Bekijk het origineel

IKV-campagne op advieslijst

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

IKV-campagne op advieslijst

3 minuten leestijd

De synode heeft kennis genomen van
1. de nota 'Een campagne in wording', aangeboden door het Interkerkelijk Vredesberaad, handelend over de campagne onder het motto 'Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland' (bijlage 2 van het aanvullend rapport van de deputaten voor Financiën en organisatie, betreffende de begrotingen 1979), met toelichting door deze deputaten;
2. het advies van deputaten voor Financiën en organisatie ter zake in het onder 1. genoemde rapport:
3. het voorstel van de deputaten voor de begeleiding van de gereformeerde deelnemers in het Interkerkelijk Vredesberaad over de IKV-campagne.

De synode overweegt:
1. het streven waaraan in de nota 'Een campagne in wording' uitdrukking wordt gegeven, wordt door deputaten voor de begeleiding van de gereformeerde deelnemers in het Interkerkelijk Vredesberaad positief gewaardeerd in het kader van de uitspraak 4 van het synodebesluit betreffende de kernbewapening (acta art. 214);
2. bij deputaten voornoemd bestaat evenwel geen overeenstemming ten aanzien van de vraag of de door het Interkerkelijk Vredesberaad gekozen weg de juiste is en — wat het systeem van financiering van de steunveriening betreft — of ondersteuning vanuit de algemene kerkelijke fondsen de meest aangewezen weg is, gezien de gesignaleerde grote meningsverschillen ter zake;
3. deputaten voornoemd stellen in verband daarmede voor de ondersteuning van de IKV-actie op de advieslijst steunaanvragen te plaatsen, zodat de plaatselijke kerken ieder voor zich al naar gelang van de plaatselijke omstandigheden kunnen handelen;
4. overigens — wat de financiële consequenties voor de komende jaren betreft zijn deputaten voor Financiën en organisatie van mening dat de gegevens voorkomend in de nota van het Interkerkelijk Vredesberaad weinig begrenzing van activiteiten inhouden en dat de financiële verplichtingen die de kerken hiermede zouden aangaan voor de komende jaren vrij onzeker zijn.

De synode spreekt uit:
in deze situatie dient het voorstel van de deputaten voor de begeleiding van de gereformeerde deelnemers in het Interkerkelijk Vredesberaad aanvaard te worden.

De synode besluit:
1. overeenkomstig het voorstel van de deputaten voor de begeleiding van de gereformeerde deelnemers in het lnterkerkelijk Vredesberaad, de gevraagde ondersteuning van de IKV-actie 'Een campagne in wording' te plaatsen op de advieslijst voor steunaanvragen, die jaarlijks aan de kerken wordt verstrekt, voor het jaar 1979 tot een bedrag van ƒ 15.700,—, met daarbij de aantekening dat de synode geen enkel besluit heeft genomen ta.v. deze campagne als zodanig en opvolging van dit advies dus geheel aan de vrijheid van de kerken wordt overgelaten;
2. deputaten voor de begeleiding van de gereformeerde deelnemers in het Interkerkelijk Vredesberaad te danken voor het door hen verrichte werk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 december 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

IKV-campagne op advieslijst

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 december 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken