Bekijk het origineel

Over de losse pols en elkaar vasthouden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Over de losse pols en elkaar vasthouden

5 minuten leestijd

Nu de synode van de twee kerken die samen-op-weg zijn, de gereformeerde kerken en de hervormde kerk, deze maand een (extra) gezamenlijke vergadering houden, is ds. B. Jan Aalbers bij ons te gast. Weliswaar is hij thuis in de gereformeerde kerken, maar zijn functie van secretaris van de raad van deputaten 'Samen op weg' brengt mee dat hij zich net zo thuis is gaan voelen in de hervormde synode. Als er dus iemand met andere ogen vergelijken kan, is hij het wel...

Het voorrecht om vergaderingen van beide synoden bij te wonen deel ik met de mensen van de publiciteitsmedia en de leden van de beide moderamina. Wat is nu het verschil tussen Lunteren (de gereformeerde synode op De Blije Werelt) en Driebergen (de hervormde synode op het landgoed Hydepark), wordt mij wel eens gevraagd. Op overeenkomst zijn we blijkbaar nog steeds wat minder uit!

Wat het verschil betreft dacht ik iets in het oog lopends gevonden te hebben. Toen ik voor het eerst de grote zaal van Hydepark binnenkwam, viel mij terstond op dat het hervormde moderamen nederig op gelijke hoogte zit met de rest van de vergadering.
Niet alzo de hervormde adviseurs — en dat zijn er nogal wat — die op een verhoog zitten, waardoor ze de synode goed in de gaten kunnen houden.

In Lunteren valt je oog onmiddellijk op het vrij hoge toneel dat je met een trapje beklimmen moet en waarop het gereformeerd moderamen achter een bemicrofoonde groene tafel ver boven het synodevolk troont. Adviseurs daarentegen merk je nauwelijks op. Ze zitten op de eerste rij, zodat je over hen heenkijkt zolang ze zwijgen. Behalve dan professor Plomp, die van achteren gezien soms net iets naar linksbuiten geschoven zit, vanwaar het maar één stap is naar het spreekgestoelte. Overigens zit hij vanuit het moderamen gezien juist rechts genoeg. Een onafhankelijke positie dus.
Maar onlangs even in Driebergen moest ik constateren dat het verschil voor de helft geslonken was; het hervormde moderamen was dankzij ijverige timmeriieden een centimeter of twintig boven het synodale maaiveld verheven... Zou 'Samen op weg' toch invloed hebben?
Het verschil in vergadersysteem (de hervormde synode vergadert drie maal drie dagen per jaar, de gereformeerde synode dikwijls vier maal vijf dagen) heeft weinig Invloed op de samenstelling van de synode.
Het bestand van niet-predikanten in de hervormde synode is niet veel jonger of in de beroepssfeer gevarieerder dan dezelfde groep in het gereformeerde college. Kennelijk is het onder alle omstandigheden moeilijk een goede, representatieve synode te krijgen.
Wel gaat het in de hervormde synode wat gemoedelijker toe. Dat ligt niet alleen aan het aantal leden (vierenvijftig; negentien minder dan in Lunteren), maar ook de ruimte werkt er aan mee; op de hervormde synode heeft men het gevoel in een huiskamer te zitten, met schouw en al. De afstanden zijn kleiner (ik heb het nu niet over de modaliteiten), waardoor men niet aftijd van achter de microfoon hoeft te spreken.
Ook de vergader-orde is gemoedelijker. Bij de gereformeerden kun je geen woord ter wijziging voordragen of het moet naar de stencilkamer en ieder synodeiid krijgt even later het zoveelste gele papier voor zich.
Bij de besluitvorming is het precies zo. Niet dat de hervormde synodevoorzitter, ds. Spilt, de zaken formeel niet net zo precies in de gaten houdt als zijn gereformeerde collega Mak. Maar dikwijls lopen hervormde stukken niet uit op de concrete voorstellen waarvoor in Lunteren de goed geïnstrueerde synodecommissies moeten zorgen.

De hervormde synode improviseert wat meer en roept daarbij de hulp in van het moderamen. Als de gekozen moderamenleden er niet uitkomen, moet het toch wel gek lopen als secretaris-generaal Van den Heuvel er niet wat op vindt. Omdat het ook zijn voorganger ds. Landsman niet ontbrak aan bestuuriijke kracht en omdat men in dr. Mooi een correcte secretaris heeft, vertrouwt de hervormde synode er op dat de zaken altijd wel op hun pootjes terecht komen.
Achter dit met de losse pols besturen zit voor mijn besef een levensgevoel waar ik me nog wat meer in wil verdiepen. Er is tussen gereformeerden en hervormden een verschil in geestelijk en kerkelijk klimaat dat diepere wortels heeft. Ik vraag mij bijvoorbeeld af of de wat lossere manier van vergaderen en synoderen bij de hervormden ook niet samenhangt met het feit dat men wat minder vrees heeft elkaar te veriiezen. Gereformeerden, achtervolgd door de factor 'scheuring', willen op een wat krampachtiger manier 'elkaar vasthouden'.
Na deze ernstige constatering ga ik niet meer flauw doen door uit te weiden over de openlijk uitgestalde en van alle modaliteiten voorziene drankvoorraad van De Blije Werelt te Lunteren, waar barkeepers-met-vest je vaardig bedienen, waartegenover op Hydepark slechts een bescheiden keldertje staat, waarheen je afdaalt als naar een duistere crypt, met een nóg bescheidener koelkastje, waaruit een tot kelner gepromoveerd synodeiid je van tomatensap of tonic met tik voorziet.
Ook wat de maaltijden betreft gedraagt de hervormde synode zich wat ascetischer dan de gereformeerde.
Slechts in de namen ontwaar je nog iets van de vaderiandse kerk tegenover de kleine luyden. Dubbele namen en adellijke titels kom je alleen in Hydepark tegen.
Overeenkomsten merk ik ook in de gevoelens die synodevergaderingen oproepen.
Saamhorigheid na een paar dagen ploeteren, blijdschap als men weer naar huis mag.
Want thuis is de gemeente en dat is toch wat anders dan een synode. Conclusie: de afstand Lunteren-Driebergen moet te overbruggen zijn!
We zijn niet voor niets 'Samen op weg'.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 november 1978

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Over de losse pols en elkaar vasthouden

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 november 1978

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken