Bekijk het origineel

Betalen voor het B.U.M.A.?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Betalen voor het B.U.M.A.?

3 minuten leestijd

Bij het Dienstencentrum komen regelmatig vragen binnen over een circulaire van het B.U.M.A., waarin een bijdrage van de kerken wordt gevraagd. Nieuwe kerkeraadsleden, nieuwe penningmeesters en leden van commissies van beheer kunnen daar blijkbaar niet goed mee uit de voeten en vragen om informatie. Daarbij duikt dan telkens de vraag op of de gevraagde jaariijkse contributie aan het B.U.M.A. iets met het Liedboek en het gebruik daarvan in de eredienst te maken heeft.
Eerst daarom iets over het Liedboek en het gebruik daarvan in de eredienst.
Bij de behandeling van de Auteurswet in de Tweede Kamer is enkele jaren geleden een amendement aanvaard, waarin bepaald wordt dat de gemeentezang mét begeleiding (ook met voor- en naspelen!) in de zin van de Auteurswet vrij is. Daarvoor behoeven geen rechten te worden betaald. De gemeentezang wordt niet als een 'uitvoering' beschouwd.
Waarvoor is die contributie dan bestemd?
Wat heeft het B.U.M.A. daar mee te maken?
Het B.U.M.A. is een van regeringswege gecontroleerde instelling, die tot taak heeft het werk van dichters, componisten en tal van andere kunstenaars, die hun oeuvre bij het B.U.M.A. hebben ondergebracht, te beschermen. Wie dit beschermde werk wil gebruiken, stukken wil voordragen, bepaalde werken wil uitvoeren of laten uitvoeren, moet daarvoor volgens bepaalde tarieven betalen.
Het B.U.M.A. verdeelt de daarvoor binnenkomende gelden onder de leden, die bij hem zijn aangesloten.
Van het bestaan van een Auteurswet hebben kerken in Nederland zich lange jaren vrijwel niets aangetrokken. Vroeger had men ook veel minder met deze Wet te maken; maar kerkgebouwen worden tegenwoordig voor alleriei samenkomsten, uitvoeringen, jaarfeesten, jubilea, enz. gebruikt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van teksten van binnen- en buitenlandse auteurs; werk dat krachtens de Auteurswet beschermd is.
Het B.U.M.A. heeft hier en daar over deze zaak al eens aan de bel getrokken en achteraf een nota ingediend van te betalen rechten.
Dan kwam Leiden in last Men had er niet op gerekend! Er was toch geen toegangsprijs geheven I De vereniging of organisatie, die de avond had belegd, had de programma's in eigen beheer gestencild of met een fotocopieerapparaat laten vermenigvuldigen; maar de teksten waren wèl gebruikt. De conclusie moest luiden, dat de bepalingen van de Auteurswet overtreden waren. Deze hele zaak wordt nog gecompliceerder als men bedenkt wie voor zulk een overtreding aansprakelijk is. Dat is de eigenares van het gebouw, waarin de uitvoering gegeven is. M.a.w. de kerkeraad of het kerkbestuur is de aansprakelijke.
Om deze zaak voor de kerken soepel te regelen is de bemiddeling van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied ingeroepen. Deze is met het B.U.M.A. in overleg getreden en als gevolg daarvan is een regeling uit de bus gekomen, die als een prettige oplossing door de kerken benut kan worden.
De regeling is geheel gebaseerd op vrijwillige medewerking. De Stichting heeft er geen enkele bemoeienis mee; zij is ook niet verantwoordelijk voor de uitvoering. Krachtens deze regeling kan elke plaatselijke kerk door betaling van een jaarlijkse contributie de vrijheid verkrijgen om in kerkgebouwen en lokaliteiten van de kerk bijeenkomsten te (doen) beleggen waarin teksten, melodieën en ander beschermd materiaal uit binnen- en buitenland gebruikt worden.
Wie deze regeling nuchter bekijkt zal gauw inzien dat het betalen van het B.U.M.A.-tarief voor één of anderhalve avond duurder uitkomt dan de ene vrijwillige contributie als bijdrage per jaar.


Dr P. G. Kunst is deputaat namens de Geref Kerken in de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 november 1978

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Betalen voor het B.U.M.A.?

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 november 1978

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken