Bekijk het origineel

Lidmaatschap kerkeraad van predikanten die krachtens artikel 9, lid 3 K.O. aan een kerk verbonden zijn.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Lidmaatschap kerkeraad van predikanten die krachtens artikel 9, lid 3 K.O. aan een kerk verbonden zijn.

2 minuten leestijd

De synode heeft kennis genomen van
het rapport van de deputaten voor de Kerkorde betreffende de vraag of dienaren des Woords die krachtens artikel 9, lid 3 K.O. aan een kerk verbonden zijn, maar die hun arbeid tevens in dienst van en onder verantwoording aan een andere instantie verrichten, lid van de kerkeraad behoren te zijn.

De synode overweegt:
hoewel artikel 9, lid 3, K.O. in zichzelf volkomen duidelijk is schijnt toch een onjuist gebruik van het aldaar bepaalde voor te komen.

De synode spreekt uit:
1. een dienaar des Woords aan wie de kerkeraad vrijstelling van een deel van de in artikel 9, lid 1 en 2 K.O. bedoelde werkzaamheden heeft verieend, ter vervulling van een bijzondere opdracht welke deze dienaar des Woords tevens in dienst en onder verantwoordelijkheid van een andere instantie zal verrichten, blijft lid van de kerkeraad;
2. wanneer een kerkeraad aan meerdere dienaren des Woords vrijstelling van een deel van de in artikel 9, lid 1 en 2 K.O. bedoelde werkzaamheden heeft verieend, ter vervulling van bijzondere opdrachten — te verrichten in dienst en onder verantwoordelijkheid van de kerkeraad alleen, dat wel tevens van een andere instantie — kan hij bepalen dat niet al deze dienaren des Woords tegelijk deel zullen uitmaken van de kerkeraad voor algemene zaken; wel zullen zij lid zijn van een wijkkerkeraad;
3. wanneer een dienaar des Woords is vrijgesteld van alle in artikel 9, lid 1 en 2 K.O. bedoelde werkzaamheden, is op hem niet artikel 9, lid 3, K.O. maar artikel 1 5 of 16 K.O. van toepassing;
4. een dienaar des Woords, die met bewilliging, goedkeuring en medewerking van alle in artikel 1 5 en 16 K.O. genoemde kerkelijke vergaderingen en deputaten, arbeid aanvaard heeft die een geestelijk karakter draagt en met de roeping tot de verkondiging van het Evangelie in rechtstreeks verisand staat, maar die voor hem een verhindering is om zijn taak in de gemeente te blijven verrichten, kan zijn nieuwe hoedanigheid van ""specialist"" geen lid van enige kerkeraad zijn.

De synode besluit:
deputaten voor de Kerkorde op te dragen de wenselijkheid na te gaan voor het opnemen van de uitspraken 2 en 4 van dit besluit in de kerkorde als annexe bepalingen en tevens aan te geven bij welk artikel van de kerkorde elk dezer uitspraken behoort te worden geplaatst.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 juli 1978

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Lidmaatschap kerkeraad van predikanten die krachtens artikel 9, lid 3 K.O. aan een kerk verbonden zijn.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 juli 1978

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken