Bekijk het origineel

Bidden met de wereldkerk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Bidden met de wereldkerk

Suggestie voor kerkdiensten in december:

5 minuten leestijd

Een gebed — hieronder staat het afgedrukt ~ vormt het slot van de brief die het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken de afgelopen zomer heeft gezonden aan alle lid-kerken. Een bemoediging voor alle gemeenten, die een belijdende gemeente willen zijn.
Over de brief is nogal wat te doen geweest. Hij werd door een paar mensen als het ware ineens geschreven, maar toen werd hij bekeken door het hele Centraal Comité en twee keer teruggestuurd om verbeterd te worden. Wat iemand deed verzuchten: als Paulus een brief aan de gemeenten stuurde, nam hij ook niet 135 mensen in de arm om samen met hem te schrijven.
Paulus had intussen wel iets met deze brief te maken, want zijn woorden uit Efeze 1:15-29 hielpen ons bij het nadenken over wat een "belijdende gemeente" is.
"Want gehoord hebbend van uw geloof en uw liefde voor al de heiligen, houd ik niet op te danken" (Ef. 1:15).
Er is veel te danken als je in de wereldkerk om je heen ziet en hoort wat er gebeurt. In de brief werd verwezen naar mensen die in het afgelopen jaar hun geloof met de dood hebben moeten bekopen, naar anderen die in de gevangenis zitten, of die op een zijspoor zijn gezet. Sommigen worden uitgestoten door de maatschappij, waarin ze leven en anderen moeten oppassen niet mee te gaan met de wereld. Maar als dat op je afkomt is er alle reden te danken dat mensen het geloof hebben behouden en anderen nieuwe moed hebben gegeven.
Mensen die zo staande zijn gebleven delen in de overwinning van Christus over alle overheid en macht en kracht en heerschappij (vers 21).
Deze woorden van triomf deden de briefschrijvers echter ook meteen beseffen, dat onze woorden vaak niet passen bij onze daden.

Een paar zinnen uit de schuldbelijdenis:
"We zeggen dat we Hem willen volgen, maar we zijn bang om te gaan waar Hij ons leidt. We zeggen dat we tekens van het koninkrijk willen zijn, maar dikwijls zijn we gewoon copieën van de maatschappij, waarin we leven."

En dan volgt het gebed, waarover het in dit artikel gaat.


"Wij beloven voor elkaar te bidden en zo deel te nemen aan Christus' voorbede. De voorbede is niet alleen een middel om de belijdende gemeente te verstevigen, het is de hartslag van die gemeente.
Laten we daarom bidden voor hen die nieuw zijn in de gemeente van de Heer dat de Geest vruchten mag geven in hun leven;
voor hen die zelfgenoegzaam in hun geloof zijn vastgeraakt dat de Geest hen opwekt om nieuwe dingen te zien;
voor hen die de kerk de rug hebben toegekeerd omdat ze menen dat die hun niets meer heeft te bieden dat Christus hen toch nog kan bereiken door de gebeden, de zorg en het getuigenis van de kerk voor hen die bij de kerk komen in de hoop hun weg daar te vinden dat ze ontvangen mogen worden door een echte gemeente die hen naar Christus leidt;
voor hen die lijden om het evangelie dat ze zich mogen verheugen in de hoop en het vertrouwen dat de Heer aan hun kant is;
voor hen die denken dat het gemakkelijk is discipel van Jezus te zijn dat zij mogen teren hun kruis op zich te nemen en Christus te volgen;
voor hen die zich wijden aan de ware strijd voor bevrijding en gerechtigheid, voor vrede en verzoening dat zij gedragen mogen worden door de solidariteit van de belijdende gemeente;
voor hen die blind zijn of onverschillig voor de noden van de wereld dat zij mogen leren de nood van anderen te zien door de ogen van Christus;
voor alle gemeenten die Christus belijden dat zij de eenheid van zijn lichaam tot uitdrukking mogen brengen en berouw hebben over alles wat Hem voor de wereld verbergt;
voor allen die Christus als Heer belijden dat hun woorden passen bij hun daden, hun daden gedaan worden in liefde en hun liefde een weerspiegeling moge zijn van de Heer.
Here God, we bidden u dat u onze ogen wilt openen zodat we zicht krijgen op een wereld die vernieuwd wordt door uw Geest. Open onze monden zodat wij de naam van Jezus noemen en open onze levens voor de kracht van Christus die ons bekeert. Samen eren wij Hem als de verrezen Heer. Help ons om te vieren, te getuigen en te werken in de blijde overtuiging dat Christus zal overwinnen, wanneer Hij alles in zijn heerlijkheid zal verzamelen en alle volken de zijne zal noemen. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heeriijkheid, tot in eeuwigheid. Amen."


Wat kunnen we hier nu mee?
In de vergadering van het Centraal Comité was niet iedereen tevreden over deze brief. Hij bracht niets nieuws, was te kerkelijk, niet politiek genoeg. Een brief voor kerken in de hele wereld kan echter niet op speciale situaties ingaan.
Maar kunnen we dit gebed deze maand niet uitspreken? De maand december, waarin we belijden dat God zo lief de hele wereld had? We kunnen het bidden en zelf aanvullen. We kunnen ook bij elke bede invullen wat wij weten, wat wij speciaal willen zeggen. Maar waarom zouden we dit gebed ook niet eens bidden zoals het is opgeschreven, denkend aan alle mensen die dit mèt ons bidden. Denkend aan al die mensen die in deze gebeden mee begrepen zijn.
Wie meedenkt, meeleeft met wat mensen in de wereld meemaken, gaat meebidden.
Zo'n gebed stelt je ter beschikking van God ten behoeve van de wereld. Dat is een woord van Philip Potter die ook zegt dat het gebed de prijs is die we betalen als we een belijdende gemeente zijn.
Als je één ding van de oecumene kunt leren, dan is het wel dat er door allerlei mensen in verschillende situaties wordt gevraagd om voorbede en dat van dat gebed veel wordt verwacht.

Mevr. ds. M. J. van der Veen-Schenkeveld is o.m. lid van het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 december 1977

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Bidden met de wereldkerk

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 december 1977

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken