Bekijk het origineel

Een huwelijk tussen evangelisatie-bladen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Een huwelijk tussen evangelisatie-bladen

4 minuten leestijd

1 januari 1975: twee zendingsbladen verschijnen voortaan gecombineerd. Gereformeerden en hervormden trekken niet langer gescheiden op. 1 september 1977: twee evangelisatie-bladen volgen het voorbeeld. 'De goede tijding', van oorsprong gereformeerd, en 'Open deur', van oorsprong hervormd, vinden elkaar.

In beide gevallen was de praktijk al lang uit het keurslijf gebarsten. Bij de evangelisatie- bladen waren de redacties interkerkelijk samengesteld en was het al lang geen regel dat GT alleen door gereformeerden werd gebruikt en OD alleen door hervormden. Wat belet dan een huwelijk? Intussen vond de voltrekking plaats: het septembernummer is het eerste van het nieuwe blad.
Met Pasen was er al een proef genomen.
Het gecombineerde paasnummer werd door beide redacties samengesteld, had een aantrekkelijke uitvoering en werd door de commissies gunstig ontvangen: in allerijl moest zelfs een herdruk gemaakt worden.

de goede tijding

Het laatste afzonderlijke nummer van GT was dat van 19 augustus. Het heeft als thema 'HOOP'. De drie huidige redacteuren, mevrouw C. C. le Clercq, ds. G. Postma-Gosker en ds. H. Woldendorp leggen daarin getuigenis af van wat hoopvol leven kan zijn en vertellen wat hen bewoog tot dit werk en beweegt er in ander verband mee door te gaan.
Ds. G. Aalbersberg (die meer dan 25 jaar medewerker/redacteur was) laat 56 jaar historie passeren en releveert o.a. het werk van de overieden predikanten P. Nomes en H. J. Spier (resp. 45 en 17 jaar redacteur).
Meer dan driehonderdvijftig miljoen exemplaren van GT vonden hun weg naar de lezers...

Veel veranderd/veel gebleven
Vroeger sprak men de lezers anders aan: sterk gericht op de persoonlijke bekering en het persoonlijk heil. De lezers verstonden dat wellicht toen nog omdat de vervreemding van het evangelie nog niet zo groot was als tegenwoordig. Met niet-gelovigen in gesprek komen over het evangelie is tegenwoordig een veel moeilijker zaak. Het leven-van-alledag wordt dan ook vaak aangegrepen om tot lezen te 'verleiden'. En dan komt het er op aan, dat de schrijver daarbij Christus tot zijn lezers brengt.
Er is veel veranderd, maar ook veel gebleven. Dat blijkt ook uit de op deze pagina gereproduceerde alinea's uit de jaargang 1923.

Samen verder
De redacties van GT en OD meenden dat de eenheid die wij in Christus met elkaar zoeken ook tot uitdrukking kan komen in één blad, waarmee wij onze medemensen van dienst willen zijn.
Beide redacties plus ds. J. D. te Winkel van het Evangelisatiecentrum vormen tezamen de redactie van het nieuwe blad

OPEN DEUR
Goede tijding


een oecumenisch maandblad, dat er zich op toe wil leggen de Schrift te vertalen naar de mensen toe in hun hedendaagse individuele en gezamenlijke noden, en hun Christus voor te houden als veilige gids, als bron van troost, als inspiratie en uitdaging voor individu en gemeenschap om de hoop op zijn toekomst levend te houden.
Met een gezamenlijke oplaag van ongeveer 135.000 exemplaren is een mooie basis verkregen om een blad te kunnen brengen dat bij niet-kerkmensen kan 'aanslaan'. En dáár is 't om begonnen.

Informatie
Kerken en commissies ontvingen in maart uitvoerige schriftelijke informatie over de samenvoeging. Deze informatie werd mondeling vervolgd op een landelijke contactdag en zeven regionale bijeenkomsten.
Ook in het komende seizoen worden die bijeenkomsten weer gehouden. Ze bieden het zo zeer gewenste contact tussen de werkers in het veld en de redactie. Bezoekers horen van eikaars ervaring, doen nieuwe ideeën op en kunnen wensen aan de redactie kenbaar maken.
Postadres redactie en inlichtingen: 'Kerk en Wereld', postbus 19, Driebergen. Tel. 03438-2241.
Administratie- en besteladres: Boekencentrum bv, postbus 5176, Den Haag. Tel. 070-51211.
Druk: W. D. Meinema bv. Delft.

A. G. van Drimmelen is secretaris van de redaktie van 'De goede tijding' en directeur van Uitgeverij Meinema te Delft, de uitgever van dat blad.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 september 1977

Kerkinformatie | 28 Pagina's

Een huwelijk tussen evangelisatie-bladen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 september 1977

Kerkinformatie | 28 Pagina's

PDF Bekijken