Bekijk het origineel

Conferenties van het Toerustingscentrum

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Conferenties van het Toerustingscentrum

4 minuten leestijd

Het conferentieprogramma van het Toerustingscentrum voor het nieuwe seizoen is weer rond. Volgende maand komt het programmaboekje uit. Vooruitlopend daarop deze maand alvast op welke dagconferenties kan worden ingetekend. Het gaat om zes zaterdagen met verschillende thema"s. Uitgenodigd worden:

- leden van lectuurtafel-teams — zaterdag 2 september, thema ""Werken met een lectuurtafel'".
In veel kerkgebouwen is tegenwoordig een ruimte in gebruik voor uitstalling en verkoop van boeken, brochures en andere lectuur. Het Toerustingscentrum heeft een plan ontworpen om op doelmatige en gevarieerde manier zo"n lectuurtafel te "runnen'.

Op deze instructiedag maakt u kennis met deze ideeën en met de door het Toerustingscentrum geadviseerde brochures. Nagegaan wordt in hoeverre dit alles in de praktijk kan worden toegepast.
Medewerking: mevrouw A. P. van Woudenberg, staflid Toerustingscentrum voor materiaalvoorziening en documentatie.

- beginnende jeugdouderlingen — zaterdag 9 september en 29/30 september, thema "'Wat maak ik van mijn taak als jeugdouderling?""
Veel jeugdouderlingen, die net met hun werk zijn begonnen, staan nog vreemd tegenover de invulling van hun taak. Met wie krijgen ze in hun werk te maken? Wie willen ze bereiken? En hoe verhoudt zich dat tot hun eigen motieven en verwachtingen?

Deze conferentie bedoelt de beginnende jeugdouderiing enig zicht te geven op taken en prioriteiten, o.a. door het verstrekken van informatie.
Medewerking: ds. H. Hogenhuis, studiesecretaris van deputaten jeugd- en jongerenpastoraat. (Deze conferentie zal worden herhaald in "De Drieklank' te Paterswolde op 29/30 september).

- toekomstige begeleiders ambtsdragerscursus Toerustingscentrum — zaterdag 16 september: informatiedag.
Het Toerustingsdag stelde een cursus voor ambtsdragers samen, waarin vooral aandacht wordt besteed aan pastoraat, diakonaat en beleidsvoering in de kerkeraad. Het gaat enerzijds om het verwerken van schriftelijk materiaal en anderzijds om de uitwisseling van ervaringen der deelnemers. De bedoeling is dat deze cursus ter plaatse of regionaal wordt gehouden. Op de informatiedag maken gemeenteleden en predikanten, die ervaring hebben in het leiden van groepen en die bereid zijn om één of meerdere malen met deze cursus te werken, kennis met het materiaal en met suggesties voor de werkwijze.
Een artikel over de ambtsdragerscursus wordt op aanvraag toegezonden. Leiding: ds. H. J. Bavinck en drs. A. M. Mook.

- nieuwe leden van zendingscommissies — zaterdag 23 september, thema: "'Ik heb 'ja' gezegd.. . wat nu?"
Elk jaar treden in tal van plaatsen nieuwe leden toe tol zendingscommissies. Ze hebben er behoefte aan op weg geholpen te worden. Op deze dag zal gezamenlijk inhoud worden gegeven aan een zinvolle taakbeschrijving. Kennisnemen van de beschikbare informatie is daarvoor een eerste vereiste.

Medewerking: P. Noordam, voorlichtingsfunctionaris zendingscentrum.
(Dit is een herhaling van conferenties in januari en februari 1978. De conferentie zal opnieuw gehouden worden in Paterswolde (1 en 2 december), in Renkum (13 januari) en in Heeze N.B. (9 december).

- evangelisatie-ouderlingen — zaterdag 30 september, thema: ""de evangelisatie-ouderiing in de kerkeraad"".

Voor veel evangelisatie-ouderiingen is niet duidelijk hoe zij als lid van de kerkeraad moeten functioneren. Ze zijn veriegen met hun ambtelijk specialisme. Hoe kan de evangelisatie-ouderiing bevorderen dat de zaken van de evangelisatie op de kerkeraad aan de orde komen? En wat brengt hij daar in? Medewerking: ds. H. Kuyk, stafmedewerker evangelisatiecentrum. (Deze conferentie is eerder gehouden op 1 oktober 1977).

- leiding gesprekskringen — zaterdagen 30 september en 7 oktober, thema: "Hoe geef ik leiding aan een gespreksgroep?""
Op deze dagen komen alleriei vragen en situaties, die in de praktijk van het gespreksgroepenwerk naar voren komen, aan de orde. De toerusting spitst zich toe op vragen als: Wat is leiding geven? Hoe blijven we bij het thema? Hoe gaan we om met grote verschillen in de groep? Van welke hulpmiddelen kunnen we gebruik maken?
Deze conferentie wordt gehouden in samenwerking met de Centrale voor Vormingswerk te Driebergen. Leiding: mevr. G. M. R. Jonker, stafmedewerker Toerustingscentrum. Deelnemersprijs: ƒ 34,— (Dit is een herhaling van de conferenties in september en oktober 1977).

Tenzij anders aangegeven, worden deze conferenties gehouden in het Toerustingscentrum te Leusden, telkens van 10.15 tot 16.30 uur. De deelnemersprijs bedraagt ƒ 17,—.
Uw aanmelding is welkom bij mevr. N. H. Krabbe, secretaresse, tel. 033- 43244 (toestel 123). Postadres Toerustingscentrum: postbus 202, 3830 AE Leusden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 juli 1978

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Conferenties van het Toerustingscentrum

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 juli 1978

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken