Bekijk het origineel

Welzijnsbeleid meer naar provincies en gemeenten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Welzijnsbeleid meer naar provincies en gemeenten

Taak voor plaatselijke kerken

3 minuten leestijd

Nog maar enkele jaren geleden werd het welzijnswerk zoals maatschappelijk werk, gezins- en bejaardenverzorging, sociaalcultureel werk, hoewel grotendeels door de overheid betaald via subsidies, veelal uitgevoerd en gedragen door kerken en stichtingen van kerkelijke aard.
Daarna hebben allerlei fusies en zogenaamde schaalvergrotingen geleid tot wat genoemd wordt "gevulde — algemene" instellingen. "Gevuld" door de inbreng vanuit diverse levensbeschouwingen. Gebleken is, dat de kerken hierdoor vaak veel verder van het welzijnswerk af zijn komen te staan dan vroeger het geval was.
Er is nóg een actuele ontwikkeling. De rijksoverheid vindt het democratischer, dat zij haar centrale bevoegdheden in het voeren van het welzijnsbeleid voor een belangrijk deel gaat afstaan aan provincies en burgerlijke gemeenten. In verband daarmee worden rijkssubsidieregelingen op initiatief van het rijk waarbij de lagere overheden (provincies, gemeenten) zich aansloten, vervangen door rijksbijdrageregelingen waarbij die lagere overheden zelf het beleid gestalte gaan geven. Dit alles uiteraard onder bepaalde condities.

Werk "verpolitiekt"
Hoewel deze nieuwe ontwikkeling best positief te waarderen is, omdat op plaatselijk en/of regionaal niveau nu eenmaal beter kan worden beoordeeld welke voorzieningen daar nodig zijn en wat het eerst moet worden gedaan, is de keerzijde van de medaille, dat de subsidiëring meer dan vroeger wordt "verpolitiekt". En dèt kan weer betekenen dat bepaalde vormen van welzijnswerk alsmede levensbeschouwelijke organisaties die zich daarop richten in hun verder functioneren worden geblokkeerd. Waarom? Omdat een al te subjectieve stellingname in, zeg maar een gemeenteraad, bepaald niet tot de onmogelijkheden kan gaan behoren.

Kerken: attentie!
Daarom is het van belang dat de plaatselijke kerken van deze ontwikkelingen weten en er zo nodig op in gaan spelen. Zij zijn immers vaak direct-betrokkenen bij bepaalde welzijnsorganisaties. En is één van haar belangrijkste taken niet om medeverantwoordelijkheid voor de samenleving te dragen?
Generale deputaten voor contact en overleg met de stichting GSA hebben aan de synode in het rapport over hun werk onder meer laten weten (excuus voor de ambtelijke taal): "dat de plaatselijke kerken, meer dan ooit tevoren, stimulerend dienen te werken op de betrokkenheid van haar leden bij maatschappelijke activiteiten op het terrein van de welzijnsbehartiging, met name ook in de door de lokale overheid ontwikkelde initiatieven inzake welzijnsplanning en prioriteitenstelling".
Want laten we elkaar goed begrijpen: juist op dèt lokale terrein zal worden bepaald hoe de zorg voor de zwakken en hoe tal van andere verzorgende voorzieningen in onze samenleving gestalte gaan krijgen. Zaken, die de kerken altijd na aan het hart gelegen hebben.
Zich inlaten met al die ontwikkelingen betekent voor de kerken meteen een poging weer iets van de verloren gegane betrokkenheid terug te vinden. Niet vanuit een machtsdenken, maar vanuit de gedachte dat de kerken hier heus nog wel iets te bieden hebben. Aan mankracht èn aan inhoud.

Nadere informatie kunt u krijgen bij de GSA in Leusden en bij de aangesloten provinciale en grootstedelijke stichtingen.
Adresmateriaal zenden we u op aanvraag heel graag toe.

Aart Schuuring is staffunctionaris van het bureau der stichting landelijke gereformeerde raad voor samenlevingsaangelegenheden (GSA).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 september 1977

Kerkinformatie | 28 Pagina's

Welzijnsbeleid meer naar provincies en gemeenten

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 september 1977

Kerkinformatie | 28 Pagina's

PDF Bekijken