Bekijk het origineel

Dagboek uit Amerika, 10 tot 24 juni 1978

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Dagboek uit Amerika, 10 tot 24 juni 1978

8 minuten leestijd

10 en 11 juni
Voor het eerst in ons leven arriveren Weststrate en ik in Amerika. Ook hier gaan we naar de kerk op zondagochtend. Aan de hand van het telefoonboek vinden we de enige Christian Reformed Church op Manhattan: een kerk van zwarte mensen midden in Harlem. De gemeente is vacant, maar onder leiding van een ouderling wordt er een Children-Sunday gehouden, waaraan alle kinderen van de gemeente meedoen, maar die dan ook meer dan twee uur duurt. Mij wordt gevraagd een woordje te spreken. Hoe staat het met m 'n Engels? Het lukt!
Er is vandaag geen middagdienst, zodat wij alle gelegenheid hebben om Manhattan te verkennen.

12 juni
Om 1 uur wordt de Synode van de Reformed Church in America geopend. We vergaderen in de Columbia University. Het wordt een feestelijke week, omdat herdacht wordt, dat 350 jaar geleden Jonas Michaelius de eerste gemeente institueerde. De Synode werkt sneller, maar misschien wat oppervlakkiger dan bij ons. Wij zitten helemaal achterin de zaal 's Avonds vergaderen de commissies en hebben wij gelegenheid om Broadway te bekijken.

13 juni
Ik mag de Synode toespreken. Aan de hand van Alg ra's "Het wonder..." vertel ik, dat de band tussen de Reformed Church en onze kerken dikwijls onder spanning heeft gestaan, maar nooit verbroken is. Als cadeau overhandigen we de "Delftse Bijbel", 's Middags vertellen we in de commissie, die zich bezig houdt met de eenheid der kerken, over onze verhouding tot de G.O.S., de Nederlandse kerken en Amerika. Wij vragen naar de verhouding van de Reformed Church tot de Christian Reformed Church.
's Avonds wordt er een herdenkingsdienst gehouden in de oudste kerk, The Marble Collegiate Church. Prof Berkhof is overgekomen om de preek te houden. Hij wordt zo uitbundig verwelkomd, dat ik me benieuwd tot luisteren zet: kan hij nog verdwijnen achter de heerlijkheid van onze Meester? Het lukt hem...
Alle officiële afgevaardigden (een lange stoet) moeten in toga verschijnen: wie geen toga (bij zich) heeft, is gehuld in het gewaad van de koorleden.
Dat koor doet z'n best: tijdens de collecte hoor ik het duet uit de "Parelvissers" van BIzet, al zijn de woorden vervangen door een parafrase van het Onze Vader Dat is wel even wennen.

14 Juni
's Avonds komen we aan in Grand Rapids om de Synode van de Christian Reformed Church te bezoeken, die net begonnen is. We worden afgehaald door Gerard Bouma, die ons nog vaak de weg zal wijzen. We maken kennis met het moderamen: assessor Kuyvenhoven blijkt een neef te zijn van onze assessor Hofland, zodat we met een rustig gevoel naar bed gaan.

15 Juni
We lopen Jaap Kuntz, m 'n jaargenoot en John Galbraight, de voorzitter van de G.O.S. tegen het lijf Verreweg de meeste leden van de Synode hebben Nederlandse namen en spreken nog een mondje Hollands. Sommigen verbaast het, dat we nog nooit bij hun familie in Nederland koffie hebben gedronken. De T.V. is aanwezig, wanneer de Synode zich achter de Zuidafrikaanse Koinoniaverklaring stelt. Omdat men niet is aangesloten bij de Wereldraad van kerken, bespaart men zich discussies over het P.C.R.-fonds.
De Vrijgemaakten-buiten-verband willen meer contact met de C.R.C. Die wil daar wel op ingaan, maar weet niet wat dat nu weer voor een Nederiandse kerk is. Ik geef inlichtingen naar mijn beste weten en de deur zwaait open voor deze Vrijgemaakten.

16 Juni
Vandaag worden de zendingsmensen, voorzover niet in het buitenland aan het werk, aan de Synode voorgesteld: een indrukwekkende stoet en veel enthousiasme.
Het valt me op, dat er noch in de Synode noch in de commissie-vergaderingen wordt gerookt. De afgevaardigde van de Australische kerken vertelt me, dat er in zijn omgeving van een roker wordt gezegd: "He is onregenerated or a Dutchman " (Hij is niet wedergeboren of hij komt uit Nederland). Daar ga je...

17 Juni
's Morgens bezoeken we Holland en omgeving, het gebied waar van Raalte en zijn Afgescheidenen in de vorige eeuw begonnen zijn en waar ook de Christian Reformed Church is ontstaan. We bezien de kerk van Van Raalte en wandelen langs de graven van de pioniers. De streek is bezaaid met Christian Reformed kerkgebouwen, alleen al in Grand Rapids zijn er meer dan 30. leder kan zich aansluiten bij de kerk, die hem ligt. Je hoort uiteraard weinig van spanningen binnen de gemeentes: die komen boven water op de classes, waar de verschillende liggingen elkaar ontmoeten en tot zaken moeten komen. Een gevolg van dit systeem is natuurlijk ook, dat de predikanten hun gemeenteleden overal en nergens hebben: ze zullen elkaar onderweg wel vaak tegenkomen.
's Middags maken we de huwelijksbevestiging mee van één van de zonen van ds. Tymen Hofman, die we goed hebben leren kennen toen hij vorig jaar namens zijn kerk Lunteren bezocht. We zitten wel in de kerk, maar een trouwerij is een louter burgerlijke aangelegenheid, zodat er nauwelijks wordt gepreekt en helemaal niet wordt gezongen door de kerkgangers.

18 Juni
Naar de kerk bij Bouma en Hofman: goede preken naar mijn smaak. We genieten van de gastvrijheid in de pastorieën.

19 Juni
Er moet een nieuwe hoogleraar in de dogmatiek voor Calvin Seminary worden benoemd: de beide kandidaten worden in een publieke zitting uitvoerig aan de tand gevoeld, opdat ieder weet welk vlees er in de kuip zit! 's Middags spreek ik de Synode toe, vertel van onze problemen en roep de zusterkerk op tot blijvende solidariteit. Het antwoord is vriendelijk en hartelijk, zonder allerlei verwijten in onze richting. We constateren, wat we al eerder gemerkt hadden, dat er in de loop van de laatste jaren voortreffelijk werk gedaan is door de wederzijdse afgevaardigden op de Synodes in Grand Rapids en Lunteren.
Op de uitgestrekte campus van Calvin College, waar we logeren en vergaderen, worden nog meer Synodes gehouden dan die van de CRC: ook komen bijeen in deze week de Orthodox Presbyterian Church, de Presbyterian Church in America, de Reformed Presbyterian Church, Evangelical Synod en de Reformed Presbyterian Church. De vijf kerken ontmoeten elkaar van tijd tot tijd in de NAPARC (North American Presbyterian and Reformed Council), die iets lijkt op ons contactorgaan voor de gereformeerde gezindte. 's Avonds komen de leden van de Synodes bij elkaar in een soort kerkdienst, waar we psalmen zingen zonder orgelbegeleiding, omdat de Ref Presb. Ch. daar principieel op tegen is. De vijf Synodes vertegenwoordigen ongeveer 400.000 mensen, dat is 0,2% van de Amerikaanse bevolking. Ik kan het enthousiasme van de bijeenkomst over zo veel oecumene maar moeilijk delen.
Maar toch: zou het er bij ons ooit van kunnen komen, dat de kerken van de zgn. Gereformeerde Gezindte rondom het Evangelie bij elkaar komen?!

20 en 21 Juni
De Synode kabbelt rustig door, zodat we gelegenheid hebben om Calvin Seminary, dat zich ook op de campus bevindt, te bezoeken.
Een groot deel van de bibliotheek bestaat uit Nederlandse boeken, nog altijd. We zijn weer in de Synodezaal, wanneer gesproken wordt over het voorstel de vrouw toe te laten tot het ambt van diaken. Er is een overweldigende belangstelling op de publieke tribune: ik schat,dat er 1000 mensen, meest vrouwen, kijken en luisteren. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen om de vrouw zonder meer diaken te laten zijn. Met 87 tegen 60 stemmen wordt daarna besloten de vrouw wel tot diaken te benoemen, maar onder de uitdrukkelijke bepaling, dat zij onderscheiden moeten blijven van de ouderling.
De bedoeling is ongetwijfeld, dat een mannelijke diaken meer gezag heeft dan een vrouwelijke, maar dat wil men niet uitspreken om het diaken-ambt "heel" te houden.
Een ingewikkelde constructie, maar beter een half ei dan een lege dop, denkt de publieke tribune en er volgt een geweldig applaus. Een afgestudeerde theologe heeft via haar kerkeraad gevraagd om toelating tot het ambt van predikant, maar maakt geen schijn van kans en zal zich nu wel aanmelden bij een of andere presbyteriaanse kerk, die haar graag zal ontvangen.
Voorts wordt nog besloten, dat een studiedeputaatschap in 1980 een rapport moet uitbrengen over het dansen, dat hand over hand schijnt toe te nemen onder de jongeren van de Christian Reformed Church. De Canadezen, die sterker op ons land zijn betrokken dan de Amerikanen, hebben weinig behoefte aan deze studie, maar schikken zich.

22 Juni
De laatste dag van de Synode: Weststrate spreekt een dankwoord, dat er goed ingaat en voorzitter Clarence Boomsma spreekt een kort, zakelijk slotwoord. Is hij opgelucht? Dat moet wel, want de manier van vergaderen in de Engels-sprekende wereld is voor een Synode- praeses lastig en vermoeiend.

23 en 24 Juni
We reizen terug in gezelschap van Peter Bergwerff, de journalist voor kerkelijke zaken van het Nederlands Dagblad en een goede bekende uit Lunteren. Op Schiphol dringt het al gauw tot ons door, dat er nog altijd "Vrijgemaakten" en "Synodalen"zijn én dat het nog zomer moet worden in ons land.


Ds. C. Mak, voorzitter van de Generale Synode, bracht samen met scriba, ouderling M. H. L. Weststrate, namens onze kerken een bezoek aan enkele kerken in de Verenigde Staten. Bovenstaande indrukken zette hij voor Kerkinformatie op papier.


Fotobijschriften
Rechts boven en onder: ds. C. Mak en de heer M. H. L. Weststrate in Holland (Michigan) vóór de onder leiding van ds. A. C. van Raalte gebouwde kerk.
Reformed Church, ergens tussen Hollanden Grand Rapids, in de staat Michigan, waar zowel RCA als CRC sterk vertegenwoordigd zijn.
Overzicht van de synode van de Christian Reformed Church, met links aan de gastentafel o.a. ds. C. Mak en de heer M. H. L Weststrate.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 augustus 1978

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Dagboek uit Amerika, 10 tot 24 juni 1978

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 augustus 1978

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken