Bekijk het origineel

Zo'n pagina over gereformeerd jeugdwerk is zomaar meer dan vol

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zo'n pagina over gereformeerd jeugdwerk is zomaar meer dan vol

7 minuten leestijd

Je hoort nogal eens van die opmerkingen: "Stelt dat eigenlijk nog 'iets vóór, dat jeugdwerk?"
Of ook een leuke: "Ja, vroeger, dèt had je moeten meemaken, toen was het de moeite nog wel waard..."
Hoe staat het er eigenlijk mee, met dat gereformeerd jeugd- en jongerenwerk in Nederland? Wat weet men er eigenlijk van? Wie is écht op de hoogte? Of komt veel toch van 'horen zeggen'?
In 1965 werden de bouwstenen al gelegd voor het huidige organisatiapatroon. Eén nationale instelling voor de begeleiding en dienstverlening t.b.v. het plaatselijk werk en verder een aantal provinciale en regionale centra, met eigen taken en eigen zelfstandigheid. Zo ontstond het LCGJ, als samenbundeling van twee bestaande jeugdbenden en werden in provincies en grote steden de centra voor gereformeerd jeugdwerk opgericht.
Het LCGJ heeft dus 'maar' 14 leden, nl. die centra. Gelukkig is deze structuur niet voor niets opgebouwd. Vandaag de dag bedraagt het aantal deelnemers en vrijwilligers aan gereformeerd jeugdwerk meer dan 130.000. Daardoor is het LCGJ de grootste instelling op dit gebied in Nederland. Dat had u vast niet gedacht! Om eeriijk te zijn: wij zelf eigenlijk ook niet — het is één van de uitkomsten van een vorig seizoen gehouden onderzoek bij tien jeugdwerkinstellingen, waarvan het LCGJ er één was.
Moet hieruit nu worden afgeleid, dat de omvang van het werk ook bepalend is voor de kwaliteit ervan? In omvang de grootste en dus in kwaliteit de beste? Dat zou voorbarig zijn. Naast successen kennen wij ook onze moeiten. Leest u maar.

Verplichtend uitgangspunt
Het LCGJ heeft een uitgangspunt: het Evangelie van Jezus Christus, die mensen bevrijdt tot getuigenis, vreugde en dienst. Op basis daarvan worden programma's en bladen voor jeugd- en jongerengroepen samengesteld, wordt kampwerk georganiseerd, aan vormingswerk gedaan, plaatselijke groepen begeleid en getraind. Vanuit dit uitgangspunt wordt geprobeerd mens en wereld zichtbaar te maken, open te leggen wat jonge mensen kunnen leren zien, aan te geven langs welke lijnen meningen en oordelen kunnen worden gevormd. De verbinding van het Woord met de daad vraagt concrete toepassing. Daarom mag het LCGJ in z'n beleidsuitingen niet onduidelijk blijven, moeten o.a. keuzemogelijkheden worden aangegeven en keuzes worden gemaakt. Het uitgangspunt is verplichtend en bindend.
Als concrete werkelijkheid in de praktijk altijd weer 'een opgave", een "uitdaging'.
Hoe komt dat?

***
In het kale, sobere clublokaal — want de kerkeraad vergadert er straks — zijn ze bij elkaar Zo'n 14 rumoerige jongens en meisjes. Ze zijn 11 -12 jaar. Vanavond zou het over de schepping gaan. In Drietakt, het blad voor de clubleider waren daar een paar bijdragen over geschreven. De clubleider had zich voorbereid: zó kan ik het introduceren, op déze manier erover spreken, straks dan proberen tot creatieve uitbeelding te komen. Je zal er maar voor staan, voor zo'n groep en ineens iets heel anders te horen krijgen. Marietje, u weet wel, dat stille kind: "Meneer, mag ik iets vertellen, m'n moeder ligt in het ziekenhuis". Met moeder blijkt het niet best te zijn. De één na de ander komt los. "Waarom zijn mensen ziek?" "Wil God dat?" "Mijn vriendje kreeg in de vakantie een ernstig ongeluk."
Jeugdwerk leuk? Jazeker, maar dit is het óók!


***

'Arm en rijk', was het thema in de tienersoos, die avond. Drie leden van de groep hadden het wat voorbereid. Maar die avond zou het niet lukken. Dat begon al direkt. ledereen kwam te laat. Veel gelach en gepraat. Onrustig was het. Pim, altijd wel goed voor een beetje onrust: "Hé vooruit, niet kletsen vanavond hoor, op school heb ik deze week al zo moeten blokken, nou een beetje lol maken."
"Ja, dat is een goed idee", zegt Marian en hup, daar draait de pickup al met de nieuwste hit van Smokie. Kent u die popgroep niet? Uw dochter wel hoor en uw zoon ook. Wat zegt u, zijn ze pas 13? Dat zegt niks, echt niet.
Knappe leidster, die de pickup weer 'uit' krijgt...


***

Vrijwilligers
Jeugd- en jongerenwerk staat en valt met vrijwilligers. De clubleiding, het ouderbestuur, de jeugdraad, het bestuur van de jongerengroep of sociëteit. Vandaar dat een groot deel van het werk in stad en land is gericht op deze groep. In gereformeerd jeugdwerk zijn er ruim 1 5.000 vrijwilligers. Hoe hanteren zij zulke situaties?
Hoe ga je met een groep om? Luisteren zij naar de kinderen, de tieners? Als jeugdwerk goed gedaan moet worden is het ook moeilijk. Daarom is er training voor het kader, of, zoals we vandaag zeggen: voor de vrijwilliger. Want, natuurlijk, die pickup moet ook een keer uit. Het verlossende Woord moet gesproken worden, de programmabladen open. Voor gesprek, bezinning, ernst, spel, kreativiteit, ontspanning.
We keren terug tot ons uitgangspunt, het Evangelie. Natuurlijk heeft het LCGJ soms ook z"n moeite met de concrete vertaling ervan naar het werk toe. Is dat zo verwonderlijk? Liggen de vragen niet huizenhoog opgetast, in tegenstelling tot de antwoorden? Was het ooit zo moeilijk als vandaag? Arm en rijk, de derde wereld, atoomkracht, een neutronenbom, vrijen, veriiefd-zijn, seksualiteit, school en werk, gastarbeiders en vreemdelingen, feestjes, drinken, pils... soms veel te veel.
We noemen maar wat. Trefwoorden. Van ons, van jongeren, van u. Zorgen en moeiten gaan erachter schuil. Maar ook hoop op beter, op de goede stappen in een moeilijke wereld. Hoop ook op bevrijding.
Wij hebben toch ons uitgangspunt? De bijbel gaat toch open?
Jeugdwerkers, besturen, vrijwilligers, beroepsmatige medewerkers, zij doen hun best. Ze hebben soms moeite met kritiek, die vanuit de veilige ruimte van studeerkamers wordt geleverd. Kom het veld maar in, loop maar rond in jeugd- en jongerenwerk, ga de confrontatie maar aan. Graag zelfs! En natuurlijk: dank voor uw steun, in collecten, in jaarlijkse giften. Fijn dat u meedoet. Dat óók!

U wilt meer weten. . .!
U merkt het; een pagina over gereformeerd jeugdwerk is zomaar meer dan vol.
En dat terwijl er nog veel meer te vertellen valt. De relatie met de gereformeerde kerken, met de overheid, vragen op het gebied van het welzijnsbeleid waarom we niet heen kunnen en mogen. Bij gelegenheid zullen we het daar ook over hebben.
Wilt u meer weten? We noemen drie LCGJ-uitgaven. Allemaal gratis verkrijgbaar bij de afdeling vooriichting van het LCGJ, postbus 99, Driebergen, tel. 03438 - 6341.

Jaarverslag over 1976.
"Wat doet het LCGJ", een informatieboekje.
"Bekijk het maar", een uitvoerige samenvatting van het rapport inzake een effectiviteitsonderzoek, dit jaar in opdracht van het ministerie van C.R.M. o.a. bij het LCGJ ingesteld. Als u meer leest, weet u ook meer!

Nico Schouten is stafmedewerker voorlichting van het Landelijk Centrum voor Gereformeerd Jeugdwerk te Driebergen.


De bijbel: een boek om te vieren

De bijbel hebben we al eeuwen — dit jaar herdenken we dat precies vijfhonderd jaar geleden met de Delftse bijbel het eerste met losse letter gezette boekwerk in onze taal gedrukt werd — maar vieren we hem ook? Die vraag komt naar voren bij het thema van de komende bijbelweek: de bijbel, een boek om te vieren?
Uitgangs- en oriëntatiepunt voor de Bijbelweek 1977 (9 t/m 1 5 oktober) is onder meer het eerste gedeelte van Nehemia 8. De Raad voor Contact en Overleg inzake de Bijbel (RCOB), waarin kerken en bijbelorganisaties elkaar ontmoeten, organiseert de Bijbelweek en hoopt dat het thema aan de orde zal komen op scholen en catechisaties, in kerkdiensten en gespreksgroepen. Daartoe is enig materiaal samengesteld (gespreksboekje, catechesewerkmap en lesbrief voor het onderwijs) dat verkrijgbaar is bij het N.B.G., postbus 620, Haarlem.


Bijschrift
''Doe maar mee'' is de titel van de startfolder die deze maand in een oplage van 165.000 de aandacht vestigt op alle facetten van het jeugdwerk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 september 1977

Kerkinformatie | 28 Pagina's

Zo'n pagina over gereformeerd jeugdwerk is zomaar meer dan vol

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 september 1977

Kerkinformatie | 28 Pagina's

PDF Bekijken