Bekijk het origineel

Toerusting blijft nodig

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Toerusting blijft nodig

3 minuten leestijd

Wie enigszins met de situatie in onze kerken op de hoogte is — en welke Kerkinformatie- lezer zou dat niet zijn — zal toestemmen dat toerusting van de gemeente (inclusief de ambtsdragers) nog steeds nodig blijft. Op dit gebied gebeurt dan ook het één en ander. Prediking, huisbezoek en catechisatie spelen een rol in de toerusting, evenals het club- en verenigingswerk. Bij lang niet iedereen is het geheel eigen toerustingswerk van het Gereformeerd Vormingscentrum 'Hoogerheide' bekend. Als 'waarnemer' namens de generale synode bij deze stichting wil ik er daarom graag iets over vertellen.

Tien jaar waarneming
In september was het tien jaar geleden dat de synode (van Amsterdam) besloot haar waardering uit te spreken voor het enkele jaren tevoren begonnen werk van deze stichting. Ook werd bij die gelegenheid een waarnemer in het bestuur van de stichting benoemd. Men achtte het werk van 'Hoogerheide' voor gemeenteleden en ambtsdragers van grote betekenis en hoopte dat dit ook in de toekomst op de zelfde manier door zou kunnen gaan. Dat wil zeggen; in gebondenheid aan het Woord van God en tot opbouw van het kerkelijk leven in de gereformeerde kerken.
De benoeming van een 'waarnemer' had tot doel dat deze telkens opnieuw aan de generale synode verslag zou kunnen (en moeten) uitbrengen. Tot mijn vreugde kan ik melden dat "Hoogerheide" nog steeds in dezelfde lijn doorgaat. Voortdurend op zoek naar vernieuwing — men is namelijk wel bang voor verstarring — laat men regelmatig nieuwe schetsen verschijnen, die als leidraad bij dit toerustingswerk gebruikt kunnen worden. Maar daarbij probeert men steeds te blijven in de lijn van de belijdenisgeschriften van onze kerken.

Naar de mensen toe
Ook voor de ambtsdragerscursussen van 'Hoogerheide' (waarvan ook wel door classes gebruik gemaakt wordt) is de belangstelling groot. Het bijzondere van dit stuk toerustingswerk is van het begin af geweest dat het naar de mensen zelf toegaat. .. Er behoeven geen lange reizen te worden gemaakt, want de cursus wordt ter plaatse gegeven. Men houdt er geen duur apparaat op na, maar heeft een emeritus- predikant van onze kerken bereid gevonden om aan huis de noodzakelijke werkzaamheden te verrichten. Bij hem — ds. J. Berger, Vlierweg 39, Nunspeet, tel. 03412-24169 - kan men de nodige inlichtingen verkrijgen.
Het gevolg van één en ander is, dat van de cursisten zelf maar een heel bescheiden vergoeding gevraagd wordt, die soms ook door de plaatselijke kerk betaald wordt. Vanaf het begin hebben kerken bovendien dit werk gesteund met een gift of collecte, waardoor het bijvoorbeeld mogelijk werd wat propaganda-activiteiten te ondernemen. Voor het overige bedruipt 'Hoogerheide' zichzelf en ontvangt het geen subsidie van kerk of staat.
Waarom nog eens deze informatie in Kerkinformatie? Niet omdat 'Hoogerheide' bij de kerken geheel onbekend zou zijn... in het seizoen 1976-1977 werden immers op 33 avonden 2831 personen bereikt, en wel van Pieterburen tot 's-Gravenpolder en van Rijnsburg tot zelfs in het Duitse Emlichheim...
Maar omdat naar mijn overtuiging toch veel meer kerken hiervan gebruik zouden kunnen en moeten maken. Maar onbekend maakt nu eenmaal onbemind. Wellicht is 'Hoogerheide' nu weer wat minder onbekend. ..!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 december 1977

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Toerusting blijft nodig

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 december 1977

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken