Bekijk het origineel

Zelfonderzoek

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Zelfonderzoek

3 minuten leestijd

Zijn we in onze kerken minder vroom geworden dan vroeger? Dat hoor je nogal eens zeggen en je leest het ook van tijd tot tijd. Ik denk dan altijd: is dat waar, want je kunt de mate van geloof toch moeilijk meten, laat staan vergelijken met vroeger en nu. 't Gaat toch om de verborgen omgang met God. Dus voorzichtig daarmee.
Desondanks kan je toch weer worden getroffen als je een verhaal van een dergelijke strekking onder ogen krijgt. Temeer, als het zo suggestiefis geschreven als oud-synodelid ds. B. J. Aalbers, tegenwoordig secretaris van de Raad van deputaten Samen op weg het kan doen. Ik geef er iets van door. Allereerst omdat zijn verhaal in een blad staat dat vele gereformeerden niet zullen lezen: Kosmos en Oecumene van de r.k. Sint Willibrordvereniging, dat met een themanummer over onze kerken uitkwam*). En verder omdat zo'n verhaal altijd dienstig is voor zoiets als een zelfonderzoek. Erg belangrijk omdat het de kern van alles, dus ook ons kerk-zijn, raakt.
Vroeger, zegt ds. Aalbers, trof je bij gereformeerden zelden een fatsoenlijk schilderij aan de wand. Cultuur, kunst, vrije tijdsbesteding, verreizen — het was er allemaal niet zo bij. Men had het drukker met kerk, school, partij en vakbeweging.
Daar werd ook voor gebeden. En voor gegeven: tijd, geld, aandacht, liefde.
Niet door een 'top'maar door de gewone gemeenteleden. En nü?
Er is een crisis in het gedrag van gereformeerden ontstaan, gaat ds. Aalbers verderze lopen gevaar hun stijl te verliezen. Het oude kader, nog nauw verwant met de tijd van de kleine luyden, is verdwenen. De kleine luyden zijn rij'k(er) geworden, maar niet vromer. Bedenkelijk vindt ds. Aalbers het bijvoorbeeld, dat er vanuit de gereformeerde kring niet vanzelfsprekend een "nieuwe levensstijT'naar voren komt.
In plaats daarvan is het allemaat een beetje gelijkgeschakeld en karakterloos aan het worden. Men is de bocht door, vindt hij wat betekent, dat op den duur ook de brede maatschappelijke inzet van de gereformeerden gevaar gaat lopen.
Aan dit soort dingen is niet zoveel te doen. Behalve bekering en daarom vindt ds. Aalbers, dat de synode zich maar eens met de kern van de hele zaak, te weten: de stand van het geestelijk leven, zou bezig moeten houden.
Tot zover zeer in het kort, zijn betoog. De toepassing die ik uit deze preek zou willen halen is, dat we allemaal veel meer bezig moeten zijn met de vraag: wat stelt mijn geloof voor en wat doe ik nu eigenlijk van daaruit? Het gaat om wat we vroeger "leesbare brieven"noemden. Of, om het met een tekst uit de profeten te zeggen, die ds. Aalbers ook gebruikt (Micha 6, 8): "Hij heeft u bekend gemaakt, o mens, wat goed is en wat de Here van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God".

*) Bedoeld is nummer 8, elfde jaargang, van Kosmos en Oecumene, voorzover voorradig é ƒ 3,50 te bestellen bij de administratie van het blad, St. Janssingel 21, Den Bosch, tel. 073-136471, giro 801919 tn.v. St Willibrord Vereniging.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 februari 1978

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Zelfonderzoek

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 februari 1978

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken