Bekijk het origineel

Presentatie kerkelijk werk in zijn samenhang aan gemeente

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Presentatie kerkelijk werk in zijn samenhang aan gemeente

Overkoepeling in Gemeente-opbouw

5 minuten leestijd

Het gaat om de gemeente. Daar klopt het hart van de kerk. Daar moet het gebeuren. — Deze drie zinnetjes zijn regelmatig te horen in kerkelijke vergaderingen. Of het nu een synode, een deputaatschap of een kerkeraad betreft.
Dat is maar al te waar. Alleen, het is gemakkelijker gezegd dan gedaan om samen, in de plaats waar je woont, veel meer een echte geloofsgemeenschap te zijn. Dat wil zeggen: in woord en in daad. Op zo'n manier, dat iedereen in een gemeente zich veel meer bij het kerkelijk werk betrokken kan voelen en constateert: Zie je, dat was nu net precies wat ik altijd al miste. En op zo'n manier, dat mensen aan de rand of buiten de keri< gaan zeggen: kijk eens, in die gemeente gebeurt iets. Je zou er gewoon zin in krijgen om mee te gaan doen ...
Hoe komt het nu, dat er over de betrokkenheid van gemeenteleden bij het kerkelijk werk zo'n algemeen gevoel van onbehagen is? Hoe komt het toch, dat het allemaal niet gaat zoals het zou moeten gaan? Sommigen weten daar onmiddellijk een antwoord op: onverschilligheid bij gemeenteleden! Ja, dat hoor je veel. Maar het is een al te gemakkelijke verklaring naar het anderen voorkomt.

Wil is er vaak
Want, zo redeneren die laatsten, het zou best eens kunnen zijn, dat heel velen graag zouden willen inhaken op kerkelijk werk. Mits het hun maar duidelijk en omlijnd werd gepresenteerd in bijvoorbeeld een totaal-keuzepakket. Mits zij daarin iets zouden kunnen vinden, dat overeenkwam met hun mogelijkheden. Waardoor ook aan het derde 'mits' voldaan zou zijn namelijk dat ze het inderdaad ineens helemaal zouden zien zitten.
Waarmee maar gezegd wil zijn, dat het gemeentewerk misschien wel eens anders aangepakt zou moeten worden. Ook al, omdat de maatschappij verandert. Dat gezocht moet worden naar nieuwe vormen, een heel andere benadering en aanpak.
Want wat komt er niet allemaal op een gemeente af? De opdracht als kerkleden getuigen te zijn, het verband kerk en dagelijks werk (ja, wat doen we vanuit de deskundigheid in ons dagelijks werk in de gemeente?), hoe reageren we op kerk en vrije tijd, hoe dragen we het geloof aan jongeren over en geven we ze zo de ruimte, dat ze zich in onze geloofsgemeenschap echt thuis kunnen voelen, hoe zorgen we geestelijk voor elkaar, hoe reageren we op minderheidsgroepen en andere achtergestelden in onze woonplaats, hoe geven we andere vormen van diakonaat hier en nu een beetje meer gestalte? Uit deze nog niet eens volledige opsomming van gemeentelijke taken of werksoorten is misschien opgevallen, dat je ze eigenlijk amper afzonderiijk kunt noemen, omdat ze allemaal met elkaar samenhangen.

't Gáát om de gemeente
Welnu, het zoeken naar de beste aanpak van het gemeenteweri<, de presentatie daarvan veel meer als één geheel en het ten behoeve daarvan op elkaar afstemmen of coördineren van al die werksoorten is de belangrijkste bedoeling van het nieuwe, gebundelde deputaatschap Gemeente-opbouw, waartoe de synode pas heeft besloten. Het woord 'gemeente- opbouw' zegt het al: het gaat erom het grondvlak te dienen in zijn streven beter geloofsgemeenschap te zijn. Déérvoor zijn evangelisatie, kerk en bedrijfsleven, binnenlands diakonaat, kerk en recreatie, jeugd- en jongerenpastoraat, 'gewoon' pastoraat, kerk en sociaal-cultureel werk en ook kerkopbouw, dat voortaan, veel juister, kerkelijke organisatie en voorzieningen is gaan heten, onder die ene paraplu van Gemeente-opbouw gaan zitten, terwijl op een andere manier ook zending, werelddiakonaat en toerusting erbij zijn betrokken. Dit alles om te proberen al die werksoorten meer als een eenheid aan de gemeente te presenteren.
Zodat deze, ondanks de vele bomen toch weer beter het bos kan gaan zien en des te gemakkelijker het draagvlak voor al dit werk kan gaan worden. Dat wil zeggen verdeeld over de gemeenteleden naar de mate van ieders gaven.
De deputaatschappen die nu bij Gemeenteopbouw zijn ondergebracht heten voortaan secties of taakgroepen. Eenvoudig gezegd verandert aan hun werk weinig. Ze behouden hun eigen verantwoordelijkheid en blijven als vanouds over hun werk rapporteren aan de synode. Alleen: in een gebundelde rapportage, waarin ook aandacht gegeven wordt aan de gemeenschappelijke vragen, aan de totaal-aanpak dus.

Nieuwe dimensie
Zo wordt aan al dat werk een dimensie toegevoegd: door het op elkaar afstemmen van al die activiteiten zullen deze èn voor de synode èn voor de gemeente overzichtelijker en dus meer 'behapbaar' moeten worden.
Waardoor ook de synode, naar gehoopt wordt, in staat zal worden gesteld, een beter, een samenhangender beleid uit te stippelen.
Kort gezegd zal in de nieuwe opzet dus allereerst de samenhang van alle werksoorten, het beleid en de manier van werken worden gesignaleerd, waarna zal worden bezien hoe de dienstveriening vanuit 'Leusden', die hoofdzakelijk kan worden gekenschetst als voorlichting en advisering, overzichtelijker kan worden gepresenteerd. Dat zal dan de nodige coördinatie vergen. En omdat het geheel meer is dan de som der delen, zou het best kunnen gebeuren dat het met 'datgene, wat het eerst moet'; de prioriteiten, wel eens anders zal komen te liggen, dan tot nu toe het geval was.
't Is niet gering, wat wordt beoogd, zult u zeggen. Maar het is wel nodig. En er zal toch wel begrip voor zijn, dat de kerken niet onmiddellijk iets van deze voorgenomen en inmiddels begonnen krachttoer zullen merken.
Wel even geduld alstublieft. Trouwens, als u er wél onmiddellijk iets van zou moeten merken kon dit betekenen, dat alle, nu gebundelde, deputaten afzonderiijk nooit goed gewerkt zouden hebben. En dat weten we allemaal wel beter.


Bijschrift
Krachttoer van Gemeenteopbouw...

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 oktober 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Presentatie kerkelijk werk in zijn samenhang aan gemeente

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 oktober 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken