Bekijk het origineel

'Werkbegeleiding' voor alle predikanten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

'Werkbegeleiding' voor alle predikanten

Deputaten: niet alleen beginners

4 minuten leestijd

In de gereformeerde kerken krijgen al geruime tijd beginnende dominees een steuntje in de rug van de instantie die 'Werkbegeleiding predikanten in de eerste fase van hun ambtelijke arbeid' heet. Toen de synode destijds tot het instellen van dit deputaatschap besloot moet ze vooral gedacht hebben aan zoiets als een stage: het deze jonge pastores laten opdoen van de nodige praktijkervaring, met als centrale, organiserende en coördinerende figuur een predikant die voor dit werk werd vrijgesteld.
Aanvankelijk deed drs. J. Thomas uit Amersfoort dat, met later enkele jaren assistentie van drs. K. A. Schippers (nu onder meer de man van het catechetisch centrum) uit Kampen. In 1971 werd het ds. P. B. Suurmond uit Baarn, die evenals zijn voorgangers, dit werk met veel overgave doet.
Stage ja. Maar allengs werd duidelijk, dat begeleiding méér vraagt, namelijk heel vaak persoonlijk contact, wat een noodzakelijke intensivering, maar óók een grotere belasting van de begeleider betekende. Immers, door het persoonlijk, dus intensiever met elkaar omgaan gaat er veel meer meespelen in de begeleiding. Te weten: de persoon en zijn relaties, zoals zijn kerkeraad, zijn gemeenteleden, zijn gezin, zijn huwelijk, om nu maar enkele voorbeelden te noemen.
Vandaar, dat er naast de 'vaste' predikant voor dit werk al gauw zogenaamde mentors werden aangewezen. Dat zijn oudere, ervaren predikanten uit een genabuurde classis, die hun jonge collega's met raad en daad ter zijde stonden. En nog steeds staan.

'Grensoverschrijding'
Maar al werkende kwam nog iets anders naar voren. In veel gevallen kon de begeleiding binnen de voorgeschreven periode van zes maanden eindigen, maar toch niet altijd.
Zo waren (en zijn) er jonge predikanten die na drie of vier jaar behoefte bleken te hebben aan opnieuw af en toe een persoonlijk contact, teneinde alles inzake hun functioneren als het ware nog eens op te meten en samen kritisch te bezien. Er kwamen ook gevallen, waarvan een vastgelopen situatie moest worden gesproken. En verder kreeg 'werkbegeleiding' steeds meer te maken met ook oudere predikanten, die er veel behoefte aan hadden over hun werk en functioneren door te praten, omdat ze daar bepaalde problemen mee hadden. Tussen haakjes — daaruit bleek, hoezeer het begrip 'werkbegeleiding' als een uitstekende toegangspoort wordt gezien om in alle vertrouwelijkheid deze zaken aan de orde te stellen.

Twee dingen duidelijk
Door al die van lieveriede veranderde omstandigheden zijn twee dingen duidelijk geworden. In de eerste plaats dat 'werkbegeleiding predikanten in de eerste fase van hun ambtelijke arbeid' kort en goed zal moeten worden 'werkbegeleiding predikanten' zonder meer. En verder, dat er naast ds. Suurmond een tweede predikant moet komen om aan die nodig gebleken bredere opzet goed gestalte te kunnen geven. Een en ander wordt dan ook in een rappprt van de betreffende deputaten aan de synode voorgesteld.
Daardoor kan er ook meer ruimte komen om het aantal mentors uit te breiden en meer aandacht te geven aan hun toerusting; om specifieke deskundigen te zoeken en in te schakelen op wie zo nodig een beroep kan worden gedaan èn om — het zijn maar enkele voorbeelden van de gedachten die in dit verband bij deputaten leven — ook onder het motto 'voorkomen is beter dan genezen' bezig te zijn door het organiseren van cursussen in regionaal verband, waarbij voor predikanten mogelijkheden geopend worden om hun eigen functioneren onderiing ter discussie te stellen.

Ongeforceerd
Deputaten pretenderen niet, dat ze, met één vaste mankracht versterkt, een 'opsporingsdienst' voor alle noden zullen zijn. En nog veel minder, dat ze voor allen, die contact zoeken altijd een oplossing kunnen aanreiken. Maar ze pretenderen wel, dat de opdracht tot werkbegeleiding aan in beginsel alle predikanten die daaraan behoefte hebben een ongeforceerde gelegenheid zal geven om problemen en wat daar allemaal achter kan liggen aan de orde te laten komen. Ze pretenderen ook, dat ze in veel meer gevallen in staat zullen zijn gerezen moeilijkheden op basis van een fundamenteel vertrouwen over en weer het hoofd te bieden.
Wat weer des te beter kan, als er ook meer verwijzingsmogelijkheden, zoals boven omschreven, komen, waardoor weer meer armslag voor de beide vaste functionarissen wordt verkregen.
Want laat niemand nu ook weer gaan denken, dat het om overwegend onoplosbare problemen gaat. Gelukkig niet. De hoopvolle en verblijdende ervaring in het werk is juist, dat pastores, die 'werkbegeleiding' inschakelen na afloop des te beter tegen hun moeilijke ambtelijke opdracht opgewassen blijken te zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 oktober 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

'Werkbegeleiding' voor alle predikanten

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 oktober 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken