Bekijk het origineel

Kwamen we samen verder?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Kwamen we samen verder?

Project geloofsoverdracht van vrouwenbond

3 minuten leestijd

Weet u het nog: "Samen kom je verder" is de titel van een werkboekje over geloven in het gezin dat de gereformeerde vrouwenbond ter gelegenheid van haar 40-jarig jubileum in 1977 aan onze kerken heeft aangeboden.
Het kwam tot stand in samenwerking met de deputaten voor jeugd- en jongerenpastoraat.
Op de ontmoetingsdag van de bond, waar het moderamen van de synode aanwezig was, heeft praeses ds. C. Mak "Samen kom je verder" in ontvangst genomen. Tegelijkertijd werd het boekje aan alle predikanten in onze kerken toegezonden.

Wat is er gedaan?
De wens van de jubilerende vrouwenbond was om het gesprek over geloofsoverdracht in de gemeenten op gang te brengen. De plaatselijke vrouwengroep kon de aanzet geven.
Niet overal is het "aangeslagen". Daarvoor zijn verschillende redenen te noemen.
Niet in iedere gemeente is een vrouwengroep
Niet iedere kerkeraad voelt voor contact met de vrouwengroep.
Andere gemeenten hadden hun winterprogramma klaar, zodat een nieuw onderwerp niet ingepast kon worden.
Ook zal het boekje wel eens in de schrijftafel van de dominee zijn verdwenen.
Toch is er op véél plaatsen èn op verschillende manieren mee gewerkt!
In Overijssel is een handreiking samengesteld door deputaatschap jeugd- en jongerenpastoraat in die provincie (Van Karnebeekstraat 93, Zwolle). Hierin worden suggesties gegeven om "Samen kom je verder" in de gemeente te introduceren.
Een gemeente in Zeeland is zes avonden bezig geweest: ouderen en jongeren. Het verslag van iedere avond kwam in het kerkblad. En door deze verslagen werden andere gemeenten gestimuleerd om er ook mee te beginnen. Ter afsluiting werd een kerkdienst gehouden met nabespreking.
Een grotere gemeente in Zeeland, begon in september met een maaltijd voor ambtsdragers. Tussen de gangen door werd er over ieder hoofdstuk van het boekje iets verteld. Er kwamen elf gespreksgroepen. En ook op de catechisatie is er mee gewerkt. Er komt nog een gemeenteavond en een themadienst.
Ergens in Drente werd "Samen kom je verder"' op de vrouwengroep, op de beide G.J.V."s besproken en in groepen van een aantal wijkgezinnen bij elkaar. Dit alles loopt uit op een gezamenlijk gesprek en het samenstellen van een zgn. laatste hoofdstuk.
In een stadsrandgemeente in Zuid-Holland heeft de predikant een ""praatpapier"" samengesteld naar aanleiding van de verschillende hoofdstukken van het boekje.
Er werden stellingen en discussievragen aan toegevoegd. Een uitnodiging voor een wijkavond en het praatpapier werden door de ouderling of wijkassistente bij de gemeenteleden gebracht. Het resultaat was tien wijkavonden, veel belangstelling voor het onderwerp, een tweede avond en verder nog gespreksgroepen. Zo zijn er meer voorbeelden te noemen van gespreksgroepen. Ook is het voor ouderlingen een thema geweest voor het huisbezoek.

Doorgaan?
Vanuit de gespreksgroepen zijn nieuwe groepen gekomen. Men heeft elkaar herkend in moeilijkheden rondom de geloofsoverdracht. Het boekje is herdrukt. Het kan nog steeds aangevraagd worden bij het dienstencentrum in Leusden: giro 5131 53 en bij de gereformeerde vrouwenbond te Baarn, giro 51 5473. De prijs is ƒ 3,50.
Geloofsoverdracht is geen afgedane zaak.
Er kan ook nü en in een volgend seizoen weer mee gewerkt worden. Onder ouderen en jongeren tijdens huisbezoek en groot-huisbezoek. Op wijkavonden en in themadiensten.
Mogelijkheden genoeg.
Uw vrouwenbond geeft graag informatie over het verwerken van dit werkboekje.
Want ook hier geldt: samen kom je verder!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 maart 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Kwamen we samen verder?

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 maart 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken