Bekijk het origineel

Aanbod Toerustingscentrum voor het nieuwe seizoen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Aanbod Toerustingscentrum voor het nieuwe seizoen

4 minuten leestijd

Conferentiewerk
Het conferentieprogramma 1978/1979 is juist toegestuurd aan predikanten, kerkeraden, commissies en andere relaties. Als u het nog niet ontving, het ligt voor u klaar! In dit programmatxsekje worden 7 4 dagconferenties vermeld voor gemeenteleden met bepaalde taken en interessen. Kijkt u er de kalender maar eens op na. Wellicht is er een thema bij dat u aanspreekt.
Nieuw is dit jaar een aanbod aan leden van liturgiecommissies, lectuurtafelteams en aan de leiding voor een tweetal cursussen; de ambtsdragerscursus (zie ook pag. 11) en de cursus missionaire gemeente "Op de tocht".
Bijzonderheden over het materiaal vindt u hieronder.
Bij het dooriezen van het programma zult u merken dat behalve het Toerustingscentrum nog andere centra worden genoemd. De bedoeling hiervan is om door het "spreiden" van een aantal conferenties meer mensen in de gelegenheid te stellen een conferentie bij te wonen door de reis-afstand te bekorten.
Naast deze themaconferenties organiseert het Toerustingscentrum o.a. ook in januari een tweetal cursussen voor predikanten, een cursus diakonaat en een cursus gemeenteopbouw. Verder zijn er de reeds bestaande werkgroepen voor predikanten en andere full-timers in kerkelijk werk. Sommige groepen staan nog voor deelnemers open. U kunt het allemaal lezen in het programmaboekje dat gratis verkrijgbaar is.

Lectuurvoorziening
Het aanbod van het Toerustingscentrum omvat behalve conferenties ook lectuur. Dat is heel duidelijk zichtbaar in het Toerustingscentrum zelf. In de zogenaamde toonzaal zijn enkele honderden brochures uitgestald ten behoeve van conferentiegangers en andere bezoekers.
Hieronder iets over de nieuwste uitgaven.

"Samen tot uw dienst"
In mei is de aanvulling verschenen op de lectuurgids "Samen tot uw dienst", een gezamenlijke uitgave van het Toerustingscentrum en de Centrale voor vormingswerk/Hervormde Vrouwen Dienst. Prijs gids ƒ 2,50; aanvulling ƒ 1,50.
Dit boekje geeft rubrieksgewijs een opgave van in het gemeentewerk bruikbare lectuur.
In deze gids wordt ook gewezen hoe u met deze lectuur kunt werken.

Ambtsdragerscursus
Deze door het Toerustingscentrum samengestelde cursus omvat zes avonden en een vrijdagavond/zaterdagbijeenkomst. De cursus wordt in de eigen plaats of regio gehouden en gegeven aan maximaal 20 deelnemers. Naast kennismaking en bijbelstudie komen in de cursus o.m. de volgende onderwerpen aan de orde; grondlijnen van pastoraat en diakonaat, oriëntatie op de burgerlijke samenleving, planmatig werken van de kerkeraad. Het weekend is geheel gewijd aan het huisbezoek.
Voor mensen die ervaring hebben met het leiden van groepsgesprekken en die bereid zijn met deze cursus te werken wordt een informatiedag gehouden op het Toerustingscentrum op 16 september. Nadere informatie wordt op verzoek graag verstrekt.

Cursus missionaire gemeente, "op de tocht"
Deze door een viertal hervormde en gereformeerde evangelisatie- en toerustingsinstanties samengestelde cursus zal in 1979 in een aantal plaatsen worden gehouden. Ook voor begeleiders van deze cursus belegt het Toerustingscentrum een informatiedag en wel op 18 november. Kerk en Wereld organiseert een informatiedag op 25 november in Driebergen.

Gemeentezondag, gedachten en ervaringen
Steeds vaker wordt gevraagd te adviseren bij de opzet van een gemeentezondag. In deze brochure wordt aan de hand van ervaringen ingegaan op de bedoeling van gemeentezondagen en worden practische suggesties gedaan met het oog op de voorbereiding van een dergelijk gebeuren.

Lectuurtafel; over de opzet van een eenvoudige "lectuurdienst"
Deze brochure wil tegemoet komen aan diverse vragen om hulp bij de samenstelling van een collectie boeken en brochures voor een boekentafel in de kerk. Er worden in deze brochure suggesties gedaan voor de opzet van dit stukje werk, waarbij gedacht wordt aan de inzet van een klein team van medewerkers.
Wat het materiaal betreft wordt uitgegaan van een serie basispakketten, samengesteld uit brochures geschreven voor gemeentewerk.
Op 2 september kunnen gemeenteleden die met lectuurtafels werken deelnemen aan een instructiedag op basis van de in genoemde brochure geadviseerde opzet.
(Voor bestellingen raadplege men de rubriek 'Nieuwe uitgaven' in elk nummer van Kerkinformatie).

Coördinatie toerustingswerk
Aan provinciale en classicale instanties die vormings- en toerustingswerk opzetten verstrekt het Toerustingscentrum op verzoek informatie over de wijze waarop men elders te werk gaat. Het Toerustingscentrum is graag bereid met dergelijke regionale organisaties mee te denken. Hiermee hoopt het Toerustingscentrum een bijdrage te leveren aan een goede afstemming op elkaar van de vormings- en toerustingsactiviteiten in onze kerken.


Mevr A. P. van Woudenberg uit Leusden is stafmedewerkster voor de lectuurvoorziening van het Toerustingscentrum.


Voor alle gewenste informatie en voor aanmeldingen kunt u terecht bij het Toerustingscentrum, postbus 202, 3830 AE Leusden, tel. 033- 43244, toestel 123.


Fotobijschrift
Het Toerustingscentrum wil ook behulpzaam zijn bij het op juiste wijze laten functioneren van een lectuurtafel.


KALENDER TOERUSTINGSCONFERENTIES NAJAAR 1978
(zie de originele pdf)


Voor alle gewenste informatie en voor aanmeldingen kunt u terecht bij het Toerustingscentrum, postbus 202, 3830 AE Leusden, tel. 033- 43244, toestel 123.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 augustus 1978

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Aanbod Toerustingscentrum voor het nieuwe seizoen

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 augustus 1978

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken