Bekijk het origineel

Verklaring na gesprek met moderatuur N.G. Kerk in Zuid-Afrika

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Verklaring na gesprek met moderatuur N.G. Kerk in Zuid-Afrika

3 minuten leestijd

De delegatie die namens de generale synode een bezoek bracht aan Zuid-Afrika heeft in Pretoria na het gesprek met een vertegenwoordiging van de blanke Nederduits Gereformeerde Kerk de volgende verklaring afgelegd:

De Nededandse delegatie heeft zeer openhartig en in goede verstandhouding gesproken met de delegatie van de N.G. Kerk (blank).
Allerlei onderwerpen die de wederzijdse verhouding raken, kwamen daarbij aan de orde in een duidelijke bereidheid om naar elkaar te luisteren. Over een aantal punten van misverstand, zoals de leergeschillen en het niet doorgaan van de GOS-streekconferentie (over de rassenkwestie in Afrika) kon opheldering worden gegeven. Inzake het fundamentele punt van de rassenverhoudingen bestond hierin overeenstemming, dat de handhaving van eigen identiteit nooit in strijd mag komen met de eis van evangelische gerechtigheid. Dit neemt niet weg, dat over de toepassing van dit beginsel toch een zodanig verschil van overtuiging bestond, dat beide delegaties niet tot een gemeenschappelijk standpunt konden geraken. De Nederlandse delegatie stond op het standpunt dat de kerk in Zuid-Afrika niet mag berusten in en zich nog veel minder kan identificeren met een bewind, waarin een blanke minderheid souverein beschikt over het wel en wee van de meerderheid van de bevolking, en hun het recht onthoudt zelf mede te beslissen over hun eigen woonplaats, arbeidsmogelijkheden en toekomst. Zij is van oordeel dat de kerk naar het evangelie van Jezus Christus zich moet stellen aan de zijde van degenen wier rechten worden verkort of zelfs ook geheel worden weggenomen. Nog veel minder moet zij zich laten verleiden om naar de maatstaven van ditzelfde bewind ook haar eigen interne betrekkingen met de niet-blanke leden te regelen, hetgeen betekent dat zij aan zichzelf en haar regelingen meer macht en autoriteit toeschrijft dan aan het woord van God. Als alternatief ziet de Nederlandse delegatie niet, dat de kerk in de gegeven situatie steun zou moeten verlenen aan subversieve activiteiten die slechts chaos en bloedvergieten teweeg zouden brengen. Veeleer meent zij, dat de kerk al haar gezag en invloed moet aanwenden zowel bij haar leden als bij de regering om tot een zodanige oplossing van de problemen te komen, waaraan alle bevolkingsgroepen uit hoofde van haar eigen recht en dus op gelijke voet deel kunnen nemen. De Nederlandse delegatie ontkent niet dat de NG Kerk (blank) binnen de grenzen van het bestaande wind doende is om in dit land tot betere verhoudingen te komen. Zij is er echter diep van overtuigd, dat dit alles niet zal baten, tenzij de kerk, zowel in haar eigen kring als in de samenleving de onbetwistbare rechten van alle bevolkingsgroepen erkent en met kracht bepleit.
Het zal uit het bovenstaande duidelijk zijn, dat de Nederlandse delegatie dit gesprek heeft ervaren als van ingrijpende betekenis voor de onderlinge verhoudingen. Dit behoeft echter nog niet te zeggen, dat de delegatie voortzetting van het gesprek in de toekomst niet zinvol zou achten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 maart 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Verklaring na gesprek met moderatuur N.G. Kerk in Zuid-Afrika

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 maart 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken