Bekijk het origineel

De Hezenberg, centrum voor pastorale zorg

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Hezenberg, centrum voor pastorale zorg

Financiële steun van onze kerken

5 minuten leestijd

Het Breed Moderamen van de generale synode heeft in de laatstgehouden vergadering bestoten vijf achtereenvolgende jaren "De Hezenberg" (foto: de oostelijke gevel) financieel te steunen. Het bedrag is bedoeld om het centrum in staat te stellen nog een predikant te benoemen. Bij de vaststelling van de hoogte van het steunbedrag is er mee gerekend dat ook de Nederlandse Hervormde Kerk steun gaat verlenen. Naar ons werd medegedeeld is ds. K. Snoey uit Tilburg in deze vacature benoemd. Het ligt in de bedoeling dat hij door de gereformeerde kerk van Hattum beroepen wordt. De financiële steun is toegezegd voor een beperkte termijn, omdat er op gerekend wordt dat "De Hezenberg" op den duurde traktementskosten zelf kan opbrengen.

Nu er een officiële band tussen de gereformeerde kerken en de stichting De Hezenberg, centrum voor pastorale zorg is ontstaan, kan de vraag opkomen: ja, ik heb wel eens van dat centrum gehoord, maar wat gebeurt daar nu eigenlijk precies?
Even buiten Hattem ligt het buiten van die naam. Er om heen een prachtig terrein van zeven hectare. Er staan méér gebouwen, ook een kapel, die nogal centraal staat in het werk. Misschien wordt alles al wat duidelijker, als de oorspronkelijke stichtingsnaam genoemd wordt: ten bate van de Möttlingerbeweging in Nederland.
Möttlingen is een plaatsje in Würtemberg, waar dominee Johann Christoph Blumhardt in het midden van de vorige eeuw bij zijn komst een dorre gemeente aantrof.
Maar de heilige geest ging er zo werken, dat er een opwekkingsbeweging ontstond, die velen tot bekering bracht en uitstraalde tot ver buiten deze plaats, ook naar Nederland toe. "Jezus is Overwinnaar" waren de sleutelwoorden van deze beweging, waardoor velen hun schuld gingen belijden en tot nieuwe mensen werden.
Niet alleen naar de ziel, maar vaak ook naar het lichaam, wat zich in genezingen van ziekten uitte. Die sleutelwoorden zijn nog steeds de drijvende kracht van het werk op De Hezenberg.
Onder de Nederlanders die met Möttlingen in contact kwamen was de hervormde dominee W. A. Plug, wiens vrouw hem bewoog tot het tweede bezoek, nadat het eerste voor hem teleurstellend was verlopen. Dat tweede bezoek bleek van beslissende betekenis en had het ontstaan van De Hezenberg tot gevolg. Dominee Plug en anderen, die samen een team gingen vormen, kregen een nieuw zicht op pastoraat, waardoor steeds meer mensen met hun noden en schulden naar hen toekwamen. Zijn pastorie, eerst op Texel, later in Bredevoort, werd een pleisterplaats voor velen. Er kwamen maandelijkse samenkomsten voor allen, die hun geloofsleven wilden verdiepen. Ook elders ontstonden "opvangcentra". Tot er na de tweede wereldoorlog besloten werd het pastorale werk op De Hezenberg te concentreren.

Pastoraat centraal
Aan de ene kant is De Hezenberg nog altijd een (hele grote) pastorie met gasten, die als het ware een steeds wisselende grote familie vormen. Daaruit ontstonden nieuwe vormen van werk: kampen en conferenties voor jongeren in verschillende leeftijdsgroepen tussen de 8 en 25 jaar.
Uit dit jongerenwerk heeft zich nóg weer een groep ontwikkeld: die van de 25-plussers. Ook kwamen er bepaalde verbanden tot stand, die respectievelijk als "'de verborgen dienst" en "de predikantenborederschap" bekend staan. Elk jaar opnieuw beloven de deelnemers uit die verbanden aan de Heer en aan elkaar zich aan Hem toe te wijden. Met andere woorden: door de daad en door meditatie en voorbede een christelijk leven te leiden, dat voert tot dienst aan de ander. Zo zijn veel leden van "de verborgen dienst" ambtsdragers in hun plaatselijke gemeenten.
Het wezenlijke van al dit werk is het pastoraat aan de individuele mens. De Hezenberg is een toevluchtsoord geworden voor mensen met verschillende noden. Mensen, die zich eenzaam voelen, die huwelijksproblemen hebben, die met opvoedingsvragen zitten, die onder een verslaving lijden welke ze te boven willen komen. Voor allen geldt, dat ze wel zover moeten zijn dat ze vanuit het pastoraat kunnen worden geholpen. Want hoeveel mensen-in-nood zijn er helaas ook in onze samenleving, die diep depressief zijn en aan de rand van zelfmoord verkeren.
Gelukkig komen er niet alleen mensen in nood, maar ook gasten die zo maar een paar dagen in het rustige, vriendelijke klimaat van De Hezenberg uit willen rusten van wat vermoeidheid of na een tijd in het ziekenhuis te hebben moeten doorbrengen. Het wondere is dat al die mensen, zo verschillend als ze allemaal zijn in afkomst, aard en ontwikkeling, elkaar steeds onderling kunnen vinden, deel als ze zich (gaan) voelen van de grote Hezenbergfamilie.

Verwijzingen
Hoe wordt de weg naar De Hezenberg gevonden? Allereerst van horen zeggen. maar door de jaren heen zijn steeds meer diaconieën, predikanten, artsen en maatschappelijk werkers op de hoogte van het werk gekomen, waarnaar ze gingen verwijzen. Zo nodig helpen ze ook de financiële mogelijkheden te vinden waardoor mensen voor korte of soms ook langere tijd op De Hezenberg kunnen zijn.
Een verblijf kan enkele dagen, enkele weken duren. Maar het kan zo nodig ook tot zes weken en in een enkel geval zelfs tot drie maanden uitlopen. De meesten willen na hun verblijf graag nog eens terug komen. Ze nemen dan vaak deel aan een bijbelstudie- weekend of -week, of doen mee aan een retraite. Ook komen velen terug op de kerst-, paas-, pinkster-, zomer- of wintergastenweek.
Er is een pastoraal team, dat uit drie mensen bestaat. Al een jaar is er een vacature, waarin per 1 juli a.s. voorzien kan worden. Want dan komen er ook banden met de gereformeerde kerken. Een verblijdende ontwikkeling en allerminst bevreemdend in een tijd van "Samen op weg". Overigens heeft het stichtingsbestuur altijd een interkerkelijk karakter gehad. Ook de teams, die de verschillende onderdelen van het werk voor hun rekening nemen, zijn interkerkelijk samengesteld. Maar allen zijn één in het weten en dat als een werkelijkheid in hun bestaan: Jezus in Overwinnaar.


Mevrouw dr. Timmermans is staflid van De Hezenberg.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 maart 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

De Hezenberg, centrum voor pastorale zorg

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 maart 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken