Bekijk het origineel

Conferenties van het Toerustingscentrum

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Conferenties van het Toerustingscentrum

4 minuten leestijd

In dit nummer aandacht voor een achttal dagconferenties in maart voor zowel gemeenteleden mèt en zonder speciale taak in de kerk.

Vrouwelijke gemeenteleden: "Ik denk dan al bij voorbaat dat. . ."
Het aantal dames dat deel uitmaakt van kerkelijke beleidsorganen begint de laatste jaren toe te nemen. Dit betekent dat zij mede verantwoordelijkheid willen dragen voor het kerkelijk leven. Maar zij hebben het gevoel dat het moeilijk is die bijdrage zo te leveren, dat deze gehoord wordt. Wat is daarvan de oorzaak? Hoe is dat te veranderen?
De conferentie wordt gehouden op het bezinningscentrum "Stoutenburg" bij Leusden, van woensdag 1 maart 10.30 uur tot donderdag 2 maart 16.30 uur. Deelnemersprijs ƒ47,50.

Ouderlingen: vrijheid-blijheid-bezorgdheid
Op huisbezoek en bij andere gelegenheden komen ouderlingen in aanraking met problemen van ouders In verband met de wens van hun kinderen op kamers te gaan wonen en dat op steeds jonger leeftijd.
Vragen die In dit soort contacten rijzen staan centraal tijdens deze conferentie.
Medewerking wordt verleend door mevr. K. Rang-te Velde, Doorn.
Datum: zaterdag 4 maart.

Gemeenteleden: kleur bekennen in de evangelisatie
Is geloven alleen bedoeld voor de privé sfeer? Heeft het evangelie ook politieke consequenties? Maar wat verstaan we dan onder politiek? Over deze vragen gaat het op 1 1 maart, met medewerking van drs. J. B. G. Jonkers en dr. J. D. te Winkel, stafmedewerkers Evangellsatiecentrum.

Gemeenteleden: "de bevrijde mens"
Een dag voor gemeenteleden die in de regio's bezig zijn om vragen rond de recreatie te doordenken en uit te werken. In de conferentie zal het gaan om een Instructie van mensen die "in den lande" op een zodanige plaats staan In het recreatiegebeuren, dat ze wat op deze conferentie besproken wordt, verder kunnen doorgeven. Aangesloten wordt bij een binnenkort verschijnende brochure "de bevrijde mens", van ds. W. v. d. Kooij, die ook medewerking zal verlenen aan de conferentie.
Datum: 11 maart.

Leden van zendingscommissies, plaatselijke werkgroepen en classicale deputaten voor Kerk en Israël: Israël en jodendom, zaak van de gemeente
Deze conferentie is bedoeld voor gemeenteleden met verantwoordelijkheid voor het werk van Kerk en Israël en classicale deputaten voor Kerken Israël.

Tijdens deze conferentie willen we verhelderen waarom de relatie kerk en Israël de gemeente aangaat — ook wanneer er in de plaatselijke situatie geen contacten met joden bestaan — en via welke invalshoeken deze zaak in de gemeente aan de orde kan komen.
Met medewerking van mevr. H. L. van Stegeren-Keizer, voorzitter van deputaten Kerken Israël. Datum: donderdag 16 maart.

Kerkeraadsleden en jongeren; belijdenis doen, moet dat?
Voor veel jongeren wordt dit meer en meer een vraag.
Zij voelen zich vaak wel betrokken bij de gemeente, maar kunnen er (nog) niet toe besluiten belijdenis te doen.
Op deze dag willen we luisteren naarde aanwezige jongeren en ons afvragen in hoeverre hun aarzelingen kunnen worden opgevangen.
Met medewerking van ds. H. Hogenhuis, studiesecretaris deputaten jeugd- en jongerenpastoraat.
Datum: 18 maart.

Leiding evangelisatieklubs oudere jeugd: "ik ken al die verhalen al"
Kinderen van 12 jaar en ouder hebben vaak geen behoefte meer aan het bijbelverhaal. Zijn er nog andere manieren om tóch het evangelie ter sprake te brengen?
Deze conferentie wordt, met medewerking van J. Hollander, stafmedewerker Evangelisatiecentrum, gehouden op 18 maart in "De Drieklank' te Paterswolde.

Gemeenteleden: "de taal van de tafel"
Aan de hand van de brochure met deze titel en met medewerking van drs. W. H. Zuidema zoeken we tegen de achtergrond van de joodse paasmaaltijd naar verbindingen tussen avondmaal en huiselijke maaltijd, en proberen het in onze eigen taal en tekens tot uitdrukking te brengen.
Deze conferentie wordt gehouden op 18 maart (van 10.00-19.00 uur) in "De Haaf" te Bergen.
Deelnemersprijs: ƒ 20,00.


Tenzij anders aangegeven
— vinden deze konferenties plaats op een zaterdag (van 10.1 5-16.30 uur) in het Toerustingscentrum, Burg. de Beaufortweg 18 te Leusden-C.
— Is de deelnemersprijs ƒ 16,50.
Aanmelding bij: Toerustingscentrum, postbus 202, Leusden-C, tel. 033-43244 (toestel 123).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 februari 1978

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Conferenties van het Toerustingscentrum

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 februari 1978

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken