Bekijk het origineel

Denken over arbeid

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Denken over arbeid

Werkdag Ontwikkelingssamenwerking

4 minuten leestijd

De commissie ontwikkelingssamenwerking, in de wandeling KOS genoemd, belegt zaterdag 18 februari haar zevende landelijke werkdag. Het thema dat dan centraal staat, is: "WAT HEET WERKEN?" Het zal gaan over werk en werkloosheid, over vervreemding van het werk, over internationale arbeidsverhoudingen, over gastarbeid, vrije tijd, gedeelde arbeid, rechtop arbeid, basisinkomen voor ieder, enzovoort.

Vier invalshoeken
Een werkgroep uit de KOS heeft de dag opgezet in samenwerking met vier mensen die lang over dat onderwerp hebben nagedacht, ieder vanuit zijn eigen invalshoek. Dat viertal zal 's morgens de thematiek ook inleiden.
Het zijn:
Roel Pomp, industriepredikant in IJmond, die de aanwezigen met de praktijk (Hoogovens) zal confronteren;
Okke Jager, wetenschappelijk medewerker aan de Theologische Hogeschool te Kampen, die het vraagstuk vanuit de ethiek belicht;
Gerrit Terpstra, stafmedewerker van het C.N.V., die zal spreken vanuit visies die binnen de vakorganisaties leven;
Ries Maaswinkel, die zal uitgaan van de gedachtenwereld van de Christenen voor het Socialisme.
's Middags is er een aantal discussiegroepen. De bedoeling is, dat dan wordt doorgepraat over het thema, maar dan toegespitst op concrete situaties in de eigen samenleving.
De dag wordt besloten met een gemeenschappelijke viering.

Waarom dit onderwerp?
Misschien vragen sommigen zich af waarom dit onderwerp werd gekozen. Heeft dit thema nu ook al met ontwikkelingssamenwerking te maken? Liggen werkdagen over latijns-Amerika of over 'arm en rijk', zoals ze vroeger werden gehouden, niet veel méér voor de hand?
In de afgelopen jaren is het inzicht gegroeid, dat het ontwikkelingsvraagstuk alles te maken heeft met de manier waarop de rijke landen hun samenlevingen hebben ingericht. Wil er dus ooit sprake zijn van rechtvaardiger verhoudingen in de wereld, dan zal er in die rijke landen erg veel moeten veranderen.
Bijvoorbeeld: Wie vindt, dat derde-wereldlanden net als ons land recht hebben op industrie, kan er moeilijk voor terugschrikken als industrieën van hier naar ginds worden overgeplaatst. Geldt dat ook nog als daardoor in ons land de werkloosheid toeneemt? En zo ja, is het dan aanvaardbaar als de lasten daarvan terecht komen op het hoofd van enkelingen? Of moeten we werkloosheid gaan verdelen? Of heel anders over arbeid gaan denken? Hoe dan ook, het gaat niet aan, dat wij onze werkloosheidsproblemen oplossen over de rug van de derde wereld!
Het probleem ligt feitelijk nog scherper.
Onze samenleving zullen we niet alleen moeten veranderen ter wille van de derde wereld, maar ook ter wille van onszelf. De problemen van de welvaartsstaat worden steeds moeilijker oplosbaar. Het is nog maar de vraag wat in geestelijke zin op den duur schadelijker is: de ondervoeding ginds of de overvoeding hier, de onderontwikkeling ginds of de overontwikkeling hier. In elk geval komt wie zich met onderontwikkeling bezighoudt ook bij die overontwikkeling terecht.
Zo ging het ook met de KOS. Zo ontstond ook de thematiek van deze werkdag.

Overonderontwikkeling
In het voorgaande kon slechts kort worden aangeduid hoe de KOS zich in de negen jaar van haar bestaan ontwikkelde.
Wie daar meer over wil weten, kan terecht in Overonderontwikkeling, een pas verschenen brochure van zo'n veertig bladzijden over het werk van de KOS. De commissie zet daarin uiteen welke ontwikkeling ze heeft doorgemaakt, wat ze als haar arbeidsveld ziet en waarom wat ze doet volop kerkewerk is. Verder wordt o.a. weergegeven wat er op dit gebied plaatselijk gebeurt en hoe de KOS dat tracht te stimuleren. Tenslotte volgt een overzicht van het werk van de Werkgroep Nieuwe Levensstijl en van dat van IKVOS (Interkerkelijk Vormingswerk Ontwikkelingssamenwerking).
Overonderontwikkeling is een extra nummer van het maandblad Het Diakonaat (september 1977) en verkrijgbaar door storting van ƒ 2,50 op giro 2211 van het Algemeen Diakonaal Bureau te Leusden.


De heer Verdonk is voorzitter van de commissie ontwikkelingssamenwerking van onze kerken.


De hier beschreven werkdag wordt gehouden op zaterdag 18 februari in het Corderius College, L. Heynricsstraat 23 te Amersfoort. Voor een folder en/of inlichtingen: Secretariaat voor Ontwikkelingssamenwerking, postbus 2 2 1 1 , Leusden, tel.: 033-43244. Mevr. Lies Drexhage-Scherjon, mevr. Joke van der Kooi of de heer Wim van Til.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 februari 1978

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Denken over arbeid

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 februari 1978

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken