 170 leden tellende Groot I.J.E.-koor R'dam staat onder leiding van Frits Heuvelink. Het geniet grote bekendheid vanwege de radio- en televisieuitzendingen en vanwege de veelvuldige medewerking in jeugd- en evangelisatiediensten.
Bovendien heeft het koor z"n liederen uitgebracht op diverse langspeelplaten.
Dankzij eigen tekstschrijvers (A. Vos en J. van Haeringen) en eigen componisten (W. Hardenbol en R. Borst) beschikt het koor over een unieke schat moderne, nederiandse (!!!) geestelijke liederen. Kortgeleden verscheen de vijfde L.P. 'Teken van Vernieuwing'; deze en de andere platen kunt u op onderstaand adres bestellen.

Meetings
Naast de medewerking aan diverse kerkdiensten zingt het koor in de zogenaamde 'I.J.E.-meetings'. Deze meetings zijn evangelisatiebijeenkomsten die door de vereniging I.J.E. worden georganiseerd. Jongeren van de I.J.E. kiezen zelf een thema, een predikant en een kerk in Rotterdam- Zuid. Teneinde de van het evangelie vervreemde jongeren te bereiken worden er voor elke meeting ruim 8000 folders huisaan- huis verspreid, worden er ruim 250 raambiljetten verspreid op scholen, sociëteiten en winkels en wordt de betreffende wijk bewerkt met een geluidswagen en via de pers. Dankzij de collecten in stampvolle kerken en de steun van een grote schare donateurs kan dit vier a vijfmaal per jaar georganiseerd worden. Deze meetings hebben al vele jongeren met de Blijde Boodschap in kontakt gebracht.

Werkgroepen
Om de jeugd die via de meetings of op andere wijze met de I.J.E. in kontakt is gekomen, in de vereniging op te nemen heeft de I.J.E. een werkgroepensysteem. In principe is iedere I.J.E.-er ten eerste lid van het koor en ten tweede aktief in tenminste één werkgroep. Hoewel dit een zware eis lijkt, levert dit in de praktijk geen problemen op. Het systeem heeft het grote voordeel dat een ieder sneller en beter wordt opgevangen en ook meer betrokken is bij het I.J.E.-werk. I.J.E.-Rotterdam heeft de volgende werkgroepen:
— visitedlenst: het regelmatig bezoeken van eenzame zieken en bejaarden in verpleegtehuizen of thuis.
— gespreksavonden: het organiseren van gesprekskringen over onderwerpen die jongeren interesseren en het organiseren van bijbelstudie-avonden.
— sociëteit: de soos is het 'home' van de vereniging, hier worden alle verenigingsaktiviteiten voorbereid, vergaderingen, gespreksavonden, etc. gehouden; voor soosavonden treffen de l.J.E.-ers elkaar hier bovendien op de zaterdag- en zondagavonden en 's zondagsmiddags na de koorrepetities. Voor vele jongeren is de sociëteit tevens het voorportaal van de vereniging.
— festiviteiten: het organiseren van broodmaaltijden, weekends, etc. ten einde de onderlinge band te verbeteren.
— muziek: het verzorgen van de koormuziek en het vervoeren van muziekinstrumenten en koormappen.
— donaties: het werven van nieuwe donateurs en het incasseren van donatiegelden.
— maandblad: het verzorgen van het verenigingsorgaan voor leden en donateurs zowel redaktioneel als technisch.
Naast deze werkgroepen worden er nog aktiviteiten ontplooid op het gebied van plaatpromotie en ledenopvang.

Ook elders
Alle verenigingsaktiviteiten worden geleid door jongeren, de leiders van de werkgroepen vormen de zogenaamde kerngroep. Deze kerngroep is samen met het algemeen bestuur verantwoordelijk voor het gehele I.J.E.-werk.
In navolging van het initiatief van Rotterdam-zuid zijn er in de loop der jaren op meerdere plaatsen I.J.E.-verenigingen opgericht.
opgericht. Zo is er een I.J.E. in Rotterdam-Overschie, in Ridderkerk, in Wateringen en in Den Helder. Sommige verenigingen hebben alleen maar een koor en noemen zich dan ook geen I.J.E. maar l.J.K. (Interkerklijk Jeugd Koor), dit geldt voor Watergraafsmeer, Papendrecht en Zwijndrecht.

Voor en door jongeren
Vaak wordt ons gevraagd naar een verklaring waarom dit stukje jeugdwerk in Rotterdam nog steeds zo goed functioneert, terwijl vele andere vormen van jeugd- en clubwerk, met name in de grote steden, sterk teruglopen. Wij menen dat vele jongeren die van huis uit nog wel iets hebben meegekregen van het geloof in Jezus Christus, maar zich niet thuis voelen in de kerken zich bij de I.J.E. op hun plaats voelen omdat het er bruist van aktiviteiten en omdat het koor moderne, pakkende teksten zingt die de jongeren aanspreken.
Het is onze ervaring dat heden ten dage nog vele jongeren bereid zijn hun handen uit de mouwen te steken als ze weten dat het motto is 'voor jongeren, door jongeren'. Met andere woorden: als ze de ruimte krijgen om verantwoordelijkheid te dragen zonder daarbij door ouderen op de vingers gekeken te worden.
Dit principe gold 26 jaar geleden en geldt nu nog.
leder die meer informatie wenst over de vereniging, het koor of de platen kan zich wenden tot I.J.E. Rotterdam, Postbus 52120, Rotterdam.

Simon E. Hoek is plaatpromotor bij het I.J.E.-koor

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 augustus 1977

Kerkinformatie | 28 Pagina's

Een bloeiende jeugdvereniging

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 augustus 1977

Kerkinformatie | 28 Pagina's

PDF Bekijken