Bekijk het origineel

Ambtsdrager kan leren luisteren

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Ambtsdrager kan leren luisteren

Ervaringen van een cursiste

5 minuten leestijd

"Na deze cursus voel ik me tenminste enigszins georiënteerd op mijn toekomstige taak. Ik had nogal wat drempelvrees te overwinnen toen men mij vroeg om ouderling te worden. Dat ben ik nu wel kwijt, want ik merkte dat iedereen hetzelfde probleem had. Gelukkig wist niemand precies hoe je het moet doen op huisbezoek. . ." Aan het woord is mevrouw C. Weeda-Miedema (54) uit Utrecht. Ze volgde in haar woonplaats dit voorjaar met twintig andere (aanstaande) ambtsdragers een speciale ambtsdragerscursus, die ook op enkele andere plaatsen in het land werd gehouden.

Leren luisteren
"De deelnemers opvoeden tot luisteraars" is volgens één van de initiatiefnemers, ds. H. J. Bavinck van het Toerustingscentrum in Leusden, een belangrijk aspect van de cursus.
"Een deel van het programma bestaat dan ook uit communicatie-oefeningen. De deelnemers spelen allerlei situaties. Ook de andere onderdelen van de cursus (die over meer gaat dan alleen huisbezoek) zijn er op gericht de verstrekte informatie te combineren met eigen ervaringen van de deelnemers".
Zes avonden en een weekend duurt de cursus. Is dat niet wat te veel van het goede?

Mevr. Weeda vindt van niet. "We hadden nog een hele tijd kunnen doorgaan. We hebben er zelf nog een avond aan vastgeknoopt over evangelisatie. Maar vooral de rollenspellen over het huisbezoek hadden we nog wat meer willen doen. Je leerde steeds beter luisteren naar de ander, maar ook naar je eigen reacties daarop..."
Dat dit leerzaam is blijkt in de praktijk. Mevrouw Weeda vertelt hoe ze enkele uren voor ons gesprek nog werd aangeklampt.
Wat was het geval? Tijdens een gesprek op de vrouwenvereniging over kerkgang had een kennis opgemerkt; die andere mensen zitten dan gezellig thuis, terwijl wij naar de kerk gaan. "Ik zei haar toen: hóórje eigenlijk wel watje zegt? Daar kwam ze vanochtend nog eens op terug. Je begrijpt toch wel — zei ze — dat ik het zó niet bedoelde?..."

"Niemand van de kerk. . ."
Mevrouw Weeda moet nog ouderiing worden; dat gaat dit najaar gebeuren nadat ze drie jaar lang het ziekenbezoek in de wijk heeft geleid. Verwacht ze dat haar taak heel anders wordt? "Ja en nee. Als ik de papieren van de cursus bekijk en me de gesprekken herinner, dan denk ik dat de gesprekken nauwelijks anders zullen verlopen dan bij het ziekenbezoek. Toch is er meer verantwoordelijkheid: bezoeken van de ouderiing staan toch in dienst van het gemeente-zijn. En dan zijn er nog de vergaderingen die het ook zwaarder maken. Maar extra gewicht omdat het nu ambtelijk werk is? Nee, ik kan het niet zien zoals sommige zieken, die bij mijn zoveelste bezoek klaagden: nu is er nog steeds niemand van de kerk geweest. Ik was dan niet 'van de kerk', maar van het ziekenbezoek".
Mevrouw Weeda is op een bijzondere manier in het ziekenbezoekwerk terecht gekomen. "Er waren moeilijkheden in ons gezin. Nadat we in een andere stad wat andere ervaringen hadden opgedaan, werden we in deze wijk zeer trouw bezocht Toen heb ik gezegd: als de situatie in ons gezin het toelaat wil ik ook iets dergelijks gaan doen, want ik weet nu hoe belangrijk het is."

Cursus bemoedigde
Onder de 21 deelnemers van de door mevrouw Weeda gevolgde cursus waren er ook uit andere wijken. "Dat vond ik wel prettig. Dan wordt er tenminste niet steeds over bepaalde situaties en mensen gesproken. Als het toch gebeurde was er altijd nog mevr. Procee, onze leidster, die ons telkens weer terug wist te brengen bij het onderwerp, als we eens te ver afdwaalden. En toch was er alle gelegenheid in te gaan op wat deze of gene bezighield."
Kijkt ze nu na de cursus anders tegen haar eigen wijk aan dan er voor? "Nauwelijks... Ik ben misschien niet meer zo bang dat de kerk over tien jaar uit deze wijk verdwenen zal zijn. Ik hoor dat wel eens hardop denken, en heb dat zelf ook wel eens gedaan, want het ziet er niet zo bemoedigend uit. Maar ik denk dat God er zelf wel voor zal zorgen. Bovendien heb ik ontdekt dat er nog heel wat mensen zijn die zich voor hun kerk willen inzetten. Het zijn misschien andere mensen dan vroeger. Ze willen het ook anders doen, maar waarom zou dat niet mogen? Het wordt op den duur toch de kerk van onze kinderen en die moeten we ook weten te boeien. Ik vind kerkzijn nu moeilijker dan enkele tientallen jaren geleden, maar ook zinvoller".

Vrouwen en diakenen. . .
We komen te praten over de rollen van mannen en vrouwen in de kerk. Mevrouw Weeda heeft tot nu toe ervaren dat de invalshoeken behooriijk uiteen lopen. "De mannen die altijd in het groot denken en de vrouwen die onmiddellijk aan de details denken, kunnen elkaar aanvullen. Bij ons is de kerk geen mannenwerk meer; ik ben zelfs bang dat het te veel vrouwenwerk gaat worden. De mannen zijn te druk met hun carrière."
Tot slot een opvallende conclusie van de Utrechtse cursisten (waaronder maar één diaken): "Het diaken-ambt wordt ten onrechte beschouwd als het opstapje voor een taak als ouderling. Het ambt van diaken is integendeel zwaarder dan dat van ouderling".
Ongetwijfeld niet alleen omdat de (vrouwelijke) diaken in de groep telkens de eerste was die koffie ging ronddelen. (hjv)


Als er voldoende vrijwillige leid(st)ers worden gevonden, kan de ambtsdragerscursus ook ditmaal in een aantal plaatsen gehouden worden. Wie ervaring heeft in het leiden van groepen en wil meewerken, kan zich wenden tot het Toerustingscentrum, postbus 202, Leusden-C, tel. 033-43244, toestel 123. Men krijgt dan het materiaal voor de cursus ter inzage en wordt vervolgens uitgenodigd voor een informatiedag.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 augustus 1978

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Ambtsdrager kan leren luisteren

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 augustus 1978

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken