Bekijk het origineel

Assistentie in Zuid-Amerika werd doorgelicht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Assistentie in Zuid-Amerika werd doorgelicht

4 minuten leestijd

Belangrijk moment in de zending was de bezinning in het Centraal Orgaan op ons werk in Zuid-Amerika. Het Zuid-Amerika Orgaan had er met een uitvoerige nota voor gezorgd dat in september diepgaand over onze assistentie op dit continent gepraat kon worden.
Wat in de rapportage opnieuw nadrukkelijk naar voren komt is dat er in Zuid-Amerika grote behoefte is aan een eigen gezicht. Niet de zaken die wij — vanuit de Nederlandse situatie — belangrijk vinden, maar de zaken die in de Zuidamerikaanse situatie gewicht in de schaal leggen, moeten voorrang hebben.
Een voorbeeld; wij vragen vanuit Europa wanneer zij denken dat wij onze financiële hulp aan hun theologische opleidingen kunnen 'afbouwen' (beëindigen). Het antwoord is dan; nooit. Want zij weten dat ze dan weer zullen moeten gaan werken met Amerikaanse en Europese theologische lectuur, terwijl er een dringende behoefte is — en gelukkig wordt daarin meer en meer voorzien — aan eigen Latijns-Amerikaanse theologie.

Economisch-koloniaal
Het 'zendingsgebied' Zuid-Amerika vertoont zowel overeenkomsten als verschillen met Afrika en Indonesië. Hebben we het bij de laatst genoemden over koloniale verhoudingen, dan worden meestal politieke aspecten bedoeld; de naween van een tijd waarin westeriingen daar de machthebbers waren.
In Zuid-Amerika is nóg sprake van een koloniaal tijdperk, niet in politieke, maar in economische zin. In toenemende mate heeft dat invloed op de houding van de westerse zending in Zuid-Amerika.
Een ander verschil. Met de wereldgodsdiensten wordt men in dit deel van de wereld nauwelijks geconfronteerd. Wellicht des te sterker met niet-christelijke maatschappijopvattingen, zoals marxisme, liberalisme en met de typisch Braziliaanse volksreligie, dat vreemde mengelmoes van Indiaanse, Afrikaanse en christelijke invloeden.
De gereformeerde zending is, op verzoek van reformatorische christenen daar, in Zuid- Amerika actief geworden in het begin van de jaren zestig, mede omdat het werk in Indonesië toen nogal bedreigd leek. De uiteindelijke ontwikkeling was, dat taken werden aanvaard in Argentinië en Brazilië: missionaire toerusting van gemeenten, theologisch onderwijs, lectuur-, radio- en veldwerk. Veelal zijn deze werksoorten maatschappelijk getint.
Het Zuid-Amerika Orgaan houdt zich voortdurend op de hoogte van de ontwikkelingen in deze arbeid. Het heeft een open oog en oor voor de ontwikkelingen in de samenleving( en) van dit continent, waar zo vaak tussen twee kwaden gekozen moet worden. In zo'n sftuatie, namelijk die van Zuid-AmerikanCi, rapporteerde het Zuid-Amerika Orgaan; 'is het er ons om te doen kritisch-solidair te zijn met die christenen, die worstelen en lijden om de gerechtigheid, die de barmhartigheid najagen en die de vergeving verkondigen. Het is er ons om te doen ons in de buurt te bevinden van die christenen, die bevrijdingservaringen hebben opgedaan, om van hen te leren, hen te helpen en erdoor gezegend te worden'.

Vandaar
Terug naar eigen land. Met ingang van 1979 krijgt Vandaar in drs. H. Baas, nu nog zendingssecretaris speciaal belast met Afrikazaken, een nieuwe eindredacteur. Hij volgt daarmee dr. J. C. Gilhuis uit Soest op, die 70 jaar is geworden en daarmee de tijd gekomen acht zijn functie neer te leggen.
De nieuwe eindredacteur is sinds 1950 in zendingsdiensL Achtereenvolgens was hij sociaal-economisch adviseur van de Javaanse Christelijke Kerk van Midden-Java, in dienst van de Presbyteriaanse Kerk van Rwanda en de afgelopen zes jaar Afrika-secretaris.
Inmiddels heeft het Breed Moderamen van de synode, dat drs. Baas in zijn nieuwe functie benoemde, ook de komende vacature bij het secretariaat voor Afrika vervuld door de benoeming van ds. L R. Krol te Vlaardingen.
Ds. Krol maakte sinds 1962 deel uit van verscheidene zendingscolleges en is nu voorzitter van het Afrika Orgaan waarvoor hij dit werelddeel herhaalde malen bezocht Hij is nog bezig met een studie missiologie aan de V.U.

Synodevoorzitter op bezoek
Over onze gasten nog dit. Behalve van de vrouwendelegatie van de Javaanse Christelijke Kerk van Midden-Java, waarover we al eerder berichtten en die met alleriei (vaak specifiek vrouwelijke) facetten van ons kerkelijk werk kennismaakte, hebben we bezoek gehad van drs. Th. Kobong en echtgenote, synodepraeses van de Toradja-kerk. Hij heeft zich in 'Leusden' uitvoerig laten vooriichten over het synodewerk, het toerustingswerk, het werk van zending en (wereld)diakonaat.
Het echtpaar was hier op uitnodiging van de Gereformeerde Zendingsbond (in de hervormde kerk) waarmee zijn kerk relaties heeft.


Ds. Vos is directeur van het Zendingscentrum


Fotobijschrift
Het echtpaar Kobong liet zich uitvoerig over de toerustingsactiviteiten van onze kerken voorlichten in het Dienstencentrum. Van links naar rechts mevrouw An van Woudenberg van het Toerustingscentrum, mevrouw Kobong, ds. P. G. van Berge, secretaris Oost-lndonesië van de zending en drs. Kobong.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 oktober 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Assistentie in Zuid-Amerika werd doorgelicht

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 oktober 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken