Bekijk het origineel

Anonieme alcoholisten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Anonieme alcoholisten

4 minuten leestijd

Ook in diakonaie kringen is er een toenemende belangstelling voor de alcoholproblematiek te constateren. Recent verspreidde de Generale Diakonaie Raad folders van de Nationale Christelijke Geheelonthoudersvereniging onder de diakonieën, terwijl in het maartnummer van Diakonia een artikel verscheen over hulp aan alcohol- en drugs-afhankelijken, geschreven door ds. E. Daalder, directeur van het consultatiebureau voor alcohol en drugs te Groningen.

Nog altijd telt ons land 120.000 alcoholici en maakt men zich b.v. ernstig zorgen over de steeds meer naar de sherryfles grijpende vrouwen, die op het platteland wonen. Buiten de consultatiebureaus voor alcohol en drugs houden nog vele andere mensen en organisaties zich bezig met de opvang van alcoholisten. Het is van belang het een en ander af te weten van het werk, dat op dit terrein wordt gedaan. Vandaar dat hier iets wordt geschreven over een weinig in de publiciteit komende activiteit, namelijk de opvang door de “AA”.

Anonieme alcoholisten

AA, afkorting van Alcoholics Anonymous, is een beweging, die in 1935 in Amerika ontstond. Eén van de belangrijkste verschillen met andere vormen van hulpverlening is dat deze geschiedt door mede-al-coholisten. Ten onrechte wordt hierbij wel eens gesproken van ex-alcoholisten, omdat de mensen, die bijstand verlenen, kans hebbengezienlange tijd niet meer te drinken Een alcoholist blijft echter een alcoholist, al drinkt hij zijn hele leven geen druppel alcohol meer. Hij of zij zal nooit kunnen leren drinken op een wijze, die de maatschappij als normaal accepteert. Voor “drinkers” is er in feite dan ook maar één oplossing, en dat is af te zien van elke poging tot drinken. De AA probeert verslaafden te helpen om dit te bereiken.

Herstelprogramma

De anonieme alcoholisten trachten nuchter te blijven door het toepassen van het zogenaamde herstelprogramma, dat uit twaalf stappen bestaat. Het is een soort geneesmethode zonder gebruikmaking van medicamenten, met als doel de alcoholist zover te brengen dat hij de drank laat staan en dit ook weet vol te houden. Door deze therapie zijn reeds tienduizenden alcoholisten tot lichamelijk en maatschappelijk herstel gekomen.

De AA is geen religieus genootschap, maar het herstelprogramma is wel gebaseerd op de aanvaarding van bepaalde geestelijke waarden. Onder anonieme alcoholisten bevinden zich mensen van allerlei geloofsovertuiging, alsook atheïsten.

Allen trachten echter de derde stap van het programma te zetten, die luidt: “Wij besloten onze wil en ons leven over te geven in de hoede van God, hoe ook ieder van ons Hem persoonlijk aanvaardt”.

AA-groepen

De AA kent geen lidmaatschap in de eigenlijke zin van het woord. Er bestaat geen inschrijvingsprocedure, selectiecommissie of contributie. Bijdragen van buitenstaanders worden afgewezen. In verband met de pesoonlijke anonimiteit wordt meer gedaan aan persoonlijke werf-kracht dan aan reclame.

Als alcoholist kun je met een plaatselijke groep in contact komen door het centraal adres aan te schrijven, of door verwijzing vanuit maatschappelijk werk, consultatiebureaus, diakonieën e.d.

Mensen, die in verband met mogelijke herkenning niet met een plaatselijke groep in contact willen treden, kunnen altijd naar andere plaatsen worden verwezen.

Alcohol en Avondmaal

Dat een alcoholist door zelfs één slokje alcohol weer aan het drinken gezet kan worden, rechtvaardigt de vraag of wellicht de wijn bij het Avondmaal niet vervangen zou kunnen worden door alcoholvrije druivensap. Het lijkt een splinterkwestie, maar het gaat om de wetenschap dat zelfs die geringe hoeveelheid van de Avondmaalswijn een probleem kan veroorzaken. En wie durft met zekerheid te zeggen dat onder zijn of haar gemeenteleden zich geen alcoholisten bevinden?

In sommige Duitse kerken is het een gewoonte geworden druivensap te schenken bij de Avondmaalsviering. Theologisch zouden er geen bezwaren bestaan en het gaat om een gebaar ten behoeve van de zieke medemens.

Wellicht kunnen de diakenen, die toch een taak te vervullen hebben bij de Avondmaalsviering zich hier eens over beraden. Natuurlijk zijn dit niet de enige mogelijkheden voor diakenen om zich met de alcoholproblematiek bezig te houden.

De opvang van alcoholisten, en niet te vergeten van hun (eventuele) gezinnen, is een uiterst belangrijke taak, evenals het contact met hulpverleningsorganisaties wanneer dit noodzakelijk mocht blijken. En niet te vergeten de voorlichting! In dat verband is het wellicht prettig te weten dat AA-ers bereid zijn persoonlijk over hun ervaringen en activiteiten te komen praten.

Informatie is verkrijgbaar bij:

Stichting werkgroepen AA in Nederland. Post bus 1594, Amsterdam

Drugs anonimus, telefoon 020-25575, Am sterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 september 1977

Diakonia | 36 Pagina's

Anonieme alcoholisten

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 september 1977

Diakonia | 36 Pagina's

PDF Bekijken