Bekijk het origineel

Een gemeente ’in de stemming brengen’

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Een gemeente ’in de stemming brengen’

3 minuten leestijd

Wat we in de (diakonale) gemeente met en rond een collecte voor het werelddiakonaat kunnen doen, heeft de Arnhemse werkgroep ’Hulp over de grenzen’ laten zien. We kregen een brief, namens de werkgroep ge schreven door de heer J. Overbeek, waarin verslag wordt gedaan van de najaarscollecte ’77. Er zitten genoeg ideeën voor de toe komst in om door te geven.

’Geachte ds. Papma,

De kerkdienst op 16 oktober, die wij in alle kerken in Arnhem extra aandacht gaven in het kader van het werelddiakonaat, is ach ter de rug. Ik heb op mij genomen u omtrent de afloop te informeren.

We kijken met voldoening terug op deze dag. Het materiaal en de suggesties door u aangedragen, zijn in belangrijke mate uitgangspunt geweest.

De gang van zaken was als volgt. In deweken voorafgaande aan 2, 9 en 16 oktober werd telkens in Hervormd Arnhem een artikel gepubliceerd over respectievelijk Guatemala (hulp na rampen), Ibillin (vormingswerk) en kindercentrum Kaapstad (klein project). Hierbij werd telkens verwezen naar de zondag van het werelddiakonaat. Op genoemde zondagen werd het bewuste artikel op stencil in alle kerken nog eens uitgereikt. Bovendien was hel desbetreffende project in affiche vorm gevisualiseerd. In sommige diensten werd ook nog een be knopte mondelinge toelichting gegeven. Op de 16e oktober hing informatie over alle drie de projecten aan de wand; zo was men intussen ’in de stemming gebracht’.

In de werkgroep hadden we intussen aan een uitvoerige preekschets gewerkt met suggesties voor toepasselijke schriftgedeelten. Hiervan is door vrijwel alle predikanten dankbaar gebruik gemaakt, al dan niet in samenwerking met mensen uit onze groep. In de verschillende kerken is op een aantal manieren vorm gegeven aan de uitvoering van de plannen. Zo is op een plaats een dis cussiedienst gehouden, zijn de mensen in groepen ingedeeld, met vragen geconfronteerd — nu nog is men bezig met bezinning op de resultaten.

In een andere kerk zijn de kinderen erbij betrokken. Ze hebben met grote letters WERELDDIA?????Ten diverse teksten zoals ’de helpende hand aan uw verre naaste’ door de kerk gelopen. Die hadden ze zelf mee helpen maken.

De collecte, naast alle bewustmaking toch ook nog steeds van belang, was over geheel Arnhem ƒ 4200 (normale uitgangscollecte ƒ 1500) groot. We zijn al met al blij met dit resultaat, zelf weer wat meer gevormd in het inclusief denken en u zeer erkentelijk voor uw inspirerende steun.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1978

Diakonia | 40 Pagina's

Een gemeente ’in de stemming brengen’

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1978

Diakonia | 40 Pagina's

PDF Bekijken