Bekijk het origineel

De andere wereld van zondagmorgen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De andere wereld van zondagmorgen

5 minuten leestijd

Chileense vluchtelingen, de verdere discussie in de invalidenbond AVO over de actie 'Land zonder drempels', een gesprek tussen een CDA-kamerlld en enige tegenstanders van verdere uitbouw van 'Almelo' over kernenergie. Dat waren op zondag 11 september jl., naast de 14-daagse bijdrage van ds. Buskes, de onderwerpen die behandeld werden in het ruim een uur durende IKON-radioprogramma 'De andere wereld van zondagmorgen'. De keuze van die drie onderwerpen was vooral gebaseerd op de actualiteit: op 11 september was het vier jaar geleden dat aan de regering Allende een einde kwam, de AVO hield die week een vergadering waar over de AVRO-actle werd doorgepraat en in de kabinetsformatie stond de kernenergie op de agenda.
Maar ligt het wel op de weg van een kerkelijke omroep deze onderwerpen aan de orde te stellen? Wat hebben ze met het geloof te maken? Verwachten kerkmensen dit nu van de omroep van de kerken?
Die vragen kan men horen naar aanleiding van deze en andere IKON-uitzendIngen op de zondagmorgen.
Iemands visie op kerkelijke uitzendingen heeft alles te maken met wat hij/zij vindt van de plaats en de functie van de kerk. En wat Is eigenlijk 'de kerk'? Als men alleen aan de eigen kerk denkt zal men van de zendgemachtigde verwachten dat deze de eigen kerk weerspiegelt in kerkdiensten en weergave van kerkelijke activiteiten. Dat zelfde zou dan moeten gelden voor de andere kerken die deelnemen aan de interkerkelijke omroep. Op deze manier doorredenerend kom je nooit bij Chilenen, gehandicapten en kernenergie uit.

Partijpolitiek
Betekent dat nu dat de IKON in haar programmatisch beleid niet uitgaat van dat waar het de kerk om gaat, maar van iets anders zoals bijvoorbeeld een partijpolitiek standpunt? Een dergelijke redenering hoort men critici nog wel eens uiten over de IKON. Vanuit het standpunt van de criticus Is dat ook wel te begrijpen. Men heeft een bepaalde mening over plaats en functie van de kerk en van daaruit ook een visie op wat een kerk in de omroep moet doen. Men constateert dat er wat anders gebeurt en het ligt voor de hand dan te veronderstellen dat er 'dus' niet vanuit de kerk gewerkt wordt. Inmiddels gaat men er wel vanuit dat er maar één, namelijk het eigen, kerkbegrip mogelijk is. Het is echter mijn ervaring dat samenwerking in oecumenische verbanden ook gevolgen heeft voor het verstaan van taak en opdracht van de kerk. Traditioneel zijn de verschillende kerken aparte gemeenschappen waarin bepaalde groepen mensen zich thuis voelen. Vaak zijn deze mensen behalve kerkelijk ook op alle mogelijke andere terreinen georganiseerd In christelijke organisaties. Die organisaties hebben diverse maatschappelijke taken. De kerk heeft de hare: verkondiging èn samenbinding.

De rol van de oecumene
Dan treedt de kerk toe tot de oecumene.
Binnen Nederland betekent dit o.m. dat de kerken in de Raad van Kerken als eenheid naar bulten treden. Als zodanig zullen ze ook uitspraken moeten doen over maatschappelijk relevante kwesties. De kerken zijn Immers een factor In de Nederlandse maatschappij. Daarnaast zijn er de internationale oecumenische contacten binnen de wereldraad van kerken met kerken uit de derde wereld. Zo ergens dan leren we daar dat de meest a-politieke verkondiging nog altijd politieke consequenties heeft, en dat de kerk daarom — ook al houdt ze zich strikt aan binnenkerkelijke verkondiging — toch altijd politiek functioneert.
Zo kunnen broeders en zusters uit de zendlngsvelden van weleer ons vertellen welke daar de functie was van een kerk die alleen het evangelie wilde verkondigen in koloniale gebieden.
Ook binnen de omroep houdt oecumenische samenwerking daarom als vanzelf een grotere gerichtheid in op wat er In de wereld om ons heen gebeurt en op wat er daarin met de mensen geschiedt. De oecumene heeft de ogen geopend voor de practische consequenties van het christelijk geloof; dat kan niet meer worden teruggedraaid.
Dat dit een andere visie op (de taak van) de kerk Inhoudt is duidelijk; dat velen daar vanuit hun eigen kerkopvatting moeite mee hebben al evenzeer. Het is echter de consequentie van het oecumenisch bezig zijn dat we niet slechts praten over de eigen geloofsovertuiging maar ook over de eigen kerkopvatting. Vanuit een door de oecumenische beweging geïnspireerde visie moet men constateren dat de kerk naast de verkondiging van het evangelie ook aandacht moet besteden aan de practische consequenties van het evangelie, aan tekenen van hoop in de wereld. En dan komen de Chilenen, gehandicapten en kernenergie in beeld.

Vroomheid en bezorgdheid
Al eerder besteedde de IKON aandacht aan de problematiek van de gehandicapte, omdat hun problemen de vraag oproepen naar onze bereidheid hen als naasten te beschouwen en niet als voorwerpen van onze liefdadigheid.
Zo is de IKON ook geïnteresseerd in de lotgevallen van een Chileense vrouw, al vier jaar lang vreemdeling in Nederland, ver van vaderland en familie. En zo voelt de kerkelijke omroep zich vanuit de verantwoordelijkheid voor de schepping betrokken bij de kernenergie-problematiek.
Helaas geen zaken waaraan men aandacht zou besteden als men als taak van de kerk exclusief de verkondiging ziet. Wèl zaken om naar om te zien als men de kerk niet In de eerste plaats ziet als hechtmiddel, van de eigen groep, maar als gemeenschap die met andere kerken binnen de oecumene betrokken is op de wereld.
We zien daarbij de moeilijkheid van onze positie: hoevelen zijn er niet afgeknapt op de valse tegenstelling tussen persoonlijke vroomheid en bezorgdheid voor de wereld. Als het goed is gaat het anders: dan wordt getoond dat het één het ander tot gevolg heeft. Uit de verschillen van mening bij het tot uitdrukking brengen van de "bezorgdheid voor de wereld" — ik schrijf dit vlak voor het begin van de vredesweek — blijkt dat we wat dit betreft nog veel met elkaar te bepraten hebben.

Drs. J. Greven is een van de directeuren van de Interkerkelijke Omroep Nederland.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 oktober 1977

Kerkinformatie | 28 Pagina's

De andere wereld van zondagmorgen

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 oktober 1977

Kerkinformatie | 28 Pagina's

PDF Bekijken