Bekijk het origineel

Classis Leiden van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Classis Leiden van de Gereformeerde Kerken in Nederland

1 minuut leestijd

Aan de kerkeraden en de classes

De classis Leiden van de Gereformeerde Kerken in Nederiand heeft in haar vergadering van 11 mei l.l. — gehoord de reden, gehoord ook de mededeling van de kerk van Leiderdorp — met medewerking en goedvinden van deputaten ad art.-56 K.O., besloten — met inachtneming van het bepaalde in art.-14 der kerkorde — te voldoen aan het uitdrukkelijk verzoek van ds. R. v. d. Kolff, laatstelijk predikante te Leiderdorp, haar te ontheffen uit het ambt van dienaar des Woords bij de Gereformeerde Kerken in Nederland.
Hoewel met leedwezen, kon de classis met respect voor de redenen, dit besluit met vrijmoedigheid nemen en ds. v. d. Kolff toestaan over te gaan tot een andere staat des levens, waarin zij naar haar mening haar Heer beter zal kunnen dienen dan in het ambt van predikante.
De classis bepaalde dat dit besluit zou ingaan op 12 mei 1978, met ingang van welke datum zr. v. d. Kolff opgehouden is predikante te zijn in de Gereformeerde Kerken.

Namens de classis,
ds. G. van Loenen, praeses
ds. E. Warnink, scriba

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 september 1978

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Classis Leiden van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 september 1978

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken