Bekijk het origineel

Medewerker IKON is niet een soort ambtsdrager

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Medewerker IKON is niet een soort ambtsdrager

Deputaten kerkorde over beleidsnota:

2 minuten leestijd

Het krachtige pleidooi voor 'vrijheid van de profetie' dat de IKON in zijn beleidsnota voor zichzelf voert, is bij deputaten kerkorde niet in goede aarde gevallen. De synode had vanwege het beroep op deze vrijheid — die predikanten toekomt — en ook andere vergelijkingen tussen de positie van kerkelijke ambtsdragers en IKON-medewerkers om een oordeel vanuit dit deputaatschap gevraagd.
De roeping tot het ambt geschiedt door middel van de kerk, niet door middel van een stichting, zegt het rapport, en: het feit dat een kerk iemand een opdracht verieent, brengt niet met zich, dat de uitvoerder van de opdracht een zekere ambtelijke status zou verkrijgen.
Evenmin zijn de rapporteurs het met de schrijvers van de IKON-nota eens, dat de IKON-medewerker geen spreekbuis van de kerkelijke gemeente hoeft te zijn. Want ook voor een programmamaker geldt, dat hij slechts 'met alle heiligen samen' in staat is de liefde van Christus te kennen, die de kennis te boven gaat. Met andere woorden: hij dient er rekening mee te houden dat de gemeente centrale stukken van de bijbelse boodschap kan zien, die hijzelf nog niet onderkende. 'Bij wijze van voorbeeld kan er op gewezen worden, dat in de gemeente behalve liefde, heil en gerechtigheid' ook vergeving en verzoening als centrale waarheden worden ervaren".
Kerkorde-deputaten vinden het verstandiger de taakbeschrijving van functionarissen bij de kerkelijke zendgemachtigde niet op te zetten vanuit de 'gewrongen tegenstelling profeet dan wel spreekbuis', maar vanuit de al eerder door de synode bepleite solidariteit met de kerken. 'Genoemde solidariteit includeert uiteraard niet, dat een functionaris zich van alle kritiek dient te onthouden. Wel mag de vraag gesteld worden, of hij de eerste aangewezene daarvoor is. . .'
Als nog geconstateerd is dat ook de statuten van de IKON geen aanleiding geven te stellen dat aan de IKON een stuk verkondiging is opgedragen, kan het rapport — dat in de novemberzitting in de synode besproken zal worden — eindigen met de uitspraak: het is onjuist de positie van de medewerkers van de stichting IKON als een soort ambtelijke positie te beschrijven.


Fotobijschrift
IKON-programmamakers tijdens de opname van één van de gezinsprogramma's.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 november 1978

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Medewerker IKON is niet een soort ambtsdrager

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 november 1978

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken