Bekijk het origineel

Nieuwe uitgaven vanuit het Dienstencentrum

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Nieuwe uitgaven vanuit het Dienstencentrum

3 minuten leestijd

Kerk, staat en samenleving in Oost-Europa, Algemeen Diakonaal Bureau, 1978,48 blz., ƒ 2,—.
De brochure bevat lezingen van prof. dr. J. de Graaf en dr. J. A. Hebly, gehouden op een informatiedag van de diakonale Europacommissie van de grote kerken.

Diakonaat in de praktijk, een aantal onderwerpen behandeld uit en voor de praktijk, door A. G. Delleman, Algemeen Diakonaal Bureau, 1978, 2e druk, 63 blz., met bijlagen, ƒ 3,50.

Kerk en volk in Namibië, David de Beer, Algemeen Diakonaal Bureau, 1978, 32 blz., ƒ 1,50.
Het Algemeen Diakonaal Bureau steunt een aantal programma's die opgezet zijn door de inmiddels verbannen bisschop Colin Winter. De brochure geeft een overzicht van de situatie, waarin Namibië momenteel verkeert.

Uw volk is mijn volk. Kerk en Israël samen onderweg, ds. J. Dijk. Zomer & Keuning, 1978, 2e druk, 95 blz.,/11,75.

Gods Partner; ontmoeting met het Jodendom, Willem Zuidema. Ten Have, 1978, 2e druk, ƒ29,50.

Binnenkort verschijnt:
En nu. . . mogen de kinderen naar voren komen; handreiking voorde leiding van kindernevendiensten, onder redactie van ds. H. H. Hogenhuis en B. Robbers. Jeugd- en Jongerenpastoraat, in samenwerking met het Landelijk Centrum voor Gereformeerd Jeugdwerk, 1978, + ƒ 6,50.

Onderstaande uitgaven zijn reeds in de twee vorige nummers van Kerkinformatie uitgebreider aangekondigd, toen echter een vermelding over de wijze van bestellen ontbrak:

Een volk op reis; Molukkers in Nederland — samenleving en kerk. Samensgesteld door drs. G. Boer, Informatiedienst, e.a. 1 978, 32 blz. ƒ 2,50.

Gemeentezondag; gedachten en ervaringen rond de organisatie van een gemeentezondag.
Toerustingscentrum, 1978, 24 blz. (incl. lit. opgave), ƒ 1,25.

Lectuurtafel; over de opzet van een eenvoudige 'lectuurdienst'. Toerustingscentrum, 1978, 28 blz., ƒ 1,50.

Positieve en negatieve effecten van de media op evangelisatie, dr. A. H. van den Heuvel, Vertaling van een artikel in W.A.C.C.-joumal, december 1977. Evangelisatiecentrum, Kerk en Wereld, 14 blz. ƒ 1,—.

Op de tocht, cursus missionaire gemeente. Een cursus voor gemeenteleden, samengesteld door vier organisaties: de Centrale voor vormingswerk/ hervormde vrouwendienst. Evangelisatiecentrum, Kerk en Wereld en Toerustingscentrum.
Uitgave: Centrale voor vormingswerk/HVD, 1978, ƒ3,95.

Samen tot uw dienst; waarover praten wij dit nieuwe werkseizoen? Aanvulling op de materiaalgids 1977/78 voor het seizoen 1978/79. Uitgave Toerustingscentrum/Centrale voor Vormingswerk- H.V.D., 1978, ƒ 1,50. De gids 1977/1978, waarop deze brochure een aanvulling is en waarnaar steeds verwezen wordt, is nog verkrijgbaar a ƒ2,50.

Samenspel tussen ouderiingen en diakenen.
Uitgave: Algemeen Diakonaal Bureau, 1978, 32 blz. ƒ 1,50.

Landen en kerken in Oost-Europa; informatiemap ten behoeve van literatuurverspreiding in Oost-Europa. Uitgave: Algemeen Diakonaal Bureau, herz. dr. 1 978, 28 blz., ƒ 1,50.

Tenzij anders vermeld kunnen deze uitgaven worden besteld bij het Dienstencentrum, postbus 202, Leusden, giro 5131 53, met vermelding: bestelling. .. (volgt titel gewenste uitgave).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 september 1978

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Nieuwe uitgaven vanuit het Dienstencentrum

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 september 1978

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken