Bekijk het origineel

Advieslijst 1978

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Advieslijst 1978

3 minuten leestijd

Aan de kerkeraden,
Hoewel door bijzondere omstandigheden wat later dan voorgaande jaren is ook voor 1 978 een advies samengesteld voor de kerken, die dit jaar steun willen verlenen aan verenigingen en instellingen.
Elke vereniging of instelling die meent een beroep op de kerkeraden te moeten doen om financiële steun, is in de gelegenheid gesteld bij ons een aanvraag daartoe in te dienen onder overlegging van de doelstelling van de vereniging/instelling, de jaarrekening over 1 976, de begroting voor 1 978 en voor zover aanwezig het laatst uitgebrachte accountantsrapport over de jaarrekening. Aan de hand hiervan is de advieslijst 1 978 tot stand gekomen, zoals die hierna is opgenomen. Uit deze procedure vloeit voort, dat wij u adviseren aan instanties die niet op de advieslijst voorkomen, geen steun te geven.
T.a.v. andere criteria kan nog worden opgemerkt:
— Op de advieslijst komen alleen verenigingen en instellingen voor, die een landelijke werkingssfeer hebben. In het algemeen kunnen de plaatselijke kerken zelf zich gemakkelijk oriënteren over de gemotiveerdheid t.a.v. doeleinden van verenigingen en instellingen van niet meer dan plaatselijke of regionale betekenis.
— Aanvragen voor doeleinden met een diakonaal karakter worden door ons verwezen naar deputaten voor Algemeen Diaconale Arbeid.

Met nadruk wordt gevraagd, uw bijdrage uitsluitend over te maken op de postrekeningnummers die in de advieslijst zijn aangegeven.
Namens deputaten f. en o.
ds. J. M. Bloemkolk, voorzitter
drs. E. Hazelaar, algemeen secretaris.

Naam Instelling/Vereniging en korte omschrijving doelstelling Vestigingsplaats Postrekening Advies 1978 (bedrag per 100 zielen)

1. Christelijk Nationaal Sportfonds: steunverlening aan de Ned. Chr. Sport Unie en aangesloten chr. sportorganisaties en -verenigingen Rotterdam 1928 f 2,-

2. Youth for Christ, Nederland evangelisatieverbreiding onder jongeren Driebergen 545257 f 10,-

3. Protestants Interkerkelijk Thuisfront: steunverlening t.b.v. het werk van krijgsmachtpredikanten en militaire tehuizen Rijswijk (Z.H.) 5163 f 6 , -

4. De Nederlandse Gideons: t.b.v. de blijvende aanwezigheid van de bijbel in hotels, pensioens en ziekenhuizen 's-Gravenhage 539898 f 2,-

5. Stichting "Bijzondere Leerstoelen voor Calvinistische Wijsbegeerte": ter bevordering van colleges in christelijke wijsbegeerte aan openbare universiteiten Wageningen 1209598 f 1,-

6. Bijbels museum en Bijbelwerkplaats: het verschaffen van informatie en documentatie over de Bijbel Amsterdam 365885 f 1 , -

7. Nederlandse Zeemanscentrale: o.m. de exploitatie van zeemanstehuizen en lectuurvoorziening zeelieden Rotterdam 144030 f 3,-

8. Bond tegen het vloeken: actie tegen het misbruik van Gods naam Den Ham (Ov.) 852091 f 1,-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 maart 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Advieslijst 1978

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 maart 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken