Bekijk het origineel

Raad van kerken op de bres voor Marokkanen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Raad van kerken op de bres voor Marokkanen

4 minuten leestijd

In een vorig verhaal schreef ik al iets over de besprekingen in verband met de "antikraakwet". Op de laatste vergadering werden de voorstellen van de speciale commissie door de raad van kerken aangenomen. Weliswaar met wat tegenstemmen.
Onder meer die van mij. Omdat ik in deze raad de kerken vertegenwoordig waarvan dit blad uitgaat, heeft de lezer van Kerkinformatie er recht op iets over de overwegingen voor en tegen te vernemen.
In het algemeen is de kerk er tegenwoordig sneller bij in bepaalde concrete gevallen van onrecht in de samenleving, die te signaleren en indien mogelijk tegen te gaan. Overigens een goede en noodzakelijke ontwikkeling. Dit was dan ook de belangrijke overweging in dit geval. Veel leegstand, naast veel woningzoekenden.
Leegstand, die dikwijls als achtergrond had: speculatie in de handel van gebouwen. Krakers konden al gesommeerd worden het gekraakte pand te veriaten. Maar de nieuwe wet (door de Tweede Kamer al aangenomen, nog door de Eerste Kamer te behandelen) bedoelde een snellere en efficiëntere behandeling door de zaak van het civiele recht over te brengen naar het strafrecht.
De overweging was, dat door deze wet slechts speculanten worden bevoordeeld en de woningzoekenden teruggeworpen op hun machteloosheid. Daarom het besluit naar de regering een brief te sturen met het verzoek deze wet weer in te trekken.
Mijn bezwaren, gedeeld onder meer door ds. Spilt, praeses van de hervormde synode, waren vooral: de gedetailleerde kritiek (onder andere op de behandeling in de Tweede Kamer) kan onmogelijk door de Raad van kerken worden overgenomen.
Zij zijn teveel amateurs op dit gebied om te kunnen staan voor de argumenten, en om zich tegen eventuele tegenwerpingen te verdedigen. Een ter zake kundige tegenstander ontbrak bij de bespreking, dus moesten we blindvaren op de commissie, door dezelfde raad daartoe aangewezen.
Er wordt in de raad zelf een schijngevecht geleverd. Voorbeelden als 'Zuid-Afrika" en de "zwakken in de samenleving" voor wie de kerk toch moet opkomen — op zichzelf terecht — gaan hier niet op, omdat dit rapport voor de kerken te specialistisch en te gedetailleerd is.
Ik vertel dit omdat achter deze bezwaren meer steekt. De raad van kerken kan zijn grenzen van taak en functie overschrijden, en treden op gebieden waar andere christenen hun taak en functie hebben. Dan verspeelt de raad zijn gezag (dat uitsluitend ontleend kan zijn aan het evangelie) en loopt de eenheid van de kerken in deze raad samengebracht gevaar. Men moet niet uiteenvallen In elkaar bestrijdende politieke clubjes.
Ik verwacht dan ook dat er later over deze algemene aspecten zal worden doorgesproken.


Marokkanen
Een veel positiever geluid kunnen we (gelukkig) laten horen over een volgende zaak die op de laatste vergadering ter tafel kwam. Bijna 200 marokkaanse gastarbeiders dreigden eind 1975 het land uitgezet te worden. Zij zijn hier namelijk illegaal.
Ze hadden daarom hun toevlucht gezocht bij kerken in de grote steden. Deze kerken deden toen een beroep op de raad van kerken. De voorzitter en de secretaris hebben toen aan deze vreemdelingen een brief doen toekomen, waarin zij verklaarden dat deze mensen, in afwachting van een definitieve regeling voor een verblijf in Nederland onder bescherming stonden van de raad van kerken. Daarna hebben beiden een gesprek gehad met de toenmalige staatssecretaris. De uitzetting werd toen opgeschort. Ook daarna hebben deze twee alles in het werk gesteld om voor deze groep op te komen.
Op 9 februari zou het beroep dienen bij de Raad van State. De secretaris van de raad van kerken (prof. Fiolet) is gevraagd om het standpunt van de raad van kerken toe te lichten.
Dit alles omdat deze mensen al vóór 1 november 1975 in Nederland verbleven (de door de overheid vastgestelde datum), maar dit niet meer konden bewijzen omdat ze in dienst geweest waren van zogenaamde koppelbazen.
Uit deze zaak kunt u toch weerzien hoe belangrijk het is dat we als kerken samenwerken. Daarom juist moeten we die eenheid van werk en doel zien te bewaren.


Ds. Hofland, lid van het moderamen der synode is als zodanig lid van de raad van kerken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 maart 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Raad van kerken op de bres voor Marokkanen

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 maart 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken