Bekijk het origineel

Welzijnsbeleid — de gemeentelijke overheid en de kerken

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Welzijnsbeleid — de gemeentelijke overheid en de kerken

3 minuten leestijd

Enkele maanden terug (nr. 74, blz. 11) werd uw aandacht gevraagd voor veranderingen op het terrein van het welzijnsbeleid. Met name werd gewezen op de verschuiving van verantwoordelijkheden van het rijk naar de provincies en gemeenten. Deze verschuiving komt tot stand door het omzetten van (rijks-) subsidieregelingen in zgn. rijksbijdrageregelingen.
Op diverse terreinen zijn al (of worden binnen afzienbare tijd) rijksbijdrageregelingen van kracht. Dit zijn o.a.:
- Gecoördineerd bejaardenwerk (ontwerp)
- Vormings- en ontwikkelingswerk voor volwassenen (m.i.v. 1-7-1976)
- Sociaal-Cultureel Werk (ontwerp)
- Maatschappelijke hulp en dienstverlening aan jongeren en jongvolwassenen (ontwerp)
- Algemeen Maatschappelijk Werk (ontwerp)
De algemene spelregels zullen worden vastgelegd in een "Kaderwet specifiek welzijn", waarvan het ontwerp dit voorjaar aan de tweede kamer is aangeboden.

Taken gemeenten
Wat de gemeenten allereerst zullen moeten gaan doen is het opstellen van een "welzijnsplan" voor een termijn van vier jaar. Hierbij moet de gemeente de instellingen voor welzijnswerk, de vrijwilligersorganisaties en de bevolking betrekken.
Waar plaatsen we nu de kerken in dit geheel?

Kerk en welzijnsbeleid
Op vragen met betrekking tot welzijnsbeleid en welzijnswerk werd en wordt door de kerken nogal verschillend gereageerd.
De één vindt een inbreng vanuit de kerken erg belangrijk, de ander vindt het een zaak voor "buiten de kerk". Ook in het welzijnswerk wordt nogal eens kritisch aangekeken tegen inbreng vanuit de kerken. Zeker wanneer die zelfs maar de schijn wekken machtsposities uit vroeger dagen weer in te willen nemen. Ondanks dit alles: door het leveren van bestuursleden, financiën en vrijwilligers zijn veel kerkleden en ook kerken betrokken bij terreinen als Maatschappelijk Werk, Gezinsverzorging, Bejaardenwerk, Jeugdwerk, Werk t.b.v. gehandicapten, etc. Kerk en welzijn zijn dus met elkaar verbonden. Juist daarom mag en moet van de kerken ook op het terrein van de beleidsvorming en inbreng worden verwacht.

Kerk en welzijnsplannen.
De welzijnsplannen dienen voornamelijk twee doelen:
- het opzetten van een uitgewogen, zo breed mogelijk aanbod van voorzieningen dat zo goed mogelijk in de plaatselijke situatie past;
- het verdelen van de (doorgaans schaarse) beschikbare middelen over de diverse voorzieningen.
Op dit moment is, als onderdeel van het "welzijnsplan", het "edukatief plan" (ook wel "plaatselijk edukatief netwerk" geheten) in veel plaatsen aktueel.

Het edukatief plan
Via het werk van jeugdverenigingen, vrouwenbonden en -verenigingen, gespreksgroepenwerk, etc. zijn vele kerken betrokken bij aktiviteiten op edukatief terrein (ook wel vormings- en ontwikkelingswerk genoemd). Daarnaast behoort ook het werk van b.v. avondmavo, volksuniversiteiten, kreativiteitscentra, etc. tot dit terrein. Plaatselijk zal een inventarisatie van de aanwezige voorzieningen moeten worden gemaakt en, op basis daarvan, een plan. De eigen, onvervangbare bijdrage van de kerken aan de edukatie van mensen maakt hiervan deel uit. Wil deze bijdrage niet geïsoleerd raken dan dient zij mee te spelen in de gemeentelijke planning. Dit betekent dat de kerken moeten meedoen in het gemeentelijk overleg. Informeert u eens hoe het er in uw gemeente voorstaat wat dit betreft. Wellicht is de gemeente best bereid ook de kerken bij het overleg te betrekken, maar heeft men daar tot heden nog niet zo bij stilgestaan.

Kerkeraden of groepen kerkleden die meer willen weten kunnen bij de GSA in Leusden (postbus) en bij de aangesloten provinciale en grootstedelijke stichtingen nadere informatie krijgen. Adresmateriaal zenden we u op aanvraag graag toe.

Aart Schuuring
functionaris GSA

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 november 1977

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Welzijnsbeleid — de gemeentelijke overheid en de kerken

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 november 1977

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken