Bekijk het origineel

Bezwaarschriften van drs. H. T. van Bochove c.s.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Bezwaarschriften van drs. H. T. van Bochove c.s.

4 minuten leestijd

De synode heeft kennis genomen van:
1. het schrijven van drs. H. T. Bochove c.s. d.d. september 1977, bevattende bezwaren tegen uitspraken van drs. B. Boelens Czn., gedaan in zijn boek 'Tussen mens en onmens', tegen uitspraken van drs. H. J. Zeldenrust, gedaan in zijn boek 'Ervaring en keuze' en tegen uitspraken van dr. H. M. Kuitert, gedaan in zijn boek 'Wat heet geloven?';
2. betuigingen van instemming met genoemd schrijven afkomstig van de raad (wijk II) van de Gereformeerde Kerk te Rijnsburg, de raad van de Gereformeerde Kerk te Kamperveen en de raad van de Gereformeerde Kerk te Haarlem-Zuid.

De synode overweegt:
1. drs. H. T. van Bochove en de zijnen hebben met hun schrijven de synode willen inlichten over de bezwaren tegen uitspraken van drs. B. Boelens Czn., die zij hebben ingediend bij de raad van de Gereformeerde Kerk te Castricum;
2. uit nadere mededeling van de indieners is gebleken, dat zij het juiste adres voor hun bezwaren tegen uitspraken van drs. H. J. Zeldenrust inmiddels gevonden hebben, en die bezwaren nu ingediend hebben bij de classis 's-Hertogenbosch, waaronder drs. H. J. Zeldenrust in zijn ambtsuitoefening ressorteert;
3. a. 1. de bezwaren van de indieners inzake het boek van dr H. M. Kuitert richten zich hoofdzakelijk tegen die uitspraken die de relatie Openbaring-Heilige Schrift betreffen;
2. de synode van Maastricht heeft over deze kwestie een diepgaande discussie gevoerd met dr. H. M. Kuitert (Maastricht 1975/76, acta art. 142, 150,432 en bijlage 70);
3. in de door drs. H. T. van Bochove c.s. geciteerde passages uit 'Wat heet geloven?' worden geen nieuwe elementen aangedragen die uitgaan boven het reeds aan de synode van Maastricht bekend geworden standpunt van dr. H. M. Kuitert ta.v. de relatie Openbaring-Heilige Schrift en de aard van het Schriftgezag, en die derhalve een hernieuwde bespreking in deze synode zouden rechtvaardigen;
b. de critische vragen, die drs. H. T. van Bochove en de zijnen stellen naar aanleiding van wat dr. H. M. Kuitert zegt over het christelijk geloof in relatie tot andere godsdiensten, zijn niet in de vorm van welomschreven bezwaren verwoord;
c. 1. deze en andere vragen, die door het boek van dr. H. M. Kuitert worden opgeroepen, horen allereerst in de theologische discussie thuis, daar nader uitgediept te worden en daarom in dit stadium niet op de wijze van een bezwaarschrift ter synode aan de orde te komen;
2. intussen dienen dergelijke vragen onderwerp te blijven van het gesprek, dat de deputaten voor de oefening van het verband met de theologische faculteit van de Vrije Universiteit voeren met dr. H. M. Kuitert.

De synode besluit:
1. het gedeelte van het schrijven van drs. H. T. van Bochove c.s. betreffende de bij de raad van de Gereformeerde Kerk te Castricum ingediende bezwaren tegen uitspraken van drs. B. Boelens Czn. voor kennisgeving aan te nemen;
2. het gedeelte van het schrijven van drs. H. T. van Bochove c.s. betreffende de bij de classis 's-Hertogenbosch ingediende bezwaren voor kennisgeving aan te nemen; 3. a. niet in te gaan op het verzoek van drs. H. T. van Bochove c.s. om naar aanleiding van de door hen aangehaalde passages uit het boek 'Wat heet geloven?' nieuwe uitspraken te doen ta.v. de visie van dr. H. M. Kuitert op de relatie Openbaring-Heilige Schrift en de aard van het Schriftgezag;
b. aangezien de vraagstukken die drs. H. T. van Bochove en de zijnen ter sprake brengen veel overeenkomst vertonen met de bezwaren die bij de synode van Maastricht 1 975/76 zijn ingebracht tegen het boek van dr. H. M. Kuitert 'Zonder geloof vaart niemand wel', te verwijzen naar hetgeen de synode van Maastricht dienaangaande uitsprak (acta art. 432).
c. de overige vragen, die drs. H. T. van Bochove en de zijnen stellen te beschouwen als vragen, die allereerst in de theologische discussie thuis horen en daar nader uitgediept kunnen worden;
4. a. van deze besluiten mededeling te doen aan drs. H. T. van Bochove CS., aan de raad (wijk II) van de Gereformeerde Kerk te Rijnsburg, de raad van de Gereformeerde Kerk te Kamperveen en aan de raad van de Gereformeerde Kerk te Haariem-Zuid;
b. van besluit 3 eveneens mededeling te doen aan dr. H. M. Kuitert en aan de deputaten voor de oefening van het verband met de theologische faculteit van de Vrije Universiteit.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 december 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Bezwaarschriften van drs. H. T. van Bochove c.s.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 december 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken