Bekijk het origineel

PCR-gift Patriottisch Front

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

PCR-gift Patriottisch Front

3 minuten leestijd

De synode heeft kennis genomen van:
1. de correspondentie van het moderamen met de leiding van de Wereldraad van Kerken over de gift uit het Speciale Fonds van het Programma ter bestrijding van het Racisme aan het Patriottisch Front van Zimbabwe;
2. de brieven van de kerken van Veenwoudsterwal, Brielle, Eist, Hoogland, Voorthuizen, Diemen/Watergraafsmeer/Bijlmer, Landsmeer, Bameveld, 's-Gravenhage-Oost, Willemstad, Lunteren, Terneuzen, Bolnes, Dalfsen, Montfoort, de K.A.Z. van Bussum en de negatieve reactie daarop van een wijkkerkeraad van Bussum, Zwartsluis, 's- Gravenhage-West, Yerseke, de Studentengemeente te Rotterdam en de classis Z.O.-Drenthe;
3. brieven van andere kerken, kerkleden en leden van andere kerken;
4. de brief van het voormalig deputaatschap inzake het P.C.R. en van de reacties van deputaten voor het Werelddiakonaat en van het Centraal Orgaan van de Zending.

De synode overweegt:
1. het Programma ter bestrijding van het Racisme is een poging van de kerken evangelische solidariteit te bewijzen met bewegingen die het geweld van de rassenwaan tegengaan; daarmee kiest de kerk niet voor geweld, maar tracht zij juist het geweld tegen te gaan;
2. door steun te bieden via dit Programma spreekt de kerk geen oordeel uit over hen die geweld als uiterste middel kiezen om het hun toegebrachte geweld te bestrijden — evenmin mag deze steun worden uitgelegd als goedkeuring van dit tegengeweld;
3. bij het steunverlenen via dit Programma is door de kerk politieke stellingname niet te vermijden;
4. in Rhodesië staan de zwarte bevrijdingsbewegingen sinds de invoering van de z.g. 'interne regeling' in maart 1978 tegenover elkaar in hun keuze voor de weg, waariangs een meerderheidsbewind tot stand moet komen;
5. de Wereldraad van Kerken heeft met zijn gift aan het Patriottisch front van Nkomo en Mugabe vooral bedoeld de 'interne regeling' te veroordelen en daardoor de indruk gewekt op een onverantwoorde, paternalistische wijze het streven van Sithole en Muzorewa in feite als venaad aan te duiden;
6. gezien de mogelijke conflictstof die in het programma van het P.C.R. ligt opgesloten is het noodzakelijk deputaten te benoemen die de relatie van onze kerken met het P.C.R. onderhouden.

De synode spreekt uit:
1. de gift aan het Patriottisch front uit het Speciale fonds van het P.C.R. is als zodanig niet in strijd met de huidige criteria van dit fonds;
2. deze gift valt te betreuren om haar afwijzing van het streven van hen, die een andere weg gaan ter bestrijding van het gemeenschappelijke doel, dat alle zwarten met een toekomstig Zimbabwe voor ogen staat.

De synode besluit:
1. deputaten te benoemen die de relatie van onze kerken met het P.C.R. onderhouden;
2. deze overwegingen, uitspraken en besluiten ter kennis te brengen van:
a. de Wereldraad van Kerken;
b. de kerken, de classis en de personen die de synode hebben geschreven;
c. hen, die uit onze kerken en de Nederlandse Hervormde kerk zitting hebben in het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken;
d. ds. R. J. van der Veen, bestuurslid van het P.C.R.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 december 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PCR-gift Patriottisch Front

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 december 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken