Bekijk het origineel

IKV contra kernbewapening: kwestie van lange adem

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

IKV contra kernbewapening: kwestie van lange adem

4 minuten leestijd

Wie zich er over verbaast dat het Interkerkelijk Vredesberaad de komende vredesweek (24-30 september) opnieuw wijdt aan zijn campagne tegen de kernwapens, moet weten dat het IKV de actie 'Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland' zo'n tien jaar lang denkt voort te zetten. Die tien jaren vormen niet een signaal van gebrek aan zelfvertrouwen, maar komen meer voort uit het besef dat het gesprek in de kerken nog maar nauwelijks op gang is gekomen. Daarom wordt de Vredesweek 1978 voor het IKV een poging om het gesprek tussen de plaatselijke IKV-groepen (kernen) en de kerken te bevorderen. Opnieuw is de Vredeskrant daart3ij het belangrijkste middel. Centraal staat in die krant de open brief aan kerke- en parochieraden. In die brief vragen "de 250 kernen van het verbond tegen de kernwapens" de kerkeraden om in het komende winterseizoen op alleriei manieren te bevorderen dat overiegvormen ontstaan voor "het samen zoeken naar een weg om onder de doem van de kernwapens uit te komen."

En verder in de Vredeskrant. . .
Elders in de krant een bijdrage over het 'hoe' van dit georganiseerde gesprek. Uiteraard blikt de krant terug op het eerste jaar van de campagne. Ervaringen vanuit een drietal kerngroepen worden verteld. Ook wordt een dikwijls gestelde vraag — 'wat is het alternatief als de IKV-campagne mocht slagen?' — beantwoord.
Evenals andere jaren bevat de Vredeskrant een speciale 'jongerenkrant. De Vredeskrant is echter beslist niet de enige vredesweeklectuur. Het IKV zorgde voor een project voor basisscholen en een folder met spelmogelijkheden voor het voortgezet onderwijs.

Andere publikaties
Een oordeel vormen zonder kennis over het denken over ooriog en vrede is niet mogelijk.
Om mensen met de bezinning op het vraagstuk van oorlog en vrede vertrouwd te maken, geeft het IKV zogenaamde mini-brochures uit. In het documentatiepakket bij de Vredesweek 1978 bevinden zich brochures als 'Denken over oorlog en vrede in de kerk', 'De kernwapens in Nederiand', 'Machteloos en wereldvreemd?' en 'Rekenschap'. Eén van die onderwerpen (De kernwapens in Nederland) wordt uitgebreider behandeld in een zogenaamd 'geschrift'.
Niets is moeilijker dan vechten tegen iets abstracts en onbekends; vandaar deze poging van het IKV om de kernwapens in Nederiand 'in kaart te brengen'. Aan de orde komen: de geschiedenis, de pariementaire controle (of het ontbreken daarvan), Nederlandse 'atoomtaken', de strategie in geval van een werkelijke atoomooriog.

Rekenschap over motivatie
De mini-brochure 'Rekenschap' wil nog eens duidelijk maken op welke geloofsvisie de IKV-uitspraken over ooriog en vrede berusten. Aan de groeiende behoefte aan bijbelse motivatie komt het IKV met deze publikatie tegemoet Die rekenschap wordt overigens in de verschillende tradities, welke in het beraad vertegenwoordigd zijn, verschillend verwoord. Het IKV hoopt dat de lezer zich in één van de verwoordingen zal herkennen, maar dat hij/zij tegelijk ook zal merken welke diepe eenheid de verschillende uiteenzettingen draagt.
De laatste publikatie in het pakket voor 1978 is een uitvoerig cahier over Nederlandse wapenexporten. "De cijfers wisselen, maar meestal is Nederiand tussen de zesde en tiende plaats van de wereldranglijst te vinden", zegt het IKV in de aankondiging.
Het bureau van het Interkerkelijk Vredesberaad — het adres voor inlichtingen — is gevestigd in de Celebesstraat 60 te Den Haag, tel. 070-631931. Besteladres voor publicaties: IKV-documentatie, Parkweg 20a, Voorburg of via het juist genoemde telefoonnummer.


De Vredeskrant 1978 van het IKV is aan alle kerkeraden toegezonden met een begeleidende brief van deputaten voorde begeleiding van de gereformeerde deelnemers in het Interkerkelijk Vredesberaad. Daarin vragen laatstgenoemden speciale aandacht voor de Open Brief, waarin wordt opgeroepen tot een niet vrijblijvend gesprek over de kernbewapening. De deputaten wijzen er op dat de inhoud van de brief in vele opzichten overeenstemt met het besluit dat de generale synode van Zwolle in het voorjaar 1978 nam over de massa-vernietingswapens.
Niet iedereen zal zich met de keuze van het IKV (de kernwapens de wereld uit om te beginnen uit Nederiand) verenigen. De Vredeskrant vraagt dan ook om kritische lezing -— aldus de brief aan de kerkeraden — maar met instemming hebben we vastgesteld dat het IKV zijn stellingname uitdrukkelijk als een bijdrage voor de discussie stelt en niets wil opleggen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 september 1978

Kerkinformatie | 24 Pagina's

IKV contra kernbewapening: kwestie van lange adem

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 september 1978

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken