Bekijk het origineel

Hoe zuiver zijn we met onze uitgaven?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Hoe zuiver zijn we met onze uitgaven?

OSACI - onmisbaar kerkelijk werk

4 minuten leestijd

Onze maatschappij zit Ingewikkeld in elkaar.
Dat geldt zeker voor de economische kant van onze samenleving. Op alleriei manieren zijn wij en onze kerken daarbij betrokken en te vaak — zonder dat we het wisten — op een manier die we eigenlijk helemaal niet wilden.
Zo kwamen de Amerikaanse kerken een aantal jaren geleden tot een onthutsende ontdekking. Ze bleken via hun beleggingen in de wapenindustrie goed te verdienen aan de ooriogvoering en aan de voorbereiding daarop. Ook individuele christenen worden de laatste jaren geconfronteerd met tal van vragen. Bijvoorbeeld;
— Wat doet uw bank met het geld van uw spaarrekening?
— In hoeverre profiteert u persoonlijk van de armoede die anderen in de Derde Wereld moeten lijden?
— Draagt u (via uw boodschappenlijstje) bij tot de instandhouding van onderdrukkende en dictatoriale regimes met een 'links' of een 'rechts' etiket?

Berusten?
We overzien nauwelijks meer wat we aan het doen zijn. De financiële en economische verhoudingen lijken te ingewikkeld om daar nog vat op te krijgen. We gaan er ons onmachtig door voelen, worden apathisch en neigen er toe om er maar in te berusten dat we de machten van onze tijd niet meer onder controle hebben. En toch blijft het éérste gebod: ge zult geen andere goden vereren, u niet buigen voor andere machten . ..
De hier weergegeven probleemstelling is bepaald niet nieuw voor de kerken. Niet alleen voor de zogenaamde vredeskerken die zich altijd hebben onthouden van beleggingen in wapenindustrie. Ook onze eigen kerken weigerden kerkelijke gelden te beleggen in bijvoorbeeld bioscopen en drankindustrie. Na 1945 is de aandacht voor dit vraagstuk echter een tijd lang verslapt. Ten onrechte.

Ingewikkeld
In de loop der jaren kregen steeds meer kerkelijke groepen weer met dit probleem te maken. Natuuriijk vooral die groeperingen die bewustwording van kerk en samenleving tot hun taak rekenen. Eén voor één botsten ze op de ingewikkeldheid van de materie. En één voor één moesten ze erkennen dat voor verantwoorde stellingnamen zorgvuldige studie vereist is. OSACI — Oecumenisch Studie- en Actiecentrum voor Investeringen — werd opgericht om in die behoefte aan speciale studie te voorzien.
OSACI wijdt zich aan studies ter ondersteuning van bewustmakingswerk op velerlei gebied. Bewustwording kan niet zonder degelijke informatie, en juist het verzamelen van ter zake dienende informatie is vakwerk. OSACI krijgt dan ook opdrachten van oecumenische werkgroepen, van religieuze orden, van kerken en van het IKV om de economische aspecten van zeer uiteenlopende onderwerpen te bestuderen, zoals; onderontwikkeling, neo-kolonialisme, racisme, wapenhandel, apartheid en de effecten van sommige multinationale bedrijven op de positie van arme landen en groepen.

Amstelveen
Een voorbeeld van een geval waarin OSACI met een plaatselijke gemeente samenwerkt is te vinden in Amstelveen. Een aantal basisgroepen in die gemeente voelde zich medeverantwoordelijk voor de activiteiten van de multinationale onderneming 'om de hoek', te weten het Van Leer-concern. 'Wat is de rol en betekenis van zo'n bedrijf in de landen waar het werkzaam is' zo vroegen de genoemde groepen zich af, samen met de Raad van Kerken in Amstelveen. OSACI maakte er studie van en bracht aan de plaatselijke gemeenten een rapport uit. Op basis daarvan werd binnen de basisgroepen verder gediscussieerd. Dat leidde tot gesprekken tussen de Raad van Kerken in Amstelveen en de directie van Van Leer. Bezinning en overieg zijn nog in volle gang. OSACI ondersteunt dit proces door, waar nodig, informatie te verstrekken.

Een ander voorbeeld;
De orde der Capucijnen in Nederiand vroeg OSACI haar te helpen bij een onderzoek naar de samenstelling van haar aandelenbezit.
Met name wilde men de aandelenportefeuille toetsen aan enkele sociale doelstellingen.
Zo bekeek men of de orde via haar aandelenbezit betrokken was bij wapenproductie, bij het instandhouden of bevorderen van onrechtvaardige maatschappelijke structuren en bij een onrechtvaardig personeelsbeleid.
OSACI heeft soortgelijke onderzoeken gedaan voor het Genootschap der Vrienden (Quakers) en de orde der Franciscanen. In alle gevallen was men betrokken bij de bezinning naar aanleiding van de portefeuilleanalyse.

Goed werk
Het is verheugend dat we een dergelijk instituut hebben; we moeten daar zuinig mee zijn en goed mee omgaan. Vele groepen en kerkelijke instanties, zowel op het plaatselijke als op het landelijke niveau, hebben de weg naar OSACI gevonden. Voor nieuwe contacten of verzoeken staat men echter altijd open. Het adres van OSACI is Prins Hendrikkade 48, 1012 AC Amsterdam. Telefoon: 020-241149.


De heer Verdonk is voorzitter van de commissie ontwikkelingssamenwerking van onze kerken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 oktober 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Hoe zuiver zijn we met onze uitgaven?

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 oktober 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken