Bekijk het origineel

Youth for Christ: geborgenheid, maar ook eenzijdigheid

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Youth for Christ: geborgenheid, maar ook eenzijdigheid

Onbetaalde rekening van kerken

5 minuten leestijd

Jongeren die zich in Youth for Christ en andere, soortgelijke kringen thulsvoelen, vinden daar blijkbaar Iets wat ze in de kerk missen. De onbetaalde rekening van de kerken. Die jongeren hebben zich kennelijk net als in de kille samenleving, van nu, ook in de kerk ontheemd en eenzaam gevoeld. Hun behoefte aan emotionele godsdienstige beleving werd in de kerken niet beantwoord.
Dit concluderen deputaten Jeugd en Jongerenpastoraat na enkele uitvoerige besprekingen met hoofdbestuursleden van Youth for Christ. Die werden geopend na de vraag van de vorige synode (Maastricht) om te bezien of onze kerken geen waarnemers in de stichting YfC kunnen benoemen.
Deputaten gaan verder: Uit deze conclusie eindelijk eens lering en vooral ook consequenties trekken is in elk geval beter dan dat onze kerken met een zekere tevredenheid blijven constateren "dat jongeren bij Youth for Christ tenminste nog de bijbel lezen." Het komt er op aan de hand in eigen kerkelijke boezem te steken en te proberen klaarblijkelijke tekorten op te heffen.
De kerken zullen zó met hun eigen jongeren om moeten gaan, dat hun een eigen plaats wordt gegund niet naast, maar in het midden van de gemeente.

Vragen-van-het-hart
Vanwaar de aantrekkingskracht van Youth for Christ? Die is niet los te zien van de algemene maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. Globaal kan hierover gezegd worden dat de hoge vlucht van wetenschap en techniek ertoe hebben bijgedragen dat de mens van zichzelf vervreemdt. Het grootschalige en massale karakter van de moderne maatschappij heeft tot gevolg, dat de enkele mens en zijn persoonlijke behoeften dreigen te worden genegeerd.
In die situatie worden namelijk vragenvan- het-hart erg wezenlijk, zoals: wie ben ik? Wat is de zin van mijn leven? Wie kijkt er werkelijk naar mij om? Waar vind ik warmte en wezenlijke aandacht? Maar ze komen eigenlijk helemaal niet aan bod. De kracht van Youth for Christ is dat ze op die vragen bij jongeren wèl inspeelt. Er wordt daar een bezield verband ervaren. Er is sprake van groepen, waarin je je geborgen kunt weten. Er is een kameraadschap van gelijkgezinden, die duidelijke, eenvoudige antwoorden op moeilijke vragen van het leven hebben. De manier waarop jongeren nriet elkaar omgaan en de vrijmoedigheid waarmee ze getuigenis geven van hun persoonlijke geloofsbeleving dwingen bewondering en respect af, aldus deputaten: niettemin is Youth for Christ een beweging buiten de kerken met het gevaar van een diepergaande vervreemding van die kerken. Wel is het streven van deze beweging erop gericht jongeren tot die kerken terug te leiden, maar dat is — en dat zegt YfC zelf ook — eigenlijk nog maar weinig gelukt. Niet voor niets Is er in het hoofdbestuur een bezinning gaande hoe de weg naar de kerken béter gevonden kan worden.

Reserves t.o.v. Youth for Christ
Anderzijds zijn deputaten met inhoud en methode van werken bij YfC niet in alle opzichten gelukkig. Zo vinden ze de nadruk die YfC op vragen van persoonlijk geestelijke aard legt nogal eenzijdig. Van verder helpen in de zin van vorming is niet veel sprake. Daardoor kan de mogelijkheid om verder als christen te kunnen blijven functioneren worden geblokkeerd. Want weliswaar worden in de leeftijdsperiode waar YfC zich op richt (van 16 tot 20 jaar) vaak radicale keuzen gedaan, maar niet zelden blijken dat voorlopige beslissingen te zijn: de echte vallen dan in een latere periode van het leven. Boven de 20 zijn jongeren veel meer vragenderwijs en zoekenderwijs bezig met de dingen van het leven en ook die van het geloof. Een al te gesloten, eenvoudig Gods- en wereldbeeld kan hen dan wel eens te weinig ruimte geven. Daarom lijkt het deputaten methodisch ook niet juist om de jongeren op ongeveer 20-jarige leeftijd los te laten in de veronderstelling dat ze dan de weg naar de kerk gevonden moeten hebben.

Tenslotte signaleren deputaten onder meer, dat veel jongeren nog niet toe kunnen komen aan de bij YfC van hen verwachte geloofszekerheid en -blijheid. En daarin ligt dan weer het gevaar, dat er onnodig schuldgevoelens kunnen worden aangekweekt.
Het hoofdbestuur van YfC is zich zeker bewust van deze bedenkingen. Na de jaren van stormachtige ontwikkeling is een nadere bezinning op gang gekomen. Deputaten vinden het daarom wenselijk het gesprek met YfC voort te zetten. Daarbij zal nader gesproken worden over de brugfunctie naar de kerken. In deze fase van het gesprek lijkt het deputaten beter nog even te wachten met het aan de orde stellen van eventuele waarnemers in het stichtingsbestuur.


WHAT IS IN A NAME?
De Ekklesiyar Kristi a Sudan (kerk van Christus in de Soedan) heeft haar naam veranderd in Ekklesiyar Mai Gyara.
Gemakshalve vertaalt men dat In het Engels met Chr. Reformed Church. Maar "mal gyara" betekent letterlijk "degene die herstelt, heel maakt". De naam bedoelt dan ook te zeggen dat de kerk tot de mens komt om de verbroken gemeenschap tussen God en mens te herstellen. De kerk is daarmee bezig en dus zou de naam reformerende kerk een betere vertaling zijn dan gereformeerde kerk. Zou men in de Soedan het aloude "reformata semper reformanda est" vertaald hebben?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 oktober 1977

Kerkinformatie | 28 Pagina's

Youth for Christ: geborgenheid, maar ook eenzijdigheid

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 oktober 1977

Kerkinformatie | 28 Pagina's

PDF Bekijken