Bekijk het origineel

Brief aan kerkeraden over verslavingsverschijnselen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Brief aan kerkeraden over verslavingsverschijnselen

4 minuten leestijd

Zeer geachte broeders en zusters,
Reeds lange tijd leeft er in brede kringen van ons volk verontrusting over de snel om zich heen grijpende verslavingsverschijnselen in onze samenleving.
In het bijzonder denken wij aan de verslaving aan genotsmiddelen: niet alleen de drugs, maar bijvoorbeeld ook de alcohol.
Op zich genomen zou men bij voorbeeld alcoholhoudende dranken als genotsmiddelen kunnen omschrijven. Maar het wordt meer en meer duidelijk, dat op grote schaal het gebruik van deze genotsmiddelen in misbruik ontaardt. We kunnen hierbij denken aan de grote aantallen mensen, die jaariijks geverbaliseerd worden, wegens het onder invloed van alcohol deelnemen aan het verkeer.
Verder denken wij aan de zeer velen die verslaafd zijn aan stoffen als heroïne, pervitine enz.
De problematiek van de verslavingsvormen, die onze samenleving bedreigen, is een zaak van grote zorg voor de overheid, consultatiebureaus medici, de consultatiebureaus voor alcohol en drugs, voor de familieleden en voor allen, die hetzij uit hoofde van hun beroep, hetzij omdat zij persoonlijk verslaafden kennen, met deze problematiek worden geconfronteerd.
Meer en meer wordt echter duidelijk, dat juist de omgeving waarin een mens verkeert — en dit geldt zowel in de positieve als in de negatieve zin — mede bepalend is voor de vraag of hij of zij al dan niet een verslaafde zal worden.
Dat is de reden waarom wij ons tot u wenden. Immers ook de gemeente van Jezus Christus is een groep waarin mensen onderiing met elkaar verkeren. Wij stellen u de vraag, of het niet tijd wordt, dat wij ons samen bezinnen op de vraag, of wij ten aanzien van het gebruik van genotsmiddelen niet moeten komen tot een nieuwe levensstijl.
Wij denken bijvooriDeeld aan het drankgebruik in huiselijke kring en bijeenkomsten van gemeenteleden. Ook denken wij aan de problematiek rond het gebruik van alcoholhoudende dranken in jeugdsociëteiten en verenigingsgebouwen.
Mag een christen, wanneer de zaak 'uit de hand gelopen' is, zeggen: 'Dit bedek ik met de mantel der liefde?' Durft een christen nog duidelijk te laten merken, dat hij een veelvuldig gebruik van alle roesverwekkende of bewustzijnsverruimende middelen, als ongepast beschouwt?
Wij wilden graag, dat u op uw vergadering, dit schrijven ernstig bespreekt, aan de hand van de volgende vragen:
1. Hoe staat het in onze eigen gemeente met het drankgebruik en het gebruik van andere verslavende middelen? Is het niet zo, dat juist de zwakken tegenwoordig door ons eigen gedrag kunnen gebracht worden tot verslaving?
2. Is het juist, dat de kerk wel de versobering en de nieuwe levensstijl predikt, maar veelal zwijgt over het ge- en misbruik van genotsmiddelen als drugs en alcohol? Zo nee, wat zouden wij hieraan kunnen doen?
Mogelijkheden om de zaak bespreekbaar te maken in de gemeente zijn b.v.:
Het beleggen van een speciale thema-zondag, eventueel met nabespreking.
Het bespreken van dit onderwerp op gemeenteavonden, jeugdbijeenkomsten of catechisaties.
Om u hierbij te helpen bieden wij u een overzicht van litteratuur en andere hulpmiddelen. Dit materiaal kan u wellicht helpen bij het voorbereiden van kerkdiensten en andere bijeenkomsten. Ook is het Algemeen Diakonaal Bureau te Leusden te allen tijde bereid, op uw vragen in te gaan en u te helpen bij de voorbereiding van uw programma's.
Het wordt tijd dat wij als gemeente te zamen weer een geestelijk huisgezin vormen, dat wij op zulk een manier in liefde acht geven op elkaar, dat ook de zwakke onder ons opgevangen kan worden, wanneer hij struikelt en zich bij ons geborgen weet.
Met de bedoeling, dat een bezinningsproces op gang zou kunnen komen over de vraag, hoe dit zou moeten gebeuren, is deze brief geschreven.
Voor het moderamen van de generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland,
Ds. C. Mak, praeses
M. H. L. Weststrate, scriba

P.S. LITERATUUR EN FILMS BETREFFENDE VERSLAVING.

Films

1. Drugs, stuff tot nadenken (korte versie) St Film en Wetenschap Utrecht tel. 030-716816.
2. De beste van de klas Rijksvoorlichtingsdienst Den Haag, Centrale Filmotheek, tel. 070- 614181.

Boeken, brochures.
1. Pastoraat en druggebruik Callenbach, Nijkerk 1973.
2. Alkohol en alkoholisme M. M. Jansen 2e druk Amsterdam, St. voor alkohol- en drugsonderzoek 1973.
3. Drugs (DIC map) Amersfoort, de Horstink 1973.
Verspreid over het gehele land bevinden zich consultatiebureaus voor alcoholisme en drugs. Bij deze bureaus kunt u uiteraard terecht voor voorlichting en advies, wanneer u binnen de gemeente meer aandacht wilt geven aan deze problematiek.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 oktober 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Brief aan kerkeraden over verslavingsverschijnselen

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 oktober 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken