Bekijk het origineel

Stemmen des heils!.. wie zingt er mee?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Stemmen des heils!.. wie zingt er mee?

Uw hulp gevraagd!

3 minuten leestijd

Ontroerend om die stemmen te horen zingen van hun heil, en van hun Heiland; al die verstandelijk gehandicapten op Groot-Schuylenburg, die daar elke zondagmiddag in de kerkdienst hun blijdschap in hun Heere met het lied vertolken. En: hoe zouden ze beter kunnen!
Al bijna 25 jaar wordt in de kerkzaal van deze christelijke inrichting voor verstandelijk gehandicapten in Apeldoorn wekelijks een kerkdienst gehouden, die uitgaat van de gereformeerde kerk en waarin de predikanten van Apeldoorn bij toerbeurt voorgaan.
Naast het ontvankelijk luisteren naar de Woordverkondiging, zoals die op hun niveau gebracht wordt, worden die diensten vooral gekenmerkt door het vele, enthousiaste zingen van blijde liederen, die de liefde van en voor hun Heiland tot uitdrukking brengen. En hoe! Op andere kerkgangers werkt het zingen van deze gehandicapten, — in al hun gebrekkigheid misschien, maar juist door hun spontaniteit, enthousiasme en ongekunsteldheid — aanstekelijk: 't legt alle terughoudendheid af en noopt ook tot een van harte meezingen.
Bij zoveel "Stemmen des Heils" blijft het nauwelijks de vraag: Wie zingt er mee?!

Geliefde liederen
De meeste, ook de meest geliefde liederen staan in de bundel "Stemmen des Heils" van wijlen dominee J. Douma. Uit die bundel wordt dan ook élke zondag in de dienst gezongen: van "Klokje klinkt" tot "Vaste Rots", of van "Er ruist langs de wolken" tot "Heer, ontferm U over ons".
Al is de hele uitgave uitverkocht en ook niet meer in de handel — gelukkig zijn er nog wel meer dan voldoende tekstboekjes aanwezig.

Koraaluitgaven zeldzaam
Maar voor de organisten ligt dat moeilijker.
Momenteel zijn er géén koraaluitgaven meer en daar kunnen onze organisten moeilijk buiten.
Hetzelfde geldt eigenlijk ook van de muziekbundel "Wie zingt mee" — een uitgave van de Nederiandse Zondagsschool Vereniging. Uit deze bundel wordt elke zondag gezongen met en door onze zondagsschoolkinderen.
Zijn voor deze kinderen liederen uit "Stemmen des Heils" te moeilijk, hun spreken meer de liederen aan als: "Dat ons loflied vrolijk rijze", "Eens brachten de moeders" en "Kent gij reeds de goede Herder".
Over het algemeen kennen deze kinderen deze versjes ook van buiten (vaak kunnen ze niet eens lezen).
Maar zij, die deze zang moeten begeleiden op orgel of piano, en voor wie de melodie veelal niet zo vertrouwd (meer) is, kunnen nauwelijks meer zonder zo'n koraalboek.

Een dringend verzoek
Om de spontane en blijde zang van al onze bewoners, door de liederen vertolkt, zoals die staan in de bundels "Stemmen des Heils" en "Wie zingt mee", nog tot in lengte van dagen te kunnen laten klinken — waarvoor dan wel muzikale begeleiding noodzakelijk is — zou ik een dringend verzoek willen richten tot onze lezers, en via hen tot onze kerke(rade)n. Wilt u eens nagaan of er in een kast van de consistoriekamer, het verenigingsgebouw of het jeugdlokaal nog genoemde koraaluitgaven — waarschijnlijk toch ongebruikt — verborgen liggen, die u ons ter hand wilt stellen?
Namens de achthonderd verstandelijk gehandicapten van Groot-Schuylenburg bij voorbaat heel hartelijk dank!

Ds. Tsj. Zuidema is de dominee van de in dit artikel genoemde kinderen van Groot-Schuylenburg te Apeldoorn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 september 1977

Kerkinformatie | 28 Pagina's

Stemmen des heils!.. wie zingt er mee?

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 september 1977

Kerkinformatie | 28 Pagina's

PDF Bekijken