Bekijk het origineel

Nieuwe relaties via Engeland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Nieuwe relaties via Engeland

4 minuten leestijd

De zending heeft er een nieuwe relatie bij.
Of liever, een relatiekring: de raad voor wereldzending in Engeland, die nog maar enkele jaren bestaat. Gelijkwaardige partners van die raad waren tot nu toe de presbyteriaanse kerk en de congregationalistische kerk in Groot-Brittannië (samen ongeveer een half miljoen leden) plus al die kerken uit Azië, Afrika en het Caraïbische gebied, die uit het zendingswerk van de twee eerstgenoemde kerken zijn voortgekomen. Zij maken met elkaar in deze raad het zendingsbeleid uit.
Nu ook onze zending aan deze raad gaat deelnemen kunnen vanuit Leusden directe relaties worden aangegaan met één of meer kerken, die partners van de raad zijn.
Dat kan op de volgende manier tot stand komen. Periodiek gaan van de raad, officieel council for world mission geheten, een vacaturelijst en een projectenlijst uit, die bij elke der deelnemende kerken terecht komen.
Toegespitst op onze zending kan dit inhouden, dat zij, na intern overleg, via de raad een bepaalde vacature wil gaan vervullen of aan een bepaald project wil gaan deelnemen. Het omgekeerde, namelijk dat een kerk uit de derde wereld een vacature in Nederland zou willen vervullen of aan een bepaald project wil gaan deelnemen.
Het omgekeerde, namelijk dat een kerk uit de derde wereld een vacature in Nederland zou willen vervullen — wederkerige assistentie — is al evenzeer mogelijk, hoewel dat naar verwachting minder voor zal komen.
Deze jongste ontwikkeling kan een opening naar nieuwe gebieden voor onze zending betekenen. Een van de redenen, die tot het initiatief leidde is de valutakwestie die Engeland parten speelt. Het is immers niet ondenkbaar, dat door de waardevermindering van het engelse pond zendingswerk vanuit dat land daaronder gaat lijden, of zelfs zal moeten worden afgebroken. De nederiandse deelneming aan de raad zou dat gevaar kunnen helpen keren.

Informatiehonger
In het binnenland is er toenemende vraag naar zendingscursussen. Zozeer, dat zelfs enkele kerken (helaas) moesten worden afgeschreven wegens gebrek aan docenten. Werd in het vorige seizoen met 44 aanvragen al een record bereikt, voor het lopende seizoen zijn er niet minder dan 551 Bij de cursussen, die samen met de hervormde zending worden gegeven door onder meer (oud) zendingswerkers en zendingssecretarissen, is vaak het herziene, erg instructieve boekje van dr. J. C. Gilhuis "Over wonderen gesproken" leidraad.

Zending in Nederland
Midden vorige maand is er een gesprek met evangelisatiedeputaten over de doorwerking van het project "Zending in Nederland"" geweest. Dat gebeurde aan de hand van de uitgewerkte rapportage daarover van de buitenlanders, die hier een aantal weken als ""pottenkijkers"' hebben gefungeerd. Voor belangstellenden: die eindrapportage is in het januarinummer van Wereld en Zending, uitgave van de Nederlandse Zendingsraad (telefoon 020-717654) te vinden.

Projecteren we onszelf?
Volgende maand staat een vergadering van zending en werelddiakonaat op het programma met als centrale vraag: projecteren we onszelf in de projecten? Dit aan de hand van oriëntatiemateriaal daarover van de wereldraad van kerken en de lutherse wereldfederatie. Vragen over de werving van geld, de richting die dat uitgaat, wat er van de hulp terecht komt en in hoeverre de invloed van de donors medebepalend is, komen daarbij aan de orde.
Bij de bespreking van deze problematiek zal geprobeerd worden de Nederlandse bijdragen aan buitenlandse projecten in hun totaliteit te bezien. Dus het geheel aan activiteiten in het kader van ontwikkelingssamenwerking.

Relatie Midden-Java
Dezelfde vraagstelling, maar vanuit een andere invalshoek zal het centraal orgaan voor de zending in april bezighouden. Uitgangspunt is in dit geval de relatie met de midden-Javaanse kerken. Ongeveer tien jaar geleden werd tussen onze en deze Indonesische kerken, die financieel erg afhankelijk waren, een overeenkomst aangegaan over een zekere "afbouw". Die aanduiding kan het misverstand wekken alsof onze zending zich zou willen terugtrekken. Dat is niet het geval. Neen, het gaat erom: hoe is de hulp de afgelopen periode "aangekomen": heeft die assistentie geholpen? Hoe moet de opbouw daar verder vedopen? Zit het erin dat deze kerken ook in materieel opzicht zelfstandig worden? Vanuit deze situatie zal het vraagstuk algemeen behandeld worden.
Het is ook actueel omdat er in zuid-Sumatra steeds meer Javaanse transmigrantengemeenten komen: jonge, nieuwe kerken.
De vraag die over en weer besproken moet worden is: moet vanuit Nederland op dezelfde wijze als eerder de midden-javaanse kerk geassisteerd worden of zal samen een geheel nieuwe opzet in verband met deze ontwikkeling moeten worden gemaakt? Dit alles vanuit de centrale vraagstelling: is onze assistentie echte hulp?


Dominee Vos is directeur van het zendingscentrum.


Fotobijschrift
Jonge dominees worden ingeleid in hun ambt. Dit gebeurde in een openluchtdienst van de protestantse kerk in Kenia.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 maart 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Nieuwe relaties via Engeland

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 maart 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken