Bekijk het origineel

Paascollecte: directe en indirecte steun plaatselijk werk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Paascollecte: directe en indirecte steun plaatselijk werk

4 minuten leestijd

Het Evangelisatiecentrum heeft driehonderdduizend paasfolders laten drukken. Ze vinden hun weg naar evangelisatiecommissies. Elke commissie — en waar die ontbreekt de kerkeraad — ontvangt tijdig voldoende folders om op de zondag vóór Pasen aan de kerkgangers uit te reiken. Zo kunnen ze op Paaszondag voldoende geïnformeerd zijn over de bestemming van de paascollecte. De folder beschrijft drie situaties van plaatselijk evangelisatiewerk. Eenrum, Leeuwarden en Rotterdam hebben daarvoor model gestaan. Het evangelisatiewerk dat beschreven wordt kan draaiende blijven mede dankzij de landelijke collecte. Tweede bestemming is het advieswerk, dat dagelijks vanuit Leusden gebeurt.

Missionaire gemeente
Op het gebied van evangelisatie-toerustingswerk is in deze maanden van het jaar veel gaande. Voor het eerst werd een cursus 'missionaire gemeente' opgezet, samen met de afdeling evangelisatorisch werk van Kerk en Wereld (hervormd) en — wat de opzet betreft — het toerustingscentrum en de hervormde centrale voor vormingswerk. De cursus was dit jaar nog een proef, maar het was al zeer bemoedigend dat het geen enkele moeite kostte negen gemeenten te vinden om de cursus uit te proberen. In elke gemeente werden de zes cursusavonden door 1 5 a 20 deelnemers bezocht. De eerste reakties waren positief, maar leverden ook de vraag op hoe het geleerde kan worden overgedragen naarde gemeente. Dat laatste is het uiteindelijke doel van de cursus. In elk geval hoopt het evangelisatiecentrum de cursus het volgende seizoen beschikbaar te hebben, mogelijk met verbeteringen. Met Kerk en Wereld worden dit jaar vijf regionale zaterdagen gehouden, waarop met gemeenteleden over 'het hoe en wat van evangelisatie' wordt gesproken. De eerste opkomst — in Apeldoorn — was goed: achtenzestig mensen. Na Apeldoorn volg(d)en nog: Alphen a. d. Rijn, Goes, Drachten en Hoorn.

Kerk en jeugd
Ook de directe contacten hebben wel eens betrekking op toerusting tot evangelisatie. Zo vroegen de classicale deputaten evangelisatie in Rijnland de medewerking van het evangelisatiecentrum bij de organisatie van twee avonden over 'de gesloten kerkelijke gemeente'. Vooral de plaats van de jeugd daarin kwam aan de orde.
Daarom waren niet alleen leden van evangelisatiecommissies maar ook jeugdouderiingen uitgenodigd. "Als christenen onder elkaar al 'gesloten' zijn, hoe kunnen ze dan nog iets overbrengen op anderen?" was een typerende kreet op de daar opgehangen muurkranten. Alle hartekreten zijn aan plaatselijke groepen (kerkeraden, jeugdgroepen en wijkcommissies) voorgelegd, waarné men opnieuw bij elkaar is gekomen om conclusies te trekken.

Zending in Nederland
Vorig jaar kwam een tiental buitenlanders een indruk opdoen over het kerkelijk leven in Nederland. Enkele weken bezochten zij voornamelijk plaatselijke activiteiten, waarna een slotberaad volgde in Driebergen. De meest in het oog lopende conclusies haalden de krantekoppen. Wie precies wil weten hoe in het kader van 'Zending in Nederland' tegen de kerken is aangekeken, kan het eindverslag aanvragen (zie de rubriek zending in vogelvlucht). Op landelijk niveau krijgt dit project van de nederiandse zendingsraad een vervolg.
De evangelisatorische instanties van de grote kerken, de Willibrordvereniging, Kerk en Wereld en het evangelisatiecentrum beraden zich over wat er nu moet gebeuren. Omdat het uitvoerige verslag niet voor iedereen toegankelijk is, wordt gedacht aan het maken van foldertjes over verschillende conclusies van de buitenlandse bezoekers. Ook in eigen kring kwam de bezinning op gang.

Moslims in Europa
Wie het eindverslag leest vindt daarin ook iets over de minderheden in onze samenleving. Voor onze houding ten opzichte van één van de minderheidsgroepen — de moslims — hebben de kerken in drs. Jan Slomp een toeruster ter beschikking.
Hij was in februari in Salzburg, waar de conferentie van europese kerken (KEK) een congres hield over "de kerken en de aanwezigheid van moslims in Europa".
Daar ging het niet alleen over de betekenis van de woorden getuigenis en dialoog, maar ook over discriminatie en mensenrechten van moslimse minderheden. Van de sectie die dat laatste onderwerp behandelde was drs. Slomp voorzitter.

Teleurstelling
Lopen alle activiteiten goed?
Natuurlijk niet, er zijn ook teleurstellingen.
Een voorbeeld daarvan is de poging die in een classis wordt ondernomen om daar een beroepskracht in de evangelisatie aan te stellen. Het evangelisatiecentrum meent te weten dat daaraan grote behoefte is.
Maar de meerderheid van de kerken in die classis liet verstek gaan op de vergadering die voor dit doel was belegd. Aan de classis nu de taak om dit gebrek aan belangstelling te analyseren. Toont het aan dat de meeste kerken een beroepskracht voor evangelisatie niet nodig achten? Of is het misschien juist het beste bewijs dat die man of vrouw er wèl moet komen?


Drs. Wesseling is secretaris van het generale deputaatschap evangelisatie.


Fotobijschrift
De voorkant van de paasfolder

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 maart 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Paascollecte: directe en indirecte steun plaatselijk werk

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 maart 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken